tekstai.lt

tekstai » tekstai » Gustaitis Antanas

Gustaitis Antanas (2)

gustaitis antanas
gustaitis antanas
Antanas Gustaitis
(1907–1990) – poetas, dramaturgas, vienas lietuvių radijo dramaturgijos pradininkų 1927 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją, 1928–1932 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo lietuvių literatūrą, germanistiką, pedagogiką, iki 1936 metų dalyvavo įžymaus literatūros ir teatro kritiko, dramaturgo Balio Sruogos teatro seminare, studijavo teatro meną ir dramaturgiją. 1934–1936 m. dėstė vokiečių ir lietuvių kalbas Aukštadvario progimnazijoje. Nuo 1936 m. balandžio 1 dienos buvo paskirtas Valstybės radiofono Klaipėdos programų skyriaus vedėju. 1936–1940 m. dirbo Klaipėdos ir Kauno radiofonuose. 1940–1941 m. – Vilniaus dramos teatro direktorius. 1944-aisiais pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 m. gyveno Bostone. Literatūroje debiutavo pjesėmis, parašė radijo vaidinimų, išleido humoristinių eilėraščių ir eleginių satyrų rinkinių. Reiškėsi ir visuomeninėje kultūrinėje veikloje, buvo skaitovas, aktorius. A, Gustaitis dar prieškaryje paskelbė satyrinę pjesę „Silvestras Dūdelė“ (1934 m.), išeivijoje toliau rašė pjeses, išleido šešis (paskutinius jau Lietuvoje) humoristinių ir satyrinių eilėraščių rinkinius, kurie pelnė didžiausią pripažinimą. Kūryboje neoromantinės lyrikos motyvai kontrasto principu derinami su amerikietiškos gyvensenos realijomis. karikatūrinį portretą, žmogiškąsias ydas, dvasinę menkystę, dviveidiškumą, parodiją, ironišką aforizmą atsveria lyrinis graudulys ir intelektuali mintis. Kaip rašė literatūros kritikas Ričardas Pakalniškis, A. Gustaičio „klasikinės formos eilėraštyje derinasi žaisminga parodija, karikatūriški portretai, liaudiški kalambūrai, ironiški aforizmai“.

Apie Antaną Gustaitį ir jo tekstus:
Stanislovas Abromavičius. Antano Gustaičio sugrįžimas (2007)
Raimondas Kančas. Antano Gustaičio 100-metis (2007)
Marija Macijauskienė. Pasivaikščiojimai minčių pakrantėm (Antano Gustaičio 100-osioms gimimo metinėms, 2007)
Vytautas Kubilius. Egzodo literatūra. Antanas Gustaitis (1996)
Vytautas Kubilius. Antano Gustaičio ironiškos elegijos (1987)
Henrikas Nagys. Antanas Gustaitis – nuolat jaunas (1977)
Bronys Raila. Mano partijos ideologinis draugas. Antanas Gustaitis (1977)
Vytautas Aleksandras Jonynas. Humoras – tai liūdesio karikatūra: Trečioji Antano Gustaičio humoro knyga „Saulės šermenys“ (1973)
Bronys Raila. Gyvenimo šermenys. Pranešimas Los Angeles lietuvių pobūvyje 1973.XI.17 apie Antano Gustaičio „Saulės šermenis“ (1973)

Antano Gustaičio tekstai:


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved