tekstai.lt

tekstai » tekstai » Šimkutė Lidija

Šimkutė Lidija (4)

simkute_lidija
simkute_lidija
Lidija Šimkutė
(g. 1942) – Krakėse, Skuodo rajone gimusi poetė. Su tėvais, karo pabėgėliais, 1949 m. iš Vokietijos persikėlė į Australiją. Ten technologijos institute baigė dietetikos mokslus. Dirba Adelaidėje dietologe. 1975 metais „Metmenyse“ debiutavo trumpučiais kamerinio tembro eilėraščiais. Išleido subtilios introspekcijos, lakoniško paprastumo ir lyrinės potekstės poezijos rinkinius „Antrasis ilgesys“ (1978), „Prisiminimų inkarai“ (1982), „Vėjas ir šaknys“ (1991), „Tylos erdvės“ (1999), „Vėjo žvilgesys“ (2003). Anot Vytauto Kubiliaus, L. Šimkutės eilėraščio poetinis centras grindžiamas pakylėtu grožio jutimu ir tapatybės su pasaulio harmonija išgyvenimu. Poetė metaforizuoja nuotaikų virpesius į neužbaigtas prasmes, kurioms stengiasi suteikti daugiareikšmiškumo. Pristatant knygą „Mintis ir uola“ (2008) Regimantas Tamošaitis pabrėžė budistinės estetikos leksiką, kuri pateikia ne save, ne savo emocinį turinį, o išryškina realybę, kuri yra tuštuma. „Tas iš pirmo žvilgsnio elegantiškas, grakštus minimalistinis estetizmas, jis šildo, atrodo dekoratyvus, bet kartu ir gąsdinantis – tai atsirėmimas į kažką tokio, į ką iš tiesų nėra atramos.“ L. Šimkutė eilėraščius skelbia ir anglų kalba, dalyvauja įvairiakalbių Australijos poetų sambūriuose. Dažna Lietuvoje vykstančio festivalio „Poezijos pavasaris“ viešnia. Išleido bendrą knygą su Sigitu Birgeliu „Iš arti ir toli“ (2000). L. Šimkutės eilėraštis „Mano tėvas“ iš rinkinio „Vėjo žvilgesys“ (2003) buvo išrinktas vienu geriausių XXI a. australų eilėraščių.

Apie Lidiją Šimkutę ir jos tekstus
Rasa Čergelienė. Skambantis skeletas (Lidija Šimkutė. Mintis ir uola / Thought and Rock, 2008)
Ramutė Dragenytė. Žodžio švytėjimas (Lidija Šimkutė. Mintis ir uola, 2008)
Regimantas Tamošaitis. Tuštumos švytėjimas (Lidija Šimkutė. Mintis ir uola, 2008)
Poezija – daugiau nei tik kalba. Poetę Lidiją Šimkutę kalbina Robertas Danys (2008)
Poezija, magija ir likimas. Poetę Lidiją Šimkutę kalbina Jolanta Sereikaitė (2006)
Imelda Vedrickaitė. Lidijos Šimkutės sėkmė Australijoje (2004)
Lidija Šimkutė. Man reikia vėjo, erdvės (interviu, 1992)
Ona Mikailaitė. Antroji Lidijos Šimkutės poezijos knyga (Lidija Šimkutė. Prisiminimų inkarai, 1982)
Isolda Poželaitė-Davis. Antrasis ilgesys (Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys, 1978)

Lidijos Šimkutės tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved