Accessibility Tools

Laura Sintija Černiauskaitė. Benedikto Januševičiaus nuotraukaLaura Sintija Černiauskaitė. Benedikto Januševičiaus nuotrauka       Birželio 21 d. Rašytojų sąjungos Baltojoje salėje įteikta Antano Vaičiulaičio premija. Teikiant premiją dalyvavo premijos mecenatės, rašytojo dukterys Aldona Vaičiulaitytė-DeBold ir Danutė Vaičiulaitytė-Nourse, premijos vertinimo komiteto nariai Danutė Kalinauskaitė, Vytautas Martinkus, Danielius Mušinskas, Jūratė Sprindytė, Dainius Vaitiekūnas ir kiti literatūros žmonės.

 

       A. Vaičiulaičio premiją 1994 m. įsteigė rašytojo žmona Joana Vaičiulaitienė, literatūrologas Albertas Zalatorius, VPU Lituanistikos fakulteto ir „Metų“ redakcijos žmonės. Premijos tikslas – skatinti šiuolaikinę lietuvių novelistiką. Ji skiriama kas dvejus už geriausią „Metuose“ paskelbtą novelę. Šiemet apdovanojimas įteiktas devintą kartą. Jis atiteko prozininkei Laurai Sintijai Černiauskaitei už novelę „Nekaltutis“.

 

       L. S. Černiauskaitės kalba, pasakyta renginyje:

 

 

 

       žiemos žodžiai

       2012 06 25