Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva. LIEPSNOJANTI TUŠTUMA. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2004. – 240 p.

       Turbūt nesuklysiu sakydama, kad rašytojų Roberto Kundroto ir Algimanto Lyvos kūryboje itin aiškiai juntamas herojų siekis neapsiriboti elementaria, buitine plokštuma, skverbtis į gilesnes ir esmingesnes žmogaus egzistencijos plotmes. Šia prasme įdomus ir neseniai pasirodęs, rudenį Lietuvos rašytojų sąjungoje pristatytas naujas romanas „Liepsnojanti tuštuma“, išsiskiriantis iš kitų šių rašytojų knygų ne tik tuo, kad jo pasakojimas yra labai atitrūkęs nuo įprastinio pasaulio, bet ir tuo, kad jis keistai susijęs su lyg ir užbaigtu penkių romanų ciklu „Pasviręs pasaulis“.

       Iš pradžių vertėtų pasakyti, jog ši knyga, neperskaičiusiems kitų epo dalių, gali pasirodyti paini, neįdomi ar net nesuvokiama. Vientisa fabula joje išardyta, yra daugybė tarsi nesusijusių scenų, gana padrikų charakterių ir įvykių, kurie susilydo tik knygos gale, prasidėjus magiškajam teatrui. Nesupratus romano veikėjų transformacijų (meninių, idėjinių) į veikėjus iš „Pasvirusio pasaulio“, dingsta pagrindinė knygos idėja, o jos epicentras pakimba tuščioje, visai neliepsnojančioje erdvėje. Tačiau pažvelgus giliau ir pasistengus suvokti rašytojų intencijas, atsiskleistų itin preciziškai sukurta, kaleidoskopiškai besikeičianti pasvirusio pasaulio panorama.

       Jeigu kiti autorių romanai iš esmės kalba apie herojų gyvenimą gana realistiškai, tai „Liepsnojančioje tuštumoje“ veiksmas rutuliojasi visai nepaprastoje aplinkoje – paslaptinguose senuose sanatoriumo rūmuose. Sovietmečiu čia būdavo uždaromi prie sistemos nepritapę ir jai pavojingi, kitaip mąstantys, tačiau realiai niekuo nenusikaltę žmonės. Po nepriklausomybės atkūrimo dauguma sanatoriumo gyventojų ir toliau liko rūmuose, tačiau netrukus atvyksta teisėtas jų paveldėtojas grafas Jurgis Radvila. Romano pabaigoje spektaklio metu ši nepaprasta aplinka dar kartą pasikeičia, tačiau, atrodo, ši ypatinga situacija yra būtina epo „Pasviręs pasaulis“ atomazgai – čia galutinai sprendžiasi šio pasaulio herojų likimas.

       „Liepsnojančioje tuštumoje“ veikia kiti herojai negu ankstesnėse epo „Pasviręs pasaulis“ dalyse. Tikrieji epo veikėjai pasirodo kaip sanatoriumo gyventojų vaidinamo spektaklio personažai. „Liepsnojanti tuštuma“ lyg pratęsia ankstesnį epą, tačiau skaitytojui iškyla klausimas, kuri realybė šioje knygoje yra tikroji? Transformuota tikrovė, kuriai teatro scenoje suteiktas laikinas egzistavimas, ar punktyriškai romano veikėjų suvokiama tikrovė, atsispindinti jų sąmonėje it pasvirusioje erdvėje? Kas iš tiesų yra sanatoriumo gyventojai? Galbūt jie tik pagilina, atskleidžia ir pagrindžia ankstesnio epo personažus?

       Atrodo, kad šioje knygoje rašytojai pabandė pabėgti iš „Pasvirusio pasaulio“ sūkurio ir pažvelgti į ankstesnių savo romanų herojus kitaip. Nepaisant knygoje aprašytų įvykių, pabaigoje paaiškėja, kad iš tikrųjų dauguma jų klostėsi dėl vienintelės priežasties: visko kaltininkas yra Jurgis Radvila, atgabenęs Mago testamentą ir organizavęs magiškąjį spektaklį. Taigi naudojamasi barokinio meno principu, kai žmogus ir jo vieta pasaulyje suvokiama kaip teatras, o gyventojai, virtę žiūrovais ar aktoriais, stebi ir įsigyvena į tai, kas vyksta scenoje. Autoriai kiekviename skyriuje įveda į kitą scenos kambarį, pakelia sunkias užuolaidas ir parodo besikeičiančią rampą, dekoracijas. Kyla įspūdis, kad romane vykstantys fantastiniai žaidimai sujungia kelis gyvenimus, kelias tikroves. Gyvenimas suvokiamas kaip misterija, kurios atomazgos negalima racionaliai prognozuoti. Autorių plunksnos lengvumas, greita siužeto ir veiksmo kaita leidžia susieti kelias skirtingas realybes.

       R. Kundrotui ir A. Lyvai nesvetimas filosofinis požiūris į pasaulį ir jo sanklodą. Nors jų santykis su religiniu pasaulėvaizdžiu yra gana savitas, vis dėlto teigčiau, jog kalbant apie „Liepsnojančios tuštumos“ fabulą tiktų filosofo Antano Maceinos mintis iš „Jobo dramos“: „Į egzistencinius klausimus gali būti tik transcendentinis atsakymas“. Juk realioje egzistencijoje atsakymo į svarbiausius gyvenimo klausimus nėra arba jie sąlygiški, trapūs, laikini.

       „Liepsnojanti tuštuma“ patvirtina, kad pasviręs pasaulis veikia pagal gėrio ir blogio kovos, o gal tiksliau – žaidimo, principus. Romanas, ypač jo užsklanda, primena pasaką, yra itin fantastiškas, bet kaip ir pasakoje jame veikia universalios žmogiškosios tiesos. Nors pasakojimo atomazga fantastinė ir veikia simbolinės figūros, ši fantastika nėra baugi ar absurdiška. Jeigu epo tėkmė kartais buvo neaiški, rašymo laisvė nebepaisydavo ribų, tai „Liepsnojančioje tuštumoje“ veiksmas pavirsta drama, simboline kova, o pagaliau – šviesia sakme. Romano veikėjai tampa simboliniai, praranda asmeninius bruožus, depersonifikuojami, tačiau ir toliau atrodo, kad juos galima sutikti gatvėje, kavinėje, parduotuvėje. Jie gyvena tarp mūsų, jie – tai mes. Ankstesnis jų gyvenimų absurdas įgyja simbolinį pateisinimą. Gerosios galios nugali blogąjį Magą. Tiesa, Magas miega, tad galbūt gėris nugalėjo tik laikinai. Šis mitas valdo ir įprasmina herojų gyvenimus. Mitai egzistuoja mūsų gyvenime kaip gėrio ir blogio figūros. Jie atveria ir uždaro ir šio epo erdvę. Painus ir nelogiškas ankstesniųjų veikėjų gyvenimas spektaklio metu tarsi pamatomas mito šviesoje. Jam atrastas prasmingas paaiškinimas ir išeitis. Ankstesnis neperžvelgiamas rūkas ir neprognozuojama realybė dabar pakankamai apšviesta sidabrinės pentagramos skleidžiamos šviesos…

       Epiniam siužetui išplėsti prireikė naujų meninės raiškos priemonių. Autoriai išlieka ištikimi magiškajam realizmui – savo herojų kasdienybėje atranda keistų, netikėtų, „pasvirusių“ reiškinių, atskleidžia slaptas, mistines ir intriguojančias jų savybes. Kitaip sakant, autorių nuomone, visa, kas yra stebuklinga, tėra tik naujas kasdienybės aspektas, galimybė. Nuosekliai plėtoti šias idėjas (jau užbaigus epą) nusprendžiama pasitelkus kinematografijos technologiją. Beveik pagal klasikines A. Tarkovskio „Veidrodžio“ nuostatas romano veiksmas suskaldomas į greitas kinematografiškas detales, kurios juda kurdamos spontanišką vidinį montažą. Todėl tampa nesvarbi įvykių chronologija, logiška veiksmo raida, aiškios personažų charakteristikos. Veikėjai tarsi vaikai žaidžia, kartais juokiasi, kartais kenčia, o likimas toliau audžia jų gyvenimus. Iš veiksmo ištrinama loginė, siužetinė tąsa, bet jame iškyla koncentruota akimirksnio motyvacija.

       „Liepsnojančios tuštumos“ struktūra turi pagrindinę siužeto liniją, kuri plėtojama apibrėžtoje erdvėje, tačiau čia nerasime tradiciniam lietuvių romanui būdingo nuoseklaus linijinio dėstymo. Autoriai sąmoningai vengia nuoseklios įvykių eigos, blaškosi tarp gausių veikėjų, klaidina įmantriais avangardinio stiliaus pasakojimais ir nuostabą keliančiais teiginiais. Tai suteikia neapibrėžtumo, paslaptingumo jausmą, laisvos interpretacijos galimybes. Kai kurie romano veikėjai pasirodo tik epizodiškai, kartais net sunku prisiminti, ar apie juos jau buvo rašyta.

       Pakankamai svarbi vieta skirta romantinei meilės linijai. Šiuo požiūriu plačiausiai atskleistas Meilės Pagonienės paveikslas. Dėsninga, kad ir ši siužetinė linija nėra rutuliojama nuosekliai. Iš pradžių paminėjus, kad Meilė buvo beprotiškai įsimylėjusi Faustą Pagonį, vėliau jau sužinome, kad ji, pavargusi nuo ilgo laukimo, nuolatinių vyro kelionių į užsienį, nutarė skirtis su Faustu ir ryžtingai, „vienu minties mostu ir gausiomis ašaromis išbraukė jį iš savo gyvenimo“ (102 p.). Galima tik nujausti, kokį laikotarpį apima romane aprašomi įvykiai. Paslaptingoje sanatoriumo erdvėje tiksli eiga nėra būtina – čia ji įgyja visiškai kitą prasmę.

       Ekspresyvus kinematografiškas siužeto vinguriavimas nesusilpnino dvasinių vertybių svarbos. Priešingai, pagaliau paaiškino Mago ir jo mokinių konfliktą, įprasmino idealų siekį ir pagrindė herojų galimybę išlikti, nenusiristi iki trivialios buitinės plokštumos. Minčių nuotrupos, samprotavimų detalės, gausi dvasinių mokymų, doktrinų paletė pateikiama be pretenzijų ir be akademinio siekio paaiškinti, pamokyti. Tai tik tikrovės snaigės, baltos, trapios ir krintančios iš dangaus, o dangus – tik debesys ir migla. Štai tokia truputį melancholiška improvizacija R. Kundrotas ir A. Lyva pagaliau užbaigia nesibaigiantį epą.

       Rašytojai kaip visada nevengia humoro, parodijos, grotesko elementų. Kai kurie jų veikėjai, pavyzdžiui, Antanas Poškus, net ir pats Jurgis Radvila, piešiami vien humoristine spalva. Autoriai mėgsta juoktis, šaipytis, ir ne visada aišku iš ko. Tačiau kartais jie visai atvirai siūlo iš esmės kitokį – pasvirusį – požiūrį į pasaulį arba į veiksmo faktūrą atvirai įpina dzenbudizmo doktrinų. Gali atrodyti, kad rašytojai iš visko šaiposi, tačiau atidesnis skaitytojas po šiuo išoriniu fasadu gali pajusti romano herojų polinkį į filosofinį tikrovės suvokimą. Šio kitokio – pasvirusio ar transcendentinio – pasaulio suvokimo persmelktas visas romanas, o jo pabaigoje triumfuoja labai svarbios vertybės: vidinė narsa, ryžtas, atsparumas pasaulio žvilgesiui, netikrų vertybių ignoravimas, švarios sąmonės išlaikymas. Ypatingo magiškojo spektaklio metu „Liepsnojančioje tuštumoje“ pasirodo ir veikia tikrieji herojai, – šia misterija romanas ir baigiasi, atsakydamas į svarbiausius „Pasvirusio pasaulio“ klausimus.

       Autoriai, kaip ir dauguma XX a. novatorių, kalbėdami apie kintantį pasaulį nemoralizuoja, jie tiesiai neįvardija negerovių, tik siūlo ir skatina individualumą, asmenišką atsakomybę – protaukite, mąstykite, svarstykite, neužmerkite akių, nepasiduokite amorfiškos minios šėlimui. Jei skaitydami netyčia apsnūsite, autoriai, kaip tikri dzenbudizmo adeptai, šūktels į ausį, treptels koja ar net kumštels. Šalin mieguistumą – prieš akis įstabus tikrovės žaismas, vyksmas, spektaklis. Bilietai išpirkti, kur jūsų vieta?

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1