Princas Kuramoči ir perlų šakelė nuo Penglai kalno

       Princas Kuramoči buvo apsukrus žmogus ir nusprendė veikti kitaip. Nuėjęs į imperatoriaus rūmus paprašė, kad jį išleistų pailsėti, pasimaudyti karštose versmėse Kiūšiū saloje. Paskui į mergelės Kagujos namus nusiuntė žinutę, kad važiuoja atvežti perlų šakelės, ir išvyko iš sostinės. Visi jo tarnai palydėjo šeimininką iki Nanivos pakrantės17. Princas norėjo, kad jo kelionė būtų didžiausia paslaptis, todėl į jūrą daug žmonių neėmė. Išsirinko tik pačius artimiausius, o kitus išsiuntė namo.
       Aplinkinius įtikinęs, kad išvyko į tolimą ir ilgą kelionę, nepraėjus nė trims dienoms, princas Kuramoči slapčiomis parsiyrė į sostinę.
       Kadangi buvo labai galingas ir įtakingas žmogus, grįžęs susikvietė šešetą pačių geriausių ir garsiausių karalystės auksakalių ir nuošalioje vietoje, kad netyčia neužklystų smalsi akis, pastatė namą. Dirbtuves su žaizdrais aptvėrė trigubomis sienomis, įkurdino ten auksakalius, o pats apsigyveno gretimuose kambariuose. Nepagailėjęs šešiolikos dvarų su visomis valdomis ir podėlio gėrybių, įsakė meistrams padaryti perlų šakelę, tokią, kaip ją nupasakojo gražuolė Kaguja.
       Kai auksakaliai baigė darbą, pasirodė, kad šakelė nesiskiria nuo užsakytosios. Ji buvo meniškai ir dailiai padaryta, o kad niekas nesužinotų, Kuramoči ją paslapčia nuvežė į Nanivos uostą. Į imperatoriaus rūmus buvo nusiųsta žinutė, kad jo šviesybė laivu grįžo namo, tačiau po kelionės yra labai pavargęs ir nusikamavęs. Daugelis atėjo pasitikti princo.
Perlinė šakelė buvo padėta į pailgą kelioninę dėžutę ir kruopščiai slepiama nuo pašalinių akių, tad per žmones pasklido gandas, kad princas Kuramoči į sostinę pargabenęs paties Udumbaros medžio žiedą18. Šios žinios pasiekė ir gražuolę Kagują, ir ją persmelkė bloga nuojauta, kad dabar jau nebėra kelio atgal: ji turės ištekėti.
       Neilgai trukus jaunikis pabeldė į gražuolės vartus, ir namiškiams buvo pranešta, kad atvyko princas Kuramoči. Šis pasitikti atskubėjusiam bambukų kirtėjui nepamiršo pasakyti, kad dovaną atnešė net nepersirengęs kelionės drabužių. Maža to, negailėjo savo gyvybės ir jėgų, nes bet kokia kaina norėjo parnešti gražuolei perlinę šakelę, ir štai ji jau čia. Paprašęs ją perduoti panelei Kagujai, pats laukė už durų. Senukas nunešė šakelę dukrai. O šioji rado prie šakelės prisegtą raštelį:

Aš nieko negailėjau,
Buvau pasiryžęs pražūčiai pasmerkti kūną ir sielą,
Kad tik negrįžčiau namo nenuskynęs šakelės,
Kurią puošia uogelės perlų
19.

       Gražuolės nenudžiugino nei prašytos lauktuvės, nei eilės, o dar į kambarį nekantriai įlėkė senukas bambukų kirtėjas ir ėmė pamokslauti:
       – Jo šviesybė, tavo palieptas, atnešė nuostabią šakelę, kuri visiškai nesiskiria nuo tos, kuri auga ant Penglai kalno. Dukrele, nieko nepadarysi, dabar turėsi pasižadėti princui. Princas net nepersivilkęs kelioninių drabužių atvyko pas mus. Kitos išeities nelieka, teks kuo greičiau ištekėti.
       Gražuolė neištarė nė žodžio, tik pasirėmusi rankomis liūdnai susimąstė. Dabar atrodė, kad tikrai kito kelio nebėra. Princas galvojo lygiai taip pat:
       – Na dabar tai ji tikrai nebegali atsisakyti, turės būti mano, – sulig tais žodžiais jis leido sau pakilti į verandą šalia merginos miegamojo.
       Senukas neįžvelgė nieko blogo:
       – Juk tai medžio šaka, visa nukabinėta perlais, tokios mūsų šalyje niekada nerastum. Tu negali už jo neiti. Ir žmogus jis geras, išauklėtas, – įkalbinėjo dukterį senukas.
       – Skaudu, tėveli, man girdėti tavo žodžius. Aš visiškai nenoriu tekėti, iš visos širdies norėčiau atsisakyti savo žodžių. Bet juos jau ištariau, tai ką man dabar daryti? – guodėsi ji savo globėjui. Rankose sukiodama nepaprastąją šakelę, kurią taip nelengva gauti, ji liūdnai galvojo, kaip toks nuostabus daiktas galėjo pakliūti princui į rankas. Tuo metu senukas jau pradėjo ruoštis vestuvėms ir dabinti miegamąjį. Paklausė būsimojo žento ir apie kelionę:
       – Kokioje vietoje auga tas nuostabus medis su tokiomis nuostabiomis šakomis? Ten juk turėtų būti neįtikėtinai gražu, pasakiška!
       Atsakydamas princas pradėjo pasakoti:
       – Viskas prasidėjo prieš trejus metus, antro mėnesio dešimtą dieną. Įsėdau aš į savo laivą Nanivos pakrantėje ir išplaukiau į atvirą jūrą. O juk visiškai nežinojau, kur turėčiau vykti, net neįsivaizdavau, kur galėtų augti toks medis. Tačiau galvojau, kad vis tiek nebūtų prasmės gyventi be nuostabiosios mergelės Kagujos, tad atsidaviau jūros vėjo malonei ir leidausi jo nešamas. Mąsčiau, kad jei prarasiu gyvybę kur nors toli nuo savo namų, tokia jau bus mano lemtis, o jei vis dėlto man lemta gyventi, tai visą likusį laiką praleisiu keliaudamas ir ieškodamas Penglai kalno, apie kurį sklinda įvairiausios legendos. Irdamasis per plačiausias jūras, klajojau po margą pasaulį, palikęs savo gimtąją šalį toli toli, už dešimčių tūkstančių mylių. Net keletą kartų, negailestingų audringos jūros bangų supamas, aš vos amžiams nenukeliavau į jūros dugną. O kartą vėjų genamas priplaukiau nežinomą šalį, kurioje gyveno į velnius panašūs gyvūnai, jau kėsinęsi mane nužudyti. Būdavo, kad ir pasiklysdavau pametęs kryptį jūroje, nebežinodavau, iš kur atplaukiau, ir visiškai neįsivaizduodavau, kur man keliauti. Ne kartą ir ne du visiškai nebeturėdamas maisto, išnaudojęs visas kelionės atsargas, tenkinausi ant atsitiktinio kranto išsikastomis žolių šaknimis. Sykį nežinia iš kur išniro klaiki pabaisa, kuriai nupasakoti žodžių trūksta, ir jau ketino mane suėsti. Daug kartų teko gelbėtis nuo bado jūros kriauklėmis. Dažnai keliaudamas papuldavau į vietas, kur nėra nė vieno žmogaus, galinčio padėti. Tada susirgdavau keisčiausiomis ligomis, net užmiršdavau, kur ir ko aš klajoju po šį pasaulį.
Ir taip plaukiojau po jūras nešiojamas įvairiausių vėjų, gainiojamas jūros bangų, kol galiausiai, praėjus penkiems šimtams dienų po išvykimo, apie Drakono valandą20 išvydau tolumoje stūksantį kalną. Prisiyriau prie jo, kad galėčiau geriau apžiūrėti. Pasirodo, šis jūroje plūduriuojantis kalnas yra be galo didelis. Be to, jis labai aukštas ir neįsivaizduojamai gražus. Aš iškart pagalvojau, ar tik tai nebus ta vieta, kurios aš taip ieškojau ir dėl kurios aš klajojau po viso pasaulio jūras, tačiau vis dar nebuvau įsitikinęs, be to, buvo baisu ir neįprasta nežinomame pasaulyje. Tad tiesiog liepiau plaukti aplink tą salą, sukti ratą po rato, ir taip praslinko gal dvi, gal trys dienos, kol vieną vakarą ūmai pamačiau į fėją panašią būtybę. Tai buvo nuostabiai graži moteris, kuri staiga išniro iš kalno glūdumos. Nešina sidabro ąsočiu, ji ėjo pasisemti vandens. Aš išlipau iš savo laivo ir taip į ją kreipiausi: „Pasakyk, o nuostabioji būtybe, kaip vadinamas šis kalnas?“ Moteris atsakė: „Šį kalną vadiname Penglai vardu“. Per visą gyvenimą, praleistą šiame pasaulyje, nebuvau išgirdęs džiugesnės žinios. Dar paklausiau: „Koks tavo vardas, gražuole?“ Ji pasisakė esanti Ukanruri21 ir staiga pranyko kalno glūdumoje. Apžiūrėjus kalną iš arčiau, buvo aišku, kad nebus taip paprasta į jį įkopti, – jis buvo status ir kupinas pavojų. Susiradęs po skardžiais nuožulnesnę vietą, takeliu ėjau aplinkui ir stebėjausi negirdėtais neregėtais žydinčiais medžiais. Nuo kalno viršūnės tekėjo upė, kurios vanduo spindėjo auksu, sidabru ir safyrais. Per upę buvo permestas tiltas, pastatytas iš įvairiausių brangakmenių. Netoliese augo medis, švytintis nuostabiausiomis spalvomis. Tereikėjo išsirinkti vieną jo šakelę ir grįžti namo. Kad ir kaip gaila, ši šakelė nėra pati gražiausia iš visų, augusių ant to medžio, bet ji labiausiai atitinka jūsų dukters aprašytąją, todėl ją ir nuskyniau. Kokia vis dėlto nuostabi ta Penglai sala! Į nieką pasaulyje nepanaši! Bet aš jau turėjau, ko ieškojau, ir nekantravau grįžti namo. Todėl sėdau į laivą, sulaukiau palankaus vėjo ir išplaukiau. Kelionė atgal truko ilgiau nei keturis šimtus dienų, bet aš laimingai pasiekiau gimtuosius krantus. Manau, kad tai buvo dievų malonė. Tik vakar iš Nanivos grįžau į sostinę. Nespėjęs persirengti kelionės drabužių, kurie iki šiol tebėra permirkę sūriu jūros vandeniu, atvykau pas jus.
       Taip kalbėjo princas Kuramoči. Senukas atsakė eilėmis:

Ilgus metus,
Tokius ilgus kaip bambuko kamienas,
Aš kirtau bambukus,
Tačiau neteko man patirti tiek vargų
Net ir gūdžiausiame miške.

       Princas jam atsakė:
       – Ilgus metus mano širdis kentėjo varginama likimo siųstų išbandymų, tačiau šiandien, išgirdusi jūsų žodžius, ji nurimo.
       Paskui sueiliavo:

Mano rankoves
Merkė ašaros ir jūros vanduo,
Bet šiandien jos išdžiūvo,
Ir likimo siųsti vargai
Pasimiršo greit.

       Taip jiedviem besikalbant į kiemą išsirikiavę vorele atėjo šešetas vyrų.
Vienas jų, rankose laikęs raštą, įspraustą į perskeltą bambuko viršūnėlę22, prabilo:
       – Mes esame karališkieji juvelyrai, aš vadinuosi Ajabe no Učimaro. Daugiau nei tūkstantį dienų mes tarnavome princui, per tą laiką pasninkavome, neėmėme į burną nei ryžių, nei kviečių, nei čiumizos, nei sorų, nei sojų, kad sukurtume perlų medžio šakelę. Tačiau iki šiol mums neatlyginta už darbą. Gavęs, kas žadėta, galėsiu apdalyti neturtingus pameistrius ir išmokyti savo amato naujus žmones.
       Kalbėtojas nusilenkė ir įteikė atsineštą raštą. Senukas bambukų kirtėjas, klausydamas juvelyrų kalbos, negalėjo patikėti, kad tai gali būti tiesa ir kad Kuramoči viską melavo. O princo širdis atsidūrė kulnyse, stovėjo jis kaip nesavas.
       Kaguja, išgirdusi, kas darosi, paliepė tarnams atnešti juvelyrų laišką, kurį išvyniojusi perskaitė:
       „Kilmingasis princas tūkstantį dienų slėpėsi kartu su mumis, žemakilmiais meistrais, visą tą laiką gyveno tuose pačiuose namuose. Mums buvo liepta sukurti nuostabaus grožio brangiųjų akmenų šakelę, o už tai pažadėta pelninga tarnyba imperatoriaus rūmuose. Bet mes negavome jokio žadėto atlygio. Visai neseniai sužinojome, kad ši šakelė buvusi skirta panelei Kagujai, kuri netrukus turėtų tapti princo gyvenimo palydove. Tad atskubėjome į šiuos garbingus namus prašyti, kad mums būtų sumokėta tai, kas pažadėta“.
       Toks buvo juvelyrų laiškas. Gražuolė jau buvo susitaikiusi su savo lemtimi, tačiau perskaičius apie nesumokėtą atlygį jos apsiniaukęs veidas nušvito ir ji pirmą kartą tą dieną nusišypsojo. Pasikvietusi senuką bambukų kirtėją, jam tarė:
       – O aš juk iš tiesų buvau pamaniusi, kad ši šakelė nuo Penglai kalno. Bet kadangi tai tebuvo pats niekingiausias melas, kuo greičiau grąžink ją princui.
       Senukas nesipriešino:
       – Dabar, kai žinau, kad šakelė padirbta, nedvejodamas grąžinsiu dovaną.
       Gražuolė, nesitverdama savyje iš laimės, prisiminė gavusi iš princo eilėraštį ir nutarė, kad pagaliau atėjo metas sueiliuoti atsakymą, kurį nusiuntė kartu su nelemtąja šakele:

Galvodama, ar tai tiesa,
Klausiausi aš tavęs
Ir į šakelę aš žiūrėjau.
Bet ji tebuvo papuošta
Tavais melais
Ir perlais padirbtais.

       Senukas, prieš tai labai maloniai kalbėjęs su svečiu, dabar nebenorėjo jam nė žodžio tarti, todėl apsimetė miegąs. Princui jau nebebuvo patogu pasilikti gražuolės namuose, jis nebežinojo nei kur prisėsti, nei kur prisiglausti, todėl, sulaukęs sutemų, tylomis išsmuko laukan.
       Tuo metu Kaguja pasikvietė princą apskundusius juvelyrus, kurie išgelbėjo ją nuo nelauktų vedybų, ir taip jiems tarė:
       – Kokia laimė, kad jus sutikau!
       Ir sumokėjo jiems galybę pinigų – tiek, kiek jie buvo uždirbę tarnaudami princui. Apsidžiaugę vyrai padėkojo jai:
– Dabar mūsų viltys išsipildė su kaupu.
Tačiau pakeliui į namus jų jau tykojo princas su savo tarnais. Meistrus taip sumušė, kad jie krauju paplūdo. Nebuvo naudos ir iš atlygio, gauto už pravargtą princo tarnyboje laiką. Buvęs ponas atėmė iš jų pinigus, ir vargšams pamiršus uždarbį teko bėgti kuo toliau nuo princo rūstybės.
       Tačiau princas nenurimo:
       – Tokios gėdos aš negalėsiu nuplauti per visą gyvenimą. Dar nebuvo buvę, kad aš negalėčiau gauti kokios nors moters. Žmonės, mane matydami, viską prisimins ir pirštais mane užbadys. Nebegaliu gyventi šiame pasaulyje.
       Taip taręs, vienui vienas išėjo į aukščiausius kalnus ir juose pasislėpė. Visi dvariškiai, visi jam tarnavę žmonės pasiskirstė grupelėmis ir iškeliavo ieškoti savo šeimininko, bet niekur negalėjo rasti. Tada nusprendė, kad jis bus pražuvęs kalnuose, ir grįžo nieko nepešę atgal. O princas, degdamas iš gėdos, bent kelerius metus nesirodė namuose. Taip kilo posakis: „Nesurandamas it perlas“.


       Dešinysis ministras Abe ir ugninės pelės kailiukas

       Dešinysis ministras Abe no Miuši buvo labai turtingas žmogus, jo namams nieko nestigo. Kaip tik tais metais iš Kinijos buvo atvykęs pirklių laivas, ir ministras su jais užmezgė dalykinius ryšius. Tad sugalvojo jis kinų prekijui Vang Dzingui nusiųsti tokį laišką: „Girdėjau, kad tik jūsų krašte galima gauti ugninės pelės kailiuką. Nupirkite ir atsiųskite man tokį“. Parašęs išsirinko iš savo tarnų patį drąsiausią, tvirčiausią ir patikimiausią vyrą, vardu Ono no Fusamori, įdavė jam laiškelį ir liepė plaukti į Kiniją.
       Fusamori, laimingai pasiekęs Kiniją ir prisistatęs į Vang Dzingo namus, įteikė jam ministro laišką ir sumokėjo už paslaugas. Pirklys išskleidė laišką, įdėmiai jį perskaitė ir parašė atsakymą:
       „Jei jūs kalbate apie ugninės pelės kailiuką, tai tokio dalyko mūsų šalyje tikrai nėra. Žinoma, teko girdėti nemažai gandų apie ugninę pelę, tačiau iki šiol niekas jos savo akimis nematė. Juk jei tai būtų kažkas, ką galima gauti kurioje nors šio pasaulio šalyje, be abejonės, jis būtų atgabentas ir pas mus. Šiaip ar taip, kailiuką būtų be galo sunku gauti. Tačiau gal kas nors panašaus buvo atvežta į Indiją. Tuomet galingiausi radžos arba šiaip turtingi žmonės tikrai namuose turės šį daiktą. Jei ne, per jūsų tarną grąžinsiu visus sumokėtus pinigus“.
       Pagaliau atėjo diena, kai Ono no Fusamori išplaukė atgal į Kiūšiū salą, o iš ten iškeliavo į sostinę. Ministras, sužinojęs, kad Fusamori jau keliauja namo, pasiuntė tarną, raitą pačiu greičiausiu žirgu, kokį tik buvo galima rasti ministro arklidėse.
Fusamori persėdo ant eikliojo ristūno ir nuo Kiūšiū iki sostinės atjojo per septynias dienas23. Ministras išvyniojo naujausią pirklio laišką, jame buvo parašyta:
       „Išsiuntinėjau pasiuntinius į įvairias šalis, ir galų gale vienas jų man pranešė, kad esama tokio daikto kaip ugninės pelės kailiukas. Tačiau jį ir dabar, ir senovėje buvo labai sunku gauti. Jau neatmenamais laikais iš šventosios Indijos žemės atkeliavo nepaprastas žmogus, kuris ir atgabeno į Kiniją kailiuką. Įsikūrė jis vakariniuose kalnuose, ir iki šiol atvežtoji brangenybė saugoma vienoje iš tų kalnų šventyklų. Kreipiausi į imperatoriaus rūmus prašydamas leisti nusipirkti šį kailiuką, tačiau vakarų žemių gubernatorius man pasakė, kad jūsų pasiūlyta suma yra per maža, kailiukas kainuoja brangiau. Taigi teko primokėti dar penkiasdešimt auksinių monetų. Šiuo laivu siunčiu jums pirkinį ir prašau sumokėti trūkstamą sumą. Jei jums tai per brangu, reikalaujame kuo skubiau pirkinį grąžinti“.
       Tai perskaitęs, ministras tik garsiai nusijuokė:
       – Ir ką jie man sako! Juk tai visiškai menki pinigai, tai nėra toks dalykas, kurio aš negalėčiau įpirkti. Koks esu laimingas perskaitęs tokią žinią ir galiausiai savo rankose turėdamas šį kailiuką! – taip pasakęs, atsisuko į Kinijos pusę ir parklupęs ant žemės nusilenkė.
       Ministras apžiūrėjo dėžutę, į kurią buvo įdėta suknia iš pelės kailio. Dėžutė buvo nusagstyta įvairiausiais safyrais ir nuostabiai spindėjo apšviesdama visą kambarį. Pats kailiukas mainėsi visais dangaus atspalviais, o plaukelių galai žibėjo auksu. Jis atrodė kaip didžiausia brangenybė, pats nuostabiausias dalykas pasaulyje, kuriam lygių surasti neįmanoma. Ugninės pelės kailis vertinamas todėl, kad iš jo pasiūtas drabužis nedega ugnyje, bet jo įstabus grožis pranoko visas jo stebuklingas savybes.
       – Taip, dabar aš suprantu, kodėl gražuolė Kaguja taip norėjo šio kailiuko. Nesu matęs nuostabesnio dalyko, – dėdamas suknelę atgal į dėžutę grožėjosi Abe.
       Kaip reikalavo paprotys, jis nusiskynė medžio šakelę, kuri labiausiai tiko sezonui, pasipuošė prašmatniausiais darbužiais ir išvažiavo pas savo mylimąją tvirtai įsitikinęs, kad šią naktį ir visą likusį gyvenimą praleis su gražuole kaip jos vyras. Dar spėjo sukurti eilėraštį:

Aš be galo kentėjau deginamas meilės ugnies,
Bet šio drabužio net ji nepalies.
Tik ašarų permerktos rankovės išdžiūvo
Iš džiaugsmo, kad šiandien galėsi užsivilkti
Iš stebuklingo kailio pasiūtą drabužį.

       Atkakęs į gražuolės namus, ministras atsistojo prie vartų ir palaukė, kol išėjo senukas, paėmė iš jo rankų dėžutę su suknia ir nunešęs parodė savo dukrai. Gražuolė apžiūrėjo kailiuką ir tarė:
       – Kokia nuostabi oda, koks neįprastas daiktas! Tačiau aš nežinau, ar tai tikrai tas daiktas, kurio aš prašiau.
       – Iš tikrųjų, gal reikėtų patikrinti, bet iš pradžių pakvieskime ministrą užeiti vidun, – atsakydamas į dukters žodžius pasiūlė senukas. – Juk tu pati žinai, tokio kailio neįmanoma pamatyti šiame pasaulyje, tad verčiau patikėk, kad tai – ne klastotė. Ir daugiau nebekankink žmogaus.
       Vesdamiesi ministrą į vidų, ir senukas, ir senutė buvo giliai širdyje įsitikinę, kad jau šį kartą tikrai įvyks vestuvės ir nuoširdžiai tuo džiaugėsi. Bambukų kirtėjas labai liūdėjo dėl to, kad jo duktė taip ilgai negali ištekėti, ir norėjo ją suvesti su geru ir protingu žmogumi, tačiau gražuolė visada atsisakydavo ir senukai negalėjo pasipriešinti nė vienam jos norui. O duktė jau buvo sugalvojusi naują išbandymą:
       – Pasak legendų, ugninės pelės kailiukas nedega ugnyje, tad reikia jį įmesti į liepsną, ir jei jis nesudegs, patikėsiu, kad čia ne akių dūmimas, ir ištesėsiu žodį, duotą šiam žmogui. Tu sakei, kad šiam drabužiui nėra lygių pasaulyje ir kad neturėčiau abejoti jo tikrumu, tačiau man reikia rimto įrodymo. Na nėra ko delsti, meskime suknelę į ugnį!
       – Ką gi, jei jau yra tokia legenda, tai reikia išbandyti, – sutiko senukas ir perdavė šiuos žodžius dešiniajam ministrui. Ministras nebuvo labai patenkintas.
       – Juk tokio kailio netgi pačioje Kinijoje nebuvo ir turėjau daug vargo, kol pavyko jį gauti. Kokios dar gali būti abejonės?
       – Aš visiškai sutinku su jūsų nuomone, tačiau tokia mano dukters užgaida, tad kuo greičiau meskim kailiuką į liepsną ir baikime šį reikalą, – bambukų kirtėjas sviedė drabužį į liepsnas, ir jis akimirksniu sudegė. – Oi, pažvelkit, gryniausia klastotė!
       Tai išvydus, dešiniojo ministro veidas pažaliavo kaip žolė, auganti aplink namus, keliai pradėjo linkti, ir jis susmuko vietoje. O gražuolė Kaguja neregėtai nudžiugo, ji, žinoma, visiškai nenorėjo tekėti už ministro. Dar kartą perskaičiusi nevykėlio gerbėjo eilėraštį, parašė atsakymą, įdėjo į tą pačią dėžutę, kurioje buvo ugninės pelės kailiukas, ir grąžino ją ministrui.

Tu žinojai,
Kad stebuklingas kailis sudegs.
Nepalikdamas jokio pėdsako.
Todėl ir nekurstei jausmų širdy,
Kad ugnis nepasiglemžtų drabužio.

       Taip ministras ir grįžo namo. O visi kaimynai klausinėjo vieni kitų:
       – Kaip ten baigėsi ministrui Abe? Juk jis sugebėjo gauti ugninės pelės kailį, tai teks dabar gražuolei Kagujai tekėti už ministro. Ar jie jau gyvena kartu?
       – Gražuolė nusprendė išbandyti ministrą ir, prisiminusi legendas, įmetė kailiuką į ugnį, kur jis sudegė be pėdsako. Taip ir nevedė ministras gražuolės, – atsakydavo kiti.
       Nuo to laiko apie visus darbus, kurie baigiasi nesėkme, imta sakyti: „Buvo ir pražuvo kaip ministras Abe ir jo kailiukas“.

       17 Dabartinio Osakos miesto apylinkės.
       18 Pasak budistinių legendų, šis figmedis žydi kartą per tris tūkstančius metų.
       19 Aliuzija į nežinomo autoriaus eilėraštį iš pirmosios imperatoriaus rūmų įsakymu sudarytos japonų poezijos antologijos „Kokinwakashū“, sutrumpintai – „Kokinshū“ („Senosios ir naujosios eilės“; X a. pr.):

                   Vasaros drugelis
                   Skrenda į ugnį naktyje
                   pražūčiai save pasmerkdamas,
                   Nes kaip ir širdis mana
                   Nori patirti, kas yra liepsna.
                                                                    („Kokinshū“, 544)

       20 Senovės Japonijoje para turėjo dvylika valandų, kiekviena jų vadinama pagal kinų zodiako ženklus. Drakono valanda tęsėsi nuo septintos iki devintos ryto.
       21 Kituose teksto variantuose fėjos vardas yra Hokanruri, tačiau iki šiol nežinoma, kokiais hieroglifais reikėtų užrašyti šį žodį, tad neaišku, ką jis reiškia.
       22 Taip derėdavo teikti laiškus aristokratams.
       23 Senovėje tokia kelionė trukdavo keturiolika dienų, taigi Fusamori prireikė tik pusės įprasto laiko.

       Versta iš:
       Japonijos klasikinės literatūros rinktinė, 12 / Nauja redakcija.
       Tōkyō: Shōgakukan, 1994

       Iš senosios japonų k. vertė MARTYNAS ŠIAUČIŪNAS

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1