P e t e r i s   H a n d k e „Pranašystę“ sukūrė 1964 m. Šį savo kūrinį, kaip ir kitas 1964-1966 metais parašytas pjeses, autorius priskyrė prie vadinamųjų „kalbinių pjesių“. Svarbiausias jų elementas – žodis. P.Handke's pjesę „Publikos išplūdimas“ pastatė Lietuvos nacionalinis dramos teatras (rež. V.Masalskis).


     VERTĖJAS

 

     PETER HANDKE

     Pranašystė

     Pjesė

     Iš vokiečių k. vertė DARIUS POCEVIČIUS


 


K e t u r i   s k a i t o v a i  (a,  b,  c,  d)

a
Musės dvės lyg musės.
b
Rujojančios kalės krušis lyg rujojančios kalės.
c
Skerdžiamos kiaulės žviegs lyg skerdžiamos kiaulės.
d
Jaučiai mauros lyg jaučiai.
a
Statulos stovės lyg statulos.
b
Vištos kudakuos lyg vištos.
c
Akis išdegę lėks lyg akis išdegę.
d
Apsėstieji urgs lyg apsėstieji.
a
Benamiai šunys valkiosis lyg benamiai šunys.
b
Maitvanagiai suks ratus lyg maitvanagiai.
c
Epušės lapas virpės lyg epušės lapas.
d
Jūra banguos lyg jūra.
ab
Kortų namelis subyrės lyg kortų namelis.
ac
Bombos sprogs lyg bombos.
ad
Prinokę vaisiai kris lyg prinokę vaisiai.
bc
Lašas ant įkaitusio akmens išdžius lyg lašas ant įkaitusio akmens.
bd
Pasmerktieji mirčiai stovės lyg pasmerktieji mirčiai.
abcd
Papjauta avis kraujuos lyg papjauta avis.
a
Bukas miesčionis elgsis lyg bukas miesčionis.
b
Niekšas elgsis lyg niekšas.
c
Teisuolis elgsis lyg teisuolis.
d
Operos herojus elgsis lyg operos herojus.
a
Svetimą vaiką augins lyg svetimą vaiką.
Stebukladarį sveikins lyg stebukladarį.
Keistuoliu stebėsis lyg keistuoliu.
Mesijo lauks lyg mesijo.
Melžiamą karvę išmelš lyg melžiamą karvę.
Raupsuotojo vengs lyg raupsuotojo.
Pragaro bijos lyg pragaro.
Paskutinį patepimą suteiks lyg paskutinį patepimą.
Pasiutusį šunį nušaus lyg pasiutusį šunį.
b
Turgaus boba plepės lyg turgaus boba.
Papūga kartos žodžius lyg papūga.
Naktinis drugys skris švieson lyg naktinis drugys.
Pavasario sniegas ištirps lyg pavasario sniegas.
Vaikas džiaugsis lyg vaikas.
Stebuklas įvyks lyg stebuklas.
Šaltinis ištrykš lyg šaltinis.
Griaustinis dundės lyg griaustinis.
cd
Vežikas keiksis lyg vežikas.
Varlės šokčios lyg varlės.
Žaibai švysčios lyg žaibai.
Vagis sėlins lyg vagis.
Dirbantys už du valgys lyg už du.
Mokinukai baiminsis lyg mokinukai.
Grūdas aklai vištai pasitaikys lyg grūdas aklai vištai.
Pirštu į akį pataikys lyg pirštu į akį.
Gyvatės gels lyg gyvatės.
bcd
Sužeistas arklys stosis piestu lyg sužeistas arklys.
Vaistininkas pasvers lyg vaistininkas.
Kiemsargiai šunys los lyg kiemsargiai šunys.
Žydai derėsis lyg žydai.
Žuvis paklius ant kabliuko lyg žuvis ant kabliuko.
Atvira žaizda degins lyg atvira žaizda.
Nekalta mergina ožiuosis lyg nekalta mergina.
Kaubojus žingsniuos lyg kaubojus.
Jūreivis žingsniuos lyg jūreivis.
Šlubis žingsniuos lyg šlubis.
Gary Cooperis žingsniuos lyg Gary Cooperis.
Ančiukas Donaldas žingsniuos lyg Ančiukas Donaldas.
a
Pamazgom aplietas šuo stovės lyg pamazgom aplietas šuo.
Vargšas nusidėjėlis stovės lyg vargšas nusidėjėlis.
Ožys prieš naujus vartus stovės lyg ožys prieš naujus vartus.
Gaidys ant mėšlo krūvos stovės lyg gaidys ant mėšlo krūvos.
ab
Nukirstas medis grius lyg nukirstas medis.
Berserkas kausis lyg berserkas.
Katė į lašinius žiūrės lyg katė į lašinius.
Šuo per darganą lįs būdon lyg šuo per darganą.
Liūtas karalius apeis savo valdas lyg liūtas karalius.
Gaisras plis lyg gaisras.
abc
Hienos kiauksės lyg hienos.
Naktinis sargas snaus lyg naktinis sargas.
Sąmokslininkai kuždėsis lyg sąmokslininkai.
Nendrės vėjuje svyruos lyg nendrės vėjuje.
Strutis slėps galvą smėlyje lyg strutis.
Kaliausė atrodys lyg kaliausė.
Lokys miegos lyg lokys.
Šuo stips lyg šuo.
abcd
Šuniui botagas tiks lyg šuniui botagas.
a
Mėšlas dvoks lyg mėšlas.
b
Rožė kvepės lyg rožė.
c
Bičių spiečius dūgs lyg bičių spiečius.
d
Jūsų šešėliai seks paskui jus lyg jūsų šešėliai.
a
Kapo duobė tylės lyg kapo duobė.
Paminklas stovės lyg paminklas.
b
Tikras vyras didžiuosis lyg tikras vyras.
Uola bus tvirta lyg uola.
c
Audra artinsis lyg audra.
Kirmėlės knibždės lyg kirmėlės.
d
Potvynis užlies lyg potvynis.
Pabaidyta avių banda išsklis lyg pabaidyta avių banda.
a
Smėlis tarp pirštų tekės lyg smėlis tarp pirštų.
b
Teatras jums atrodys lyg teatras.
c
Du vandens lašai bus panašūs lyg du vandens lašai.
abc
Iš gerklės išsiverš klyksmas lyg klyksmas iš gerklės.
d
Vargonai gaus lyg vargonai.
Paskutinio teismo trimitai skardens lyg paskutinio teismo trimitai.
Apreiškimas atrodys lyg apreiškimas.
c
Kurmis raus žemę lyg kurmis.
b
Balsas iš kito pasaulio skambės lyg balsas iš kito pasaulio.
a
Lavina slinks lyg lavina.
Gerųjų dvasių apleistieji elgsis lyg gerųjų dvasių apleisti.
ab
Pranašas matys ateitį lyg pranašas.
Angelas sargas sergės lyg angelas sargas.
Tarakonai iš plyšių lys lyg tarakonai.
Pragaro vartai atsivers lyg pragaro vartai.
abc
Kaukės kris nuo veidų lyg kaukės.
Svetimkūniai bus pašalinti lyg svetimkūniai.
Žiurkės paliks skęstantį laivą lyg žiurkės skęstantį laivą.
Dievas pasirodys žmonėms lyg Dievas.
ab
Kūdikis miegos lyg kūdikis.
a
Mūras stovės lyg mūras.
d
Rugių varpos siūbuos lyg rugių varpos.
dc
Grybai po lietaus dygs lyg grybai po lietaus.
dcb
Šapelį neš srovė lyg šapelį.
dcba
Paukščiai keliauninkai iškeliaus lyg paukščiai keliauninkai.
Vaikštantys padebesiais vaikščios lyg padebesiais.
Iš dangaus nukritę atrodys lyg iš dangaus nukritę.
Besijaučiantys devintam danguj jausis lyg devintam danguj.
d
Tarantulo įgeltas pašoks lyg tarantulo įgeltas.
ad
Potvynis ir atoslūgis atrodys lyg potvynis ir atoslūgis.
Žuvys vandeny nardys lyg žuvys vandeny.
Šuo su kate gyvens lyg šuo su kate.
Diena skirsis nuo nakties lyg diena nuo nakties.
b
Dievas gyvens lyg dievo užanty.
c
Svajonė jums atrodys lyg svajonė.
b
Amžinybė jums atrodys lyg amžinybė.
abcd
O žuvų jūroje bus daug lyg žuvų jūroje.
O smilčių smėlyje bus daug lyg smilčių smėlyje.
O žvaigždžių danguje bus daug lyg žvaigždžių danguje.
O žmonių žemėje bus daug lyg žmonių žemėje.
a
Ir triušiai dauginsis lyg triušiai.
b
Ir virusai plis lyg virusai.
c
Ir skurdas augs lyg skurdas.
d
Ir žmonės, tu ir aš, būsim lyg žmonės, tu ir aš.
a
Duonos kasdieninės reiks lyg duonos kasdieninės.
b
Kraujas bus raudonas lyg kraujas.
c
Vėjas bus stiprus lyg vėjas.
d
Vynas bus žalias lyg vynas.
a
Košė bus tiršta lyg košė.
b
Kvailelis bus romus lyg kvailelis.
c
Gyvenimas bus sunkus lyg gyvenimas.
d
Rėtis bus kiauras lyg rėtis.
a
Lemtis bus nežinoma lyg lemtis.
b
Kirvio ašmenys bus aštrūs lyg kirvio ašmenys.
c
Visata bus begalinė lyg visata.
d
Dviratis bus liesas lyg dviratis.
a
Ąžuolas bus storas lyg ąžuolas.
b
Kekšės bus įžūlios lyg kekšės.
c
Tėvas sūnui bus lyg tėvas sūnui.
d
Suartas laukas bus nelygus lyg suartas laukas.
a
Popiežius bus teisus lyg popiežius.
b
Romano veikėjai bus išgalvoti lyg romano veikėjai.
c
Filmo herojai bus netikri lyg filmo herojai.
d
Adata šieno kupetoj pasimes lyg adata šieno kupetoj.
a
Naktis bus rami lyg naktis.
b
Nuodėmė bus baisi lyg nuodėmė.
c
Siela bus bedugnė lyg siela.
d
Duobė bus gili lyg duobė.
a
Kempinė bus išsunkta lyg kempinė.
b
Poetas bus toli nuo pasaulio lyg poetas.
c
Kiti bus lygiai tokie patys lyg tokie patys.
d
Mirtis bus tikra lyg mirtis.
a
Rytojaus diena išauš lyg rytojaus diena.
b
Amen bus ištartas lyg amen.
c
Kas nors bus taip tikra, lyg kas nors galėtų būti tikra.
d
Povas bus pasipūtęs lyg povas.
abcd
Ir atverstieji atrodys lyg atversti.
Ir druskos stulpais paverstieji stovės lyg druskos stulpais paversti.
Ir žaibo nutrenktieji kris lyg žaibo nutrenkti.
Ir prikaustytieji klausysis lyg prikaustyti.
Ir suakmenėjusieji stovės lyg suakmenėję.
Ir pašauktieji ateis lyg pašaukti.
Ir paralyžiuotieji stovės lyg paralyžiuoti.
Ir apkurtusieji stovės lyg apkurtę.
Ir neprabudusieji eis lyg neprabudę.
Ir pašauktieji, tačiau neišrinktieji stovės lyg pašaukti, tačiau neišrinkti.
Ir atsimainiusieji atrodys lyg atsimainę.
Ir apšviestieji matys save lyg apšviesti.
Ir atgimusieji atrodys lyg atgimę.
Ir pražudytieji atrodys lyg pražudyti.
Ir žemės prarytieji atrodys lyg žemės praryti.
a
Tikrovė taps tikrove.
b
Tiesa taps tiesa.
ab
Ledas sušals į ledą.
abc
Kalnai stūksos kalnais.
abcd
Kloniai drieksis kloniais.
abc
Niekas taps nieku.
ab
Ugnis degs ugnim.
b
Erdvės plytės erdvėm.
a
Dulkės virs dulkėm.
d
Driežas bus vikrus lyg driežas.
c
Plunksna bus lengva lyg plunksna.
b
Tulžis bus karti lyg tulžis.
a
Popierius bus baltas lyg popierius.
d
Pūkai bus minkšti lyg pūkai.
c
Mintis bus greita lyg mintis.
b
Plaukas bus plonas lyg plaukas.
a
Agonija bus ilga lyg agonija.
d
Lavonas bus išblyškęs lyg lavonas.
c
Numirėlis bus nebylus lyg numirėlis.
b
Anglis bus juoda lyg anglis.
a
Lentos bus lygios lyg lentos.
d
Oda bus glotni lyg oda.
c
Mostas bus platus lyg mostas.
b
Drabužiai bus dėvėti lyg drabužiai.
a
Akmuo bus kietas lyg akmuo.
abcd
Kiekviena diena bus tokia pati lyg visos kitos.

 
Versta iš:
Handke P. PUBLIKUMSBESCHIMPFUNG UND ANDERE SPRECHSTUECKE.
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1966

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1