tekstai.lt

tekstai » tekstai » Barėnas Kazimieras

Barėnas Kazimieras (6)

barenas_kzimieras
barenas_kzimieras
Kazimieras Barėnas (tikr. Barauskas, 1907-2006) – prozininkas, vertėjas, žurnalistas. 1933 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1947 m. apsigyveno Didžiojoje Britanijoje. Dirbo tekstilės fabrike, prižiūrėjo siūlų sukimo mašinas. Redagavo laikraštį Europos lietuvis, 1957–1973 m. ir 1981 m. vadovavo leidyklai Nidos knygų klubas, kuri išleido beveik 100 lietuvių išeivių knygų. Sudarė ir išleido lietuvių prozos antologiją Sauja derliaus (1957). K.Barėno prozos branduolį sudaro dvi temos: Lietuvos kaimas ir išeivijos lietuvių gyvenimo realijos. Kaip rašo V.Kubilius, „Barėno prozos nepalietė nostalgijos gaida, giliai įsismelkusi į pirmojo dešimtmečio egzodo literatūrą. Jei ankstyvosiose novelėse dar būta poetinių palyginimų ir emocingai pulsuojančios pasakojimo ritmikos/.../, tai ilgainiui įsigalėjo objektyvi, tiksli ir lakoniška vaizdavimo maniera, tolima bet kokiai stilizacijai ir poetiniam pakilimui, atsiremianti į anglosaksiškos prozos (ypač J.Steinbecko) daiktišką konkretumą ir empirizmą.“ Romanų trilogijoje Tūboto gaidžio metai (1969), Beragio ožio metai (1982) ir Meškos maurojimo metai (1990), apimančioje apie 70 metų šeimos  gyvenimą, kritiškai įvertino smetoninį režimą su iškraipytais darbo įstatymais, netiesiogiai paaiškindamas, kodėl Lietuvoje radosi sovietinės okupacijos rėmėjų. Romanuose daugybė autentiškų aprašinėjimų, centrinis dėmesys skiriamas pačių istorinių įvykių aprašinėjimams, o ne pagrindinio herojaus išgyvenimams. Pastarasis visgi pasakojimu centru tapo novelių romane Dvidešimt viena Veronika (1971), kur esminis dėmesys sutelkiamas į jautriai vibruojančią senstančios moters psichiką. Taip pat parašė novelių knygas Giedra visad grįžta (1953) , Karališka diena (1957) ir kt. Išvertė J.Steinbecko Tarp pelių ir vyrų (1950), J.Hiltono Sudie, pone Čipse (1952).

Apie Kazimierą Barėną ir jo tekstus
Ona Ališytė-Šulaitienė. Lietuviška spauda pokario Anglijoje (Kazimieras Barėnas, 2009)
Bernardo Brazdžionio laiškai Kazimierui Barėnui (2007)
In memoriam. Atsisveikiname su kasdienybės poetu. Kazimieras Barėnas (2006)
In memoriam. „Dviejų tėvynių nebūna“. Kazimieras Barėnas (2006)
Petras Bražėnas. Monografija apie vyriausią rašytoją (L. Peleckis-Kaktavičius. Kazimieras Barėnas, 2005)
Leonas Peleckis-Kaktavičius. Kazimieras Barėnas. Studijų metai: pirmieji kūriniai, pirmoji tarnyba (2005)
Leonas Peleckis-Kaktavičius. Kazimieras Barėnas. Iš „Ateities“ į neįsivaizduojamą ateitį (2005)
Juozas Aputis. Plėšia plaučius šitas kvepėjimas... (Kazimieras Barėnas. Apsakymų rinktinė, 2004)
Mykolas Sluckis. Neužsisklendęs nostalgijoj (Kazimieras Barėnas. Apsakymų rinktinė, 2004)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Kazimieras Barėnas (1996)
Jonas Papartis. Kazimiero Barėno „Kilogramas cukraus“ (1978)
Titas Alga. Spalvingas lietuvės moters portretas (Kazimieras Barėnas. Dvidešimt viena Veronika, 1971)

Kazimiero Barėno tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved