tekstai.lt

tekstai » tekstai » Katkus Laurynas

Katkus Laurynas (2)

b_100_150_16777215_0_http___www.tekstai.lt_images_stories_katkus_laurynas.jpgLaurynas Katkus (g. 1972) – poetas ir vertėjas. Vilniaus universitete studijavo lituanistiką, Leipcigo universitete – vokiečių ir lyginamąją literatūras. 2006 m. apgynė daktaro disertaciją „Tremties tema Johanneso Bobrowskio ir Alfonso Nykos-Niliūno lyrikoje“ Vilniaus pedagoginiame universitete. Dirbo radijuje, „Vagos“ leidykloje, nuo 1999 m. – laisvas rašytojas ir vertėjas. Išleido eilėraščių rinkinius „Balsai, rašteliai“ (1998), „Nardymo pamokos“ (2003). Iš vokiečių kalbos išvertė Peterio Handkės ir Walterio Benjamino, iš anglų – Susan Sontag ir Etgaro Kereto kūrinių. L. Katkaus eilėraščių vertimai spausdinti amerikiečių, vokiečių, slovėnų, lenkų, latvių literatūrinėje spaudoje; 2001 m. pasirodė angliška L. Katkaus poezijos vertimų knyga „October Holidays and Other Poems“, 2003 m. – į vokiečių kalbą išverstos „Nardymo pamokos“. „L. Katkus iš esmės keičia tai, ką būtų galima pavadinti poezijos ir kalbos teritorija, turėjusia jaukias ir saugias etnines ribas, namų sienas, sodybų aptvarus, gerai sutvarkytą poetinį žodyną, nesunkiai grafomanų išmokstamus eiliavimo būdus. Tokio pobūdžio poezija neseniai kurtą ar dar vis kuriamą lyriką mūsų akyse paverčia praeitimi, kol bus atpažinta naujo tipo moderni grafomanija, kurios, atrodo, jau yra per akis“ (Marcelijus Martinaitis).


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved