tekstai.lt

tekstai » tekstai » Å laitas Vladas

Å laitas Vladas (2)

vladas_slaitas
vladas_slaitas
Vladas Šlaitas
(1920–1995) – tra­dicinio lietuviško lyrizmo poetas. 1940 m. baigė Ukmergės gimnaziją ir pradžios mokyklų mokytojų kursus. Iki 1941 mokytojavo BÅ«dviečių pradžios mokykloje. 1941–1943 m. dirbo Ukmergės savivaldybės raštininku. 1943 m. mobilizuotas į vokiečių kariuomenę, kariavo prie Leningrado, po karo gyveno pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. 1947 m. persikėlė į Angliją, dirbo plieno, tekstilės, metalo apdirbimo fabrikuose. 1956 m. apsigyveno Londone. Dirbo ligoninės sanitaru, spaustuvės linotipininku, gyvenimą baigė senelių pensionate. Pirmuosius eilėrašÄius parašÄ— gimnazijoje, žavėdamasis Maironiu, Jonu Aisčiu, Bernardu Brazdžioniu. EilėrašÄiuose dominavo rudens, mirties, liÅ«desio motyvai, ilgesingos, melancholiškos intonacijos. Pirmąjį eilėrašÄių rinkinį Žmogiškosios psalmės išleido 1949 m. Detmolde (Vokietija). Emigracijoje V. Šlaito eilėrašÄiai pasikeitė – įsigalėjo laisvas eiliavimas, artimas ritminei prozai. Jo poezija pasidarė konkreti ir lakoniška, piešianti elementarius faktus, tačiau tie kasdieniniai daiktai – vinis, tvora, sena kėdė – tampa amžinų temų ženklais. Dar vienas svarbus V. Šlaito poezijos ypatumas – originalus nostalgijos reiškimo bÅ«das pasirenkant keletą „nepoetiškų“ įvaizdžių (akmuo, nendrė, skersgatvis, miestelio šaligatvis). Jam norėjosi išlikti poezijos „pras­Äiokėliu“ – be jokių kaukių ir pozų: „Ir padėk man, Dieve, bÅ«ti paprastam“, nekuriančiam jokių reikšmingų mitų, drįstančiam pasi­šaipyti pačiam iš savęs („Tegyvuoja Jo Ekscelencija / TušÄio Šiaudo eilėrašÄių rašinėtojas / Vladas Šlaitas!“).

Apie Vladą Šlaitą ir jo tekstus
Alfas Pakėnas. Poezijos princui atminti (Vladas Šlaitas, 2005)
Alfas Pakėnas. Prisiminimų ir svajonių poetas (Vladas Šlaitas, 2005)
Indrė ŽekevičiÅ«tė. Neišgirstas poezijos princas (Vladas Šlaitas, 1997)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatÅ«ra. Vladas Šlaitas (1996)
Augustinas Raginis. Paprasto poetinio žodžio išpažinėjas (Vladas Šlaitas. Pro vyšnių sodą, 1973)
Viktorija Skrupskelytė. Egzodo poezijos šuoliai. Vladas Šlaitas (1971)

Vlado Šlaito tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved