tekstai.lt

tekstai » tekstai » Gintalas Petras P.

Gintalas Petras P. (2)

Gintalas_Petras_P
Gintalas_Petras_P
Petras P. Gintalas
(1983–2002) – tragiškai žuvęs jaunas poetas. Gimė 1983 m. Telšiuose. 2002 m. baigė Telšių Žemaitės gimnaziją, kur buvo aktyvus gimnazijos laikraščio „6 žaros“ bendradarbis, – ten spausdino savo eilėraščių, eseistikos. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto komunikacijų fakulteto informologijos specialybę. 2002 m. rugpjūčio 16 d. nuskendo jūroje. Po jaunojo talentingo kūrėjo mirties išleistoje knygoje „Einu namo“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007) spausdinamas Petro P. Gintalo įvairiapusės kūrybos palikimas – eilėraščiai, proza, dienoraščio fragmentai. Knyga pelnė Zigmo Gėlės premiją. Kaip jos pabaigoje rašė sudarytoja bei redaktorė Janina Riškutė: „Eilėraščiai – gyva jaunuolio reakcija į šiuolaikinį pasaulį, kur „sumenkinta tiesa“, devalvuotos vertybės. Bene labiausiai P. P .Gintalui rūpėjo gyvenimo prasmės tema, individo savastis ir jos praradimas“. Pasak poeto Aido Marčėno, „šioje knygelėje, šiaip jau nugalėjusioje Rašytojų sąjungos leidyklos poezijos pirmųjų knygų konkurse, rasite dar tik besiformuojančio poeto mėginimus išsireikšti eilėmis, chaotiškus prozos bandymus, kai kur primenančius eseistiką, kai kur priartėjančius prie eilėraščio proza ar F. Kafkos smulkiųjų apsakymų, ir dienoraštį, nušviečiantį tiek prozos, tiek poezijos bandymus netikėta šviesa bei tampanti ryškiu kūriniu, prisodrintu gyvenimo poezija“.

Apie Petrą P. Gintalą ir jo tekstus
Ramunė Brundzaitė. Truputis meilės ir kritikos jauniesiems debiutantams (2008)
Regina Katinaitė-Lumpickienė. Poezijos pavasaris Naisiuose (Petrui P. Gintalui įteikta Zigmo Gėlės premija, 2008)
Castor&Pollux. Liūdna (Petras P. Gintalas. Einu namo, 2007)
Aidas Marčėnas. Niekai (Petras P. Gintalas. Einu namo, 2007)
Janina Riškutė. Ikaro šešėlis (Petras P. Gintalas. Einu namo, 2007)

Petro P. Gintalo tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved