tekstai.lt

tekstai » tekstai » Katiliškis Marius

Katiliškis Marius (4)

Katiliskis_foto
Katiliskis_foto
Marius Katiliškis (tikr. Albinas Vaitkus, 1914-1980) – prozininkas, kirtęs mišką ir kasęs griovius, dirbęs bibliotekininku Pasvalyje, 1944 m. kariavęs, paskui pasitraukęs į Vakarus, o 1949 – apgyvenęs Čikagoje. Čia sunkiai dirbo plieno gamykloje, o po darbo rašė – taip radosi novelės ir romanai, knygos Užuovėja (1952), Miškais ateina ruduo (1957), Išėjusiems negrįžti (1958), Šventadienis už miesto (1963), Apsakymai (1975), Pirmadienis Emerald gatvėje (1993). M.Katiliškio pasakojimas apie Šiaurės Lietuvos kaimą remiasi realistinės lietuvių epikos tradicija. Rašytojas, anot V.Kubiliaus, „pripažino tik konkretaus vaizdo faktūrą, neatmieštą intelektualinėmis abstrakcijomis ar literatūrine stilizacija /.../. Žmogaus buvimas gamtoje daugiau sugestijuojamas negu analitiškai aprašomas. Todėl vyrauja šokčiojantis pasakojimo tempas, staigi peizažo ir kasdieninio pašnekesio kaita, svaiginantys vidinės pilnatvės ir įkvėpimo protrūkiai, savijautos bangavimui pajungtas sakinys, poetinio kalbėjimo tonacija, artima skandinavų impresionizmui, gražiausiai prabilusi romane Miškais ateina ruduo.“ Romane Išėjusiems negrįžti aprašomi tragiški 1944 metų vasaros ir rudens mėnesiai, kada tūkstančiams lietuvių teko palikti savo gimtuosius namus ir ieškotis prieglaudos Vokietijoje. Psichologiniu autentiškumu ir didžiule faktologine medžiaga romanas, anot V.Kubiliaus, giminingas B.Sruogos Dievų miškui.

Apie Marių Katiliškį ir jo tekstus
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Marius Katiliškis (1996)

Mariaus Katiliškio tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved