tekstai.lt

tekstai » tekstai » Bilaišytė Živilė

Bilaišytė Živilė (4)

Bilaisyte_Zivile
Bilaisyte_Zivile
Živilė Bilaišytė
(1951–1991) – Saint Paule gimusi poetė ir literatūros kritikė. JAV universitetuose studijavo ir baigė matematikos mokslus bei anglų literatūrą. Literatūros kritikos straipsnius ir savo eilėraščius spausdino kultūrinėje emigracijos spaudoje – „Aiduose“, „Akiračiuose“, „Metmenyse“, „Ateityje“. 1973 m. išleido savo pirmąjį eilėraščių rinkinį „Žaiskim ieškojimą“. Anot Viliaus Gužausko, eilėraščiai artimi „nužemintųjų“ (A. Mackaus, L. Sutemos) kartos poezijai, kupini kūrybinės vaizduotės, atviri beiliuzinei ateičiai, jie išreiškia išeivijoje subrendusios kartos nerimą dėl gyvenimo patirties ir kalbos neatitikimo egzode, kelia poetinės kūrybos lemties problemas. Savo kritikos darbais Ž. Bilaišytė atstovavo akademinei kritikai. 1978 m. tapo literatūros mokslų daktare apgynusi disertaciją iš anglų renesanso literatūros. Parašė reikšmingų straipsnių apie L. Sutemos, M. Martinaičio, K. Bradūno poeziją, A. Škėmos ir K. Ostrausko vėlesniąją dramaturgiją. 1994 m. pasirodė pomirtinė jos poezijos knyga „Detalių reikšmė“, kurioje atsiskleidžia, anot Vytauto Kavolio, neharmoninga, sulaužyta, be išganymo vilties sąmoningo egzilio būtis.

Apie Živilę Bilaišytę ir jos tekstus
Vytautas Kavolis. Apie atsakomybės nuodėmes (Živilė Bilaišytė, 1994)

Živilės Bilaišytės tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved