Sigitas Parulskis. DORIFORĖ. – Vilnius: Baltos lankos, 2004. –
259 p.

       Prisiminus, kokių palankių atsiliepimų sulaukė pirmasis S. Parulskio romanas „Trys sekundės dangaus“, antrasis, mįslingai pavadintas „Doriforė“, nemažiau intriguoja ir žada malonias skaitymo iliuzijas. Deja, iliuzijos turi savybę blėsti, o dar nesmagiau, kai jos virsta tiesiog aliuzijomis – tiesmukomis nuorodomis, baksnojimu į tai, ką išsilavinęs žmogus, regis, ir taip žino. „Tris sekundes dangaus“ J. Sprindytė pavadino autentišku ir egocentrišku romanu – „Doriforei“ egocentrizmo irgi netrūksta, bet autentiškumą pakeitė kultūrinis autoritarizmas. Skaitytojas, nors kartais ir sunku tuo patikėti, visgi yra savarankiškai protaujantis (ir net sugebantis pasidaryti išvadas) žmogus – gali ir įsižeisti, jei laikysi jį mulkiu. Rusai turi neblogą posakį – metod naučnovo vtykivanija. Taigi žmogus, skaitydamas „Doriforę“, gali ne tik žavėtis pasakotojo intelektu, bet ir jaustis kaip kačiukas, snukiu murkdomas į… na, tarkim, J. W. Goethe's parafrazę „Mehr Scheisse“ (p. 12). Aišku, frazė labai sąmojinga. Bet juoktis iš jos gali nebent arklys. Senovės graikų mitai, lotyniškos citatos, Jobas ir R. Descartes'as – kultūringam žmogui šito nereikia naučno vtykivat', o nekultūringam ir su kuoka neįmuši. Beje, tai, kad pasakotojas painioja Dianą su Afrodite (Diana – graikų Artemidės atitikmuo romėnų kultūroje), regis, labai simptomiška ir būdinga šiuolaikinei vyriškajai kultūrai (meilės ir medžioklės sferų suliejimas). Tai, kad didingas doriforas (karys, sportininkas, vyras) romane virsta dorifore (sportuojančia „palydove“, „antikinio pavyzdžio kekše“, moterimi), iš esmės yra vyriškosios kultūros ir tradicijos (sportas, karas, medžioklė) iliustracija, pasijų, turinčių žudikišką atspalvį, įsikūnijimas. Sakyčiau, kad doriforė – ne kas kita, kaip pasakotojo alter ego. Prabilti kitoniškų personažų balsais autoriui nepavyko, nors, regis, to siekta. Dianos žodžiai, turėję įkūnyti šiuolaikinės moters emancipaciją („Vyras net įsivaizduoti negali, kad moteriai kartais reikia tik jo kūno <...>, kūno paslaugos“, p. 185), iš tikrųjų atliepia tik vyro fiziologiją ir archetipines baimes. Jis bijo pripažinti moteriai dvasią (šonkaulis „iš šviežiai išminkyto molio“, p. 8) ir baiminasi moters kūno – jis traktuojamas kaip svetimas. Tačiau svetimas glūdi jame pačiame, jeigu jau tikėsime moters sukūrimu iš šonkaulio. Džiugu, kad baimė šiek tiek skiriasi nuo neapykantos, ir autorius neužsiima viduramžiška mizoginija, kai moters kūnas buvo įsivaizduojamas kaip purvo, kraujo ir išskyrų maišas. Baimė – universali jausena, nes ir šiuolaikinis vyras suvokia esąs toks pat fiziologiškas. Na o moters intelektas, saviraiškos laisvė ar atskira dvasinė duotis, regis, tebėra naujiena ir pačioms moterims. Moteriškosios visuomenės dalies patriarchališkumas tik paliudija, kaip stipriai vyriškosios struktūros veikia mūsų būtį. Pasakotojas sako: moters „kūnas <...> neturėtų reflektuoti savo laisvės, jis turėtų siekti to instinktyviai, nesąmoningai ir jau tikrai nebūti velniškai ironiškas“ (p. 188). Regis, jis nuoširdus – moters refleksijai suteikiamas tik instinkto lygmuo, lyg netyčia pamirštant, kad ką nors instinktyvesnio už medžioklę vargu ar surasi. O prisidengimas ironija – tik klaidinantis sėlinančio medžiotojo judesys.

       Tiesa, bandyta moters paveikslą ir sudvasinti (tiksliau, suintelektualinti). Kaip opozicinė figūra Dianos kūniškumui iškyla Liza, kuri „niekad ir nebuvo iš kūno“ (p. 225). Pasakotojas čia, sakyčiau, iškyla kaip tikras vargšo šonkaulio tironas: atimti iš moters jos bene metafizinį dėmenį – kūną!.. Pagieža tai kokia ar nesusipratimas?.. Ar vėlgi alter ego variacija?.. Bekūnė Liza tokia bejėgė, kad jos net negaila.

       Nors teksas sukurtas pasitelkiant novelių romano principus ir žiedinę kompoziciją (pabaigos – pradžios „lankas“), skyriai kaip novelės yra tuščiaviduriai, ir branduolio reikėtų ieškoti arba pačioje struktūroje, arba potekstėje, arba siužete. Nors siužetui (brolis – doriforė) bandyta suteikti savotišką dramaturginį „lanką“ ir sujungti šias dvi viena su kita menkai susijusias temas, jos tik grumdosi kaip dvi atskirtos girnapusės, leisdamos ne miltų, o dulkių debesis. Žmogaus likimas – nenusakomas, gyvenimas – pilnas mistikos ir metafizikos, bet ar neverta viso šito „suspausti“, suteikti tam formą?.. Knygai aiškiai trūksta ne tik tematinio vientisumo, bet ir loginio pagrindo. Nemaža tekstų primena esė, fragmentus, kurių jungtis dirbtinoka, „iš reikalo“. Jie puikiausiai galėtų gyvuoti atskirai, ir jokiam kritikui dėl to neskaudėtų galvos. Ogi dabar skaitydamas tas kritikas ima ir pasigaili, kad „Doriforėje“ pavaizduotas gana blaivaus proto leidėjas nėra romaną išleidusios leidyklos vadovo prototipas.

       Atgijusios statulos tema artima ne tik graikų mitologijai, bet ir visai senovės kultūros, pirmykštei pasaulėjautai – bene svarbiausias čia yra stebuklo, tegu ir baugaus, laukimas, nuojauta. Siela atvira vaizduotei, fantazijai, širdis – pakylėtai aistrai, kur lygia teise susitinka kūniškumas ir dvasia. Gaila, kad „Doriforėje“ kuriančiai fantazijai nėra palikta vietos, dominuoja konstrukcijos, tikrovės muliažai, kultūrinių refleksijų, neretai sarkastiškų, erdvė. Naujos kultūros istorijos nesukursi, tačiau bent galima nuo jos atitolti, labiau pamiršti. (Laidotuvių namų ir ten vykstančių peripetijų scenos, unitazo formos paminklai – labai blankus E. M. Remarko „Juodojo obelisko“ aidas). Šimtu procentų pateisinčiau nebent R. Descartes'o posakio, kaip labai tiesmuko, parafrazę (iš tiesų, anokia čia naujiena mąstyti!..): „<...> laukiu, vadinasi, gyvenu <...>, vadinasi, mirsiu“ (p. 17). Mirties laukimo nuojauta bent jau pateisina geismo sublimaciją („Vyro galvoje visuomet haremas <...>, simultaninė sekso partija“, p. 72), glaudžiai susijusią su tradicija ir vyriškąja būties struktūra. Seksas čia – švelnus mirties palydovas. Kad meilė šitoje struktūroje painiojama su geismu (kaip ir Diana su Afrodite), liudija tokie, sakytum, laukiniai kai kurių tautų papročiai – išprievartavęs moterį, vyras, negalėdamas pakęsti tuštumos, atsiradusios patenkinus geismą, moterį nužudo (A. Makine'o „Prancūziškame testamente“ su pasakotojo senele taip pasielgia Vidurinės Azijos basmačiai). Beje, ir šiuolaikiniai vyrai taip daro, gal tik nepalyginamai švelniau, o atsiradusią tuštumą užpildo civilizuotais būdais. Jei moka rašyti – rašo, jei nemoka – geria. Jeigu šiuos dalykus pavyksta suderinti – dar geriau. Ir ko paskui stebėtis, kad pasakotojo paveikslas atrodo „visiškai iškreiptas, liguistas ir besimėgaujančios ironijos sklidinas <...>“, p. 244). Atrodo, kad šituo liguistumu irgi galima žaisti, naudoti kaip literatūrinės raiškos būdą, ironišką žaisliuką. Šita ironija visiškai sužlugdo humorą, neretai atsirandantį iš liūdnų ir nekomiškų dalykų. Kad mokėtum juoktis, reikia mokėti verkti. Ironija nėra nei juokas, nei ašaros. Tyčiotis iš tabu irgi vargu ar verta, kad ir kokie jie būtų juokingi – jie mums padeda suprasti kitus. Juk, anot O. Wilde'o, gyvenimas dažniau imituoja meną, nei menas – gyvenimą.

       Pasakotojas, regis, nėra toks kvailas, kad to nesuvoktų (ir neišskeltų kokios sąmojingos parafrazės). „Tu per daug literatūriškas, pats tai supranti, bet bijai sau prisipažinti“ (p. 245). Na, matot?.. Aš gi sakiau. Literatūriškumo fobija – duok Dieve kiekvienam tokią. Prisipažinus neuždarys į psichiatrinę, veikiau paguos (o gal net pagirs) artimų draugų rate. Juk doriforo virtimas moterimi – irgi literatūriškas dalykas, vadinasi, visiškai neskausmingas. Juolab kad vyras, virtęs moterimi, mums nieko naujo ir pritrenkiamo nepasako.

       Man būtų įdomiau sužinoti, ką ištarė atgijusi Galatėja Pigmalijonui. Istorija tą nutyli, mat istoriją rašė vyrai. (Kaip ir Bibliją – patogiau, kai moteris yra šonkaulis, o ne būtybė, kuri, neduok Dieve, iš vyro gali pareikalauti net elementaraus etiketo.) Todėl visiškai nenustebčiau, jeigu Galatėja imtųsi savo kūrėjo tobulinimo. Tai pagaliau logiška – meilei reikalingas abipusis tobulumas. Na o jeigu jau nori būti tobulas vienas pats, nereikia virsti moterimi. „Hermafroditine idėja persisunkusios visos gyvenimo sritys“ (p. 73), pripažįsta pasakotojas, įnirtingai mąstydamas apie gėjų ir lesbiečių identitetą bei naršydamas po internetinius pornografinius puslapius, o skaitytojui, užvertus romaną, kyla mintis, kad autorius bus ne tik sugadinęs romaną ir likimo valiai palikęs bene svarbiausią temą, bet ir apvylęs kai kurių skaitytojų lūkesčius…

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1