Paulius Norvila2011 balandžio 8 d. Literatūrinių Vilniaus slinkčių festivalis Mokytojų namuose, almanacho pristatymas. Skaito Paulius Norvila:
       Žiemos žodžiai
       2011-05-08