tekstai.lt

tekstai » tekstai » Kubilevičius Petras

Kubilevičius Petras (2)

Petras Kubilevičius-Kubilius (19061942) poetas iš Biržų, 1941 m. ištremtas į Sibirą. 1927 m. išleido eilėraščių rinkinį „Pavasariškos dienos“. 1929 m. sudarė jaunųjų poetų kūrybos antologiją, skirtą Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui, kuri taip ir vadinasi „Pirmasis dešimtmetis“. Antologijoje išspausdinta 18 poetų (Bernardo Brazdžionio, Kazio Inčiūros, Anatno Miškinio, Salomėjos Nėries, Stasio Santvaro, Salio Šemerio, Juozo Tysliavos, Antano Venclovos ir kt.) kūryba, pateiktos jų autobiografijos, išėjusių knygų sąrašas. „P. Kubilevičius ne tik kad negali saviškai mums kiek įmanomai rašyti, bet jis nesugeba nė kitų mėgdžioti. Yra bandymų sekti Putiną, Santvarą, Binkį, bet išeina vien kažkoks be galo nevykęs graibstymas. Viena galima P. Kubilevičiui patarti: mėginti prozą – rašyti žinučių iš savo krašto“ (J. Grinius, Židinys, 1928).


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved