tekstai.lt

tekstai » tekstai » Mosėnas Rolandas

Mosėnas Rolandas (1)

Rolandas Mosėnas (1965–1985) – anksti miręs perspektyvus poetas. Matematinius ir literatūrinius gabumus atskleidė jau vidurinėje mokykloje (dalyvavo respublikiniuose literatų ir matematikų konkursuose, buvo nuodugniai išstudijavęs poezijos teoriją, rašė sklandžius sonetus ir trioletus, bandė prozą). 1983 m. įstojo į Leningrado universitetą filosofijos fakultetą, kurio dėstytojai spėjo pastebėti jo kaip mokslininko talentą. Mirė Vilniuje, palaidotas Klaipėdoje. 1986 m. almanache „Veidai“ pasirodė literatūros kritiko M. Šidlausko straipsnis „Palydėdami ir pasitikdami“, skirtas R. Mosėno kūrybai. Autoriaus poezija išleista 1989 m. pomirtiniame rinkinyje „Šviesoje“. Rinkinio įžangą „Kaip giedantis paukštukas“ parašė tas pats M.Šidlauskas. „R. Mosėno eilėraščiuose juntama tragiška savo lemties nuojauta, atpažįstamas egzistencinis žmogaus būties trapumas. Intelektinių ieškojimų įtampa jo poezija artima Vytauto Mačernio kūrybai, liudija apie neišsipildžiusius savo kartos idealus. Joje harmonizuojasi subtili vidinė klausa ir formos pojūtis, nesiekiama išorinio efektyvumo, pasaulis regimas tyru ir nuoširdžiu žvilgsniu“ (Rimantas Glinskis).


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved