tekstai.lt

tekstai » tekstai » Remeikytė Gintarė

Remeikytė Gintarė (1)

Gintare_Remeikyte
Gintare_Remeikyte
Gintarė Remeikytė
gimė 1962 m. Čikagoje. Jau vaikystėje įsimylėjo į močiutės pasakas. Vėliau lankė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos pradžios mokyklą ir Marijos aukštesniąją mokyklą Čikagos Marquette Parke. Išėjo ir visą įprastą išeivijoje lituanistinį švietimą. O skautaudama, pamilo gamtą ir liaudies dainas. Studijuodama medicinos mokslus Northwesterno universitete, vadovavo Lietuvių stu­dentų klubui. 1981–1983 m. redagavo „Akademines pro­švaistes“ dienraščio „Draugo“ puslapiuose. 1986 m. įsigijo medicinos daktarės laipsnį Northwesterno universitete ir pradėjo psichiatrijos rezidentūrą Georgetowno universitete Vašingtone. Pirmieji eilėraščiai, atspausdinti 1981 m. „Ateityje“ ir „Mūsų Vytyje“, atkreipė skaitytojų dėmesį. 1982 m. jai buvo paskirta „Ateities“ konkurso poezijos premija. G. Remeikytės kūryba įtraukta į 1986 m. išleistą jaunųjų poezijos rinkinį „Keturi“.

Apie Gintarę Remeikytę ir jos tekstus
Rimvydas Šilbajoris. Keturi. Jaunųjų poezijos rinkinys (1992)
Marija Stankus-Saulaitė. Keturi balsai (1987)

Gintarės Remeikytės tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved