{3 psl.]

Aputis Juozas. Pakelėse daug sugulusių
Černiauskas Rimantas. Pikantiškoji
       Lietuva
Geda Sigitas. Iš vasaros ir iš rudens
Jakimavičius Liudvikas. Pergalių
       metai užriby
Jakimavičius Liudvikas.
       Iš nuskendusio laiko
11

7
10

4

12
3

3
3

3

3
Juozaitis Arvydas. Tėvas
       Stanislovas – kelias atgalios
Rubavičius Vytautas. Lietuvos
       nepriklausomybė – kam
       ir kokia vertybė?
Stulpinas Vytautas. Į statų krantą
Šlepikas Alvydas. Elektrinis vieversys
Vanagas Rimantas. Provincija:
       išpuvę dantys, kantri siela

8-9


2
1
3

5-6

3


3
3
3

3ORIGINALIOJI PROZA

Baradinskaitė Renata. Novelės
Čepliauskas Vytautas. Irmė.
       Apsakymas
Čigriejus Henrikas Algis. Daržinėlė.
       Apsakymas
Granauskas Romualdas. Skustuvas
       ir paletė. Apysaka
Gudavičius Henrikas. Senbuviai
       ir atėjūnai
Gutauskas Leonardas. Musės. Studija
 
Ignatavičius Eugenijus. Žilvičiai.
       Novelė
Kašauskas Raimondas. Milijoną!
       arba Stokholmo sindromas. Romanas
Kunčius Herkus. Pijoko chrestomatija
Martinkus Vytautas. Akių apgaulė,
       arba Kaip išmokti piešti sapną.
       Amplifikacija
1

10

7

4

3
2
3

5-6

5-6
8-9


1
43

50

66

12

53
13
14

80

13
35


13
Melnikas Jaroslavas. Skambink man,
       kalbėk su manimi. Apysaka
Mikulėnaitė Ema. Trys novelės
Platelis Kornelijus. Du apsakymai
Rimkevičius Vytautas. Novelės
Spraunius Arūnas. Isterikas, arba
       Istorija apie šoferį Sofiją. Romanas
 
Šerelis Dainius. Benjamino fikusas.
       Apsakymas
Šerelytė Renata. Nelaimingas puodas.
       Novelė
Šlepikas Alvydas. Dvi novelės
Venclovas Petras. Kelionė.
       „Mirtis ir mergelė“. Apysaka

7
11
4
10

11
12

7

5-6
12

4

11
43
64
11

11
10

45

63
41

34ORIGINALIOJI POEZIJA

Ališanka Eugenijus. Eilėraščiai
Balbierius Alis. Eilėraščiai
Baltakis Algimantas. Vėjo aimanos.
       Eilėraščiai
Braziūnas Vladas. Eilėraščiai
Cieškaitė Gražina. Teofanijos
Černiauskaitė Laura Sintija.
       Eilėraščiai
Dačkevičius Steponas Algirdas.
       Eilėraščiai
Daškevičius Valdas. Eilėraščiai
Daugirdas Romas. Eilėraščiai
Geda Sigitas. Eilėraščiai
Ivanauskaitė Jurga. Kelionė į Indiją.
       Eilėraščiai
Jackevičius Jonas. Eilėraščiai
Kasparavičius Ramūnas. Eilėraščiai
Krinčius Algimantas. Eilėraščiai
2
10

2
8-9
12

5-6

4
11
4
5-6

2
12
11
12
65
6

7
31
7

59

61
6
29
8

47
37
39
58

 

Lygutaitė Stasė. Eilėraščiai
Marcinkevičius Justinas. Eilėraščiai
Marcinkevičiūtė Tautvyda. Eilėraščiai
Marčėnas Aidas. Eilėraščiai
Mažeikaitė Zita. Eilėraščiai
Mikuta Algimantas. Eilėraščiai
Navakas Kęstutis. Sonetai
Paliulytė Sonata. Eilėraščiai
Puišytė Aldona Elena. Vakaro vigilijos
Reimeris Vacys. Tas kalnas
       yra gyvenimas. Eilėraščiai
Rudokas Tomas Arūnas. Eilėraščiai
Sluckis Mykolas. Klajojantis orkestras
Šimkutė Lidija. Medžių kaulai.
       Eilėraščiai
Tamošauskaitė Dalia. Eilėraščiai
Žemgulytė Paulina. Eilėraščiai
4
3
7
1
7
8-9
3
1
1

5-6
8-9
7

10
10
3
8
8
6
7
41
7
46
51
38

76
66
60

31
46
70ORIGINALIOJI DRAMA

Gancevskaitė Diana. Šeštadienio
       laikraštis. Vienaveiksmis veikalas
Ostrauskas Kostas. Paskutinis
       kvartetas ir dr. Kripštukas. Pjesė

10

8-9

34

12VERSTINĖ PROZA

Abish Walter. Šveicarijos samprata.
       Apsakymas. Vertė L. Jonušys
Andrić Ivo. Nerimas. Vertė L. Masytė
Chōmei no Kamo. Trijų žingsnių
       trobelė. Vertė O. Mustapanenko
Chomenidis Christos. Du apsakymai.
       Vertė K. Svarevičiūtė
Huxley Aldous. Puikus naujas
       pasaulis. Vertė G. Kirvaitis
Kristof Agota. Man tas pats.
       Novelės. Vertė S. Banionytė

8-9
3

5-6

12

11

10

70
75

84

62

57

66
Otrošenko Vladislav. Prosenelio
       Grišos kiemas. Dešimt novelių
       ir epilogas. Vertė R. Sabaliauskaitė
Rulfo Juan. Pedras Paramas.
       Vertė J. Katkuvienė
       Sakmė apie bambukų kirtėją.
       Vertė M. Šiaučiūnas
Schwob Marcel. Apsakymai.
       Vertė D. Bučiūtė
Selin Aleksandr. Alpatovka.
       Apsakymas. Vertė B. Januševičius


4

1

5-6

7

2


75

55

88

76

70VERSTINĖ POEZIJA

Ball Hugo. Eilėraščiai. Vertė G. Norvilas
Goytisolo José Augustín.
       Eilėraščiai.Vertė L. Liubinavičiūtė
Katz Menke. Eilėraščiai.
       Vertė S. Paliulytė
Keys Kerry Shawn. Eilėraščiai.
       Vertė S. Paliulytė
Lessing Gotthold Ephraim. Natanas
       išmintingasis. Vertė A. A. Jonynas
4

3

2

11

8-9
70

80

77

53

90
Mikołajewski Jarosław. Eilėraščiai.
       Vertė V. Dekšnys
Paz Octavio. Tikėjimo chartija.
       Vertė A. Makštutis
Szuber Janusz. Eilėraščiai.
       Vertė B. Jonuškaitė
Walcott Derek. Eilėraščiai.
       Vertė E. Ališanka

1

12

10

7

78

72

61

72VERSTINĖ DRAMA

Moravskis Stanislovas. Seimelių
       posėdžiai Lietuvoje. Kvailystė.
       Vertė Z. Medišauskienė
2 52KAZIUI BORUTAI – 100

Jakštas Jonas. „Visas mano
       gyvenimas – rizika“
1 94ANTANUI MIŠKINIUI – 100

Tūtlytė Rita. Kraštiečių atsiminimai
       apie Antaną Miškinį
2 102LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA

Bukelienė Elena. Icchoko Mero
       kūrybos pasaulis
Čiočytė Dalia. Realizmas – tikrovės
       sampratos problemika
Daujotytė Viktorija. Jurgio Baltrušaičio
       metaforos–simboliai
Jakonytė Loreta. Rašytojo laikysena
       visuomenėje
Kvietkauskas Mindaugas.
       Prometėjiškoji pasaulėvoka
       Jono Biliūno prozoje
Laurušaitė Laura. Vyrų ir moterų
       lemtys baltų egzodo romane

8-9

10

10

5-6


12

11

98

94

85

102


80

83

 

Martišiūtė Aušra. Teatro kultūros
       atspindžiai Dionizo Poškos
       veikloje ir raštuose
Speičytė Brigita. Kas užsodino
       Poškos „darželį“?
Šmitienė Giedrė. Prigimtinė erdvė
       Alfonso Nykos-Niliūno poezijoje
Švilpienė Dovilė. Poetinis geidulys ir
       erotiniai moters portretai
Tūtlytė Rita. Lietuviškasis jugendas


1

1

7

3
4


88

83

87

84
89AKCENTAI

Bražėnas Petras. Netikėtos atverstinės,
       rūstūs atminai
       (J. Apučio „Vieškelyje džipai“)
Daujotytė Viktorija. Laikas, išlikęs
       prasmėmis
       (J. Biliūnienės-Matjošaitienės,
       M. Lukšienės „Laiko prasmės“)


5-611


11594

 

Speičytė Brigita. Knygos be tapatybės
Sprindytė Jūratė. Tekstų alibi
       (P. Dirgėlos „Alibi knygos“)
10

2
111

93SVARSTYMAI

Bučys Algimantas. Nuo kultinio
       mokslo – metaliteratūros link
Rašytojas ir maištas. Pokalbyje
       dalyvavo Elena Bukelienė,
       Laimantas Jonušys, Valdemaras
       Kukulas, Jūratė Sprindytė,
       Jūratė Baranova, Juozas
       Aputis, Regimantas Tamošaitis
Šiandieninės lietuvių literatūros centras:
       kur jis? Pokalbyje dalyvavo Viktorija
       Daujotytė, Laimantas Jonušys,
       Mindaugas Kvietkauskas, Jūratė
       Sprindytė, Regimantas
       Tamošaitis, Herkus Kunčius

2

10

3

82

99

90

 

Šidlauskas Marijus. Įdomumo dėlei
Šliogeris Arvydas. Meno likimas
       technologinėje visuomenėje
Tarp žemiškų eilėraščių ir poetiškų
       romanų. 2004-ųjų knygos.
       Jūratė Sprindytė, Eugenijus Ališanka,
       Valentinas Sventickas, Audinga
       Peluritytė, Sigitas Geda, Loreta
       Jakonytė, Marijus Šidlauskas.
       Parengė M. Kvietkauskas
8-9

5-6


4
114

145


95ŽVILGSNIS

Baranova Jūratė. Sigito Parulskio
       pasakotojų pėdsakais
8-9 128APIE KŪRYBĄ IR SAVE

Apie moteris ir moterų literatūrą.
       Rašytoją Ugnę Barauskaitę kalbina
       literatūrologė Vitalija Pilipauskaitė
Apie Viduklę, tromboną ir eilėdarą.
       Literatūros istoriką ir teoretiką
       Juozą Girdzijauską kalbina
       literatūrologė Viktorija Šeina
Hierarchijų truputį gaila. Poetą
       Kornelijų Platelį kalbina
       literatūrologė Audinga Peluritytė
Nuotrauka kabos ir po šimto metų. Poetę
       Neringą Abrutytę kalbina
       literatūrologas
       Regimantas Tamošaitis


8-97


5-64


11894


125113
Tarp sapno ir išminties ženklų.
       Filosofijos kritikė Jūratė
       Baranova kalbina
       poetą Aidą Marčėną
„Vertimas – magiška operacija, kone
       šventos apeigos“. Pasaulinės
       literatūros vertėją Valdą V. Petrauską
       kalbina Arvydas Valionis
Žmogus „už knygos“. Vertėją Danutę
       Krištopaitę kalbina
       rašytoja Birutė Jonuškaitė111


12110100


99SUKAKTYS

Martinkus Vytautas. Romanas
       (ne)jubiliejinei sukakčiai
       (Ramūno Klimo 60-mečiui)
7 103POLEMIKA

Stoškus Krescencijus. Nerimas dėl
       kultūros politikos
5-6 136MŪSŲ PUBLIKACIJA

Benjamin Walter. Franzas Kafka.
       Vertė L. Katkus
Cioran Emile Michel. Prisipažinimai
       ir anatemos. Vertė L. Rybelis
Cvetajeva Marina. Menas ir sąžinė.
       Vertė D. Kovzan

Eco Umberto. Apie kai kurias
       literatūros funkcijas. Vertė L. Rybelis

1

7

3
4

8-9

119

127

122
124

139
Guénon René. Rytų ir Vakarų
       priešprieša. Vertė L. Rybelis
Katha upanišada. Vertė A. Beinorius
       (Įžanga: Audrius Beinorius.
       Senovės indų išminties perlas)
Sartre Jean-Paul. Egzistencializmas
       yra humanizmas. Vertė L. Rybelis

10


12

2

132


107

111AKIRATIS

Andrijauskas Antanas. Roland'o
       Barthes'o tekstualumo estetika
Berelis Guntis. Vadovas po raižytą
       vietovę. Vertė L. Laurušaitė
Bikulčius Vytautas. Šiuolaikinis
       prancūzų romanas
Caro Carmen. Don Kichotui – 400 metų
Čchartišvili Grigorij. Japoniška
       savižudybė. Vertė L. Rybelis

10

1

3
4

5-6

120

110

111
116

159

 

Gyvybės galia ir nuošalė: žvilgsnis
       į pomirtinį Czesławo Miłoszo profilį.
       Mindaugo Kvietkausko pokalbis
       su lenkų literatūros kritiku
       Andrzejumi Franaszeku
Lietuvių dramaturgija Neapolio teatre.
       Literatūrologė Aušra Martišiūtė
       kalbina dramaturgus Laimą
       Sintiją Černiauskaitę
       ir Marių Ivaškevičių
11
8-9
117
149E

Jonušys Laimantas. Banalybės trauka
       ir jos įveikimas
Rekys Tomas. Laiškai iš Amerikos
Rekys Tomas. Keep smiling! –
       gyvenimas eina…

12
3

11

94
103

109PALEI BALTIJĄ

Juozaitis Arvydas. Karaliaučius –
be karalių

11
12

125
122ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI

Laurynaitis Vincas. Vilkaviškio „Žiburio“
       gimnazija (1919. IX. 1–1922. XI. 1).
       (Įžanga: Jonas Šlekys. Salomėjos
       Nėries bendraklasio atsiminimai)
Orintaitė Petronėlė. „…koks
       trumpalaikis laimės vainiko
       žydėjimas!“8-9


2154


127IŠ PRAEITIES

Daugirdaitė Solveiga. Vilnius
       jaunųjų „škočių“ akimis
Marcinkevičienė Dalia. Apie
       Stanislovo Moravskio mizantropiją

7

10

115

115


Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1