tekstai.lt

tekstai » tekstai » Malerytė Jolanta

Malerytė Jolanta (2)

Jolanta_Maleryte
Jolanta_Maleryte
Jolanta Malerytė
gimė Plungėje 1957 m. Augo ir mokėsi Raudondvaryje. 1974 m. su tėvais išvyko iš Lietuvos į Izraelį, kur baigė gimnaziją. Tel Avivo universitete studijavo klasikines kalbas ir įsigijo bakalauro laipsnį. Studi­jose parodė didelius gabumus kalboms bei literatūrai. Pro­fesoriai skatino siekti daktarato. Vis dėlto, atsisakiusi toli­mesnių studijų, ji išvyko į Kanadą gyventi Vancouveryje, ar­čiau tėvų. Poeziją rašyti pradėjo Lietuvoje. Išeivijoje jos eilėraščiai buvo spausdinami „Aiduose“, „Ateityje“ ir „Drau­go“ kultūriniame priede. 1976–1979 m. ji laimėjo kelias pirmąsias poezijos premijas „Ateities“ jaunimo konkursuose. J. Malerytės kūryba įtraukta į 1986 m. išleistą jaunųjų poezijos rinkinį „Keturi“.

Apie Jolantą Malerytę ir jos tekstus:
Algirdas Titus Antanaitis. Kiti egzodo augintiniai poetai. Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990 (1997)
Rimvydas Šilbajoris. Keturi. Jaunųjų poezijos rinkinys (1992)
Marija Stankus-Saulaitė. Keturi balsai (1987)

Jolantos Malerytės tekstai:


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved