tekstai.lt

tekstai » tekstai » Landsbergis Algirdas

Landsbergis Algirdas (9)

landsbergis_algirdas
landsbergis_algirdas
Algirdas Landsbergis (1924–2004) – dramaturgas, prozininkas, eseistas, žurnalistas. 1941-43 m. VDU studijavo lituanistiką, 1944 pasitraukė į Vokietiją, kur atsidavė anglistikos ir romanistikos studijoms Mainzo universitete. 1949 m. išvyko į JAV, Kolumbijos universitete baigė lyginamosios literatūros studijas. Aktyvus pokarinio modernistinio žurnalo Žvilgsniai autorius, Amerikos balso ir Laisvosios Europos bendradarbis, lietuvių literatūros kūrinių vertėjas ir pristatytojas. Kritikos straipsniuose Literatūros lankuose kandžiai kritikavo pastangas lietuvių kultūrą izoliuoti nuo modernizmo. V.Lansbergio Kelionė (1954) – vienas pirmųjų egzodo modernistinių romanų, atitrūkusių nuo lietuviškų kaimo epikos tradicijų. Romano laiko realijos: pasitraukimas iš tėvynės artėjant antrajai sovietinei okupacijai ir karo pabaiga bombarduojamoje Vokietijoje. Romano pasakojimas grindžiamas judriu kinematografišku vaizdu, šokiruojančia rakursų kaita bei maksimalia žodžio įtampa, kur skeldėjanti pagrindinio herojaus sąmonė grimzta į sapnus, košmarą, nebūties tamsą bei didžiulį metafizinį nerimą. Pastarojo apstu ir novelių knygose Ilgoji naktis (1956), Muzika įžengiant į neregėtus miestus (1979). Daugiasluoksnė novelių medžiaga, pasak V.Kubiliaus, yra tvirtai valdoma išradingos, kaskart kitokios konstrukcijos, nepripažįstančios sentimentalių lyrinių išsiliejimų. Plačia žanrine ir stilistine skale pasižyminčioje A.Landsbergio dramaturgijoje tarpsta farsas, bufonadinis škicas, komedija, tragedija, stebuklingas vaidinimas. Nors pjesių personažai kiek emblemiški, veiksmas plėtojamas supriešinimo principu, tarsi pasakoje, dramaturgas, pasinaudodamas grotesku, kandžiai ir išmoningai pašiepia šiuolaikinę amerikietišką civilizaciją, jos „seksualinę revoliuciją“ (Meilės mokykla, 1965), pademonstruoja stulbinančią vaizduotę, paradoksaliai sugretindamas įvairias būties apraiškas  (Vėjas gluosniuose. Gluosniai vėjyje, 1973). Tragiškos įtampos kupina Drama Penki stulpai turgaus aikštėje (1966), pagrįsta aštuonerius metus Lietuvoje trukusio partizaninio karo realijomis, išversta į anglų kalbą, buvo pristatyta Niujorko, Čikagos, Toronto teatruose.

Apie Algirdą Landsbergį ir jo tekstus
Virginija Paplauskienė. „Rašymas man yra lietuviškųjų vertybių išsaugojimas“ (Algirdas Landsbergis, 2009)
Imelda Vedrickaitė. Algirdo Landsbergio herojus: mito valktis ar praregėjimo iliuzija (2009)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Algirdas Landsbergis (1996)

Algirdo Landsbergio tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved