tekstai.lt

tekstai » tekstai » Mušinskas Danielius

Mušinskas Danielius (34)

b_137_140_16777215_0_http___www.tekstai.lt_images_stories_musinskas_danielius.jpgDanielius Mušinskas (g. 1951) – rašytojas, novelistas. 1974 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Mokytojavo Tryškiuose, vėliau dirbo „Jaunimo gretų“ ir „Pergalės“ žurnaluose. Nuo 1994 m.– „Metų“ mėnraščio vyriausiasis redaktorius. 1996–2001 m. žurnalistų etikos inspektorius. Išleido novelių rinkinius „Kol išaušta rytas“ (1979), „Mėlynų dilgėlynų naktis“ (1982), „Šviesa virš Tausalo“ (1987), „Gyvenimas kaip alibi“ (1991). Už novelių rinkinį „Šviesa virš Tausalo“ 1988 m. autoriui paskirta Žemaitės literatūrinė premija. 2006 m. išleista rinktinė „Kalno saugotojas“, kurią literatūros kritikai išrinko geriausia 2006 metų prozos knyga Lietuvoje. D. Mušinsko novelių pasakojimas remiasi lyrine refleksija ir vidiniu vyksmu, dėmesys sukoncentruojamas į mažo žmogaus egzistencines problemas. Veikėjų patirtys fiksuoja individualios būties savitumą, tuo pat metu atveriamas visiems bendras egzistencinis klausimas, ką reiškia būti žmogumi „pasaulyje be paslapčių“. „Mušinskas sukūrė savitą lakoniškos reflektyvios novelės modelį, paremtą vidiniu vyksmu ir poetišką kaip eilėraštis proza. Trumpo metražo kūrinyje neplėtojamas įvykis ir nekuriamas charakteris, o fiksuojama „sielos tylioji kasdienybė“, imituojamas vidinis mąstymo procesas. Novelės įtaiga tapati džiazo gyvybingumui: muzikinis ritmas, vidinė pulsacija, improvizacinė laisvė ir lyrinių leitmotyvų sampyna atstoja fabulos brėžinį“ (Jūratė Sprindytė).


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved