tekstai.lt

tekstai » tekstai » Burokas Rimas

Burokas Rimas (3)

b_137_111_16777215_0___images_stories_burokas_rimas.jpgRimas Burokas (1953–1980) – hipis poetas, persekiotas sovietinio saugumo, mirė kalinamas Lukiškių kalėjime. Gimė ir augo Alytuje, lankė II vid. mokyklą (dabar Ramanausko Vanago). Pašalintas iš mokymo įstaigos, išvyko į Vilnių, į „Gorkynę“. Joje gyveno 8-ojo dešimtmečio vaikai: drąsūs, įžūlūs, vilkintys džinsus, ilgais plaukais, amžinai neturintys pinigų, nevengiantys alkoholio ir narkotikų. Juos stebėjo saugumas, suiminėjo milicija. O jie gyveno tarsi žaisdami su gyvenimu mirtiną pokerį. R. Buroką nuteisė vieneriems metams „už valkatavimą“. Į kalėjimą Rimas tepasiėmė vieną knygą – J. Cortazaro „Žaidžiame klases“, kaip tik neseniai tuomet pasirodžiusią. Poetas mirė, kai kalėti tebuvo likęs vienas mėnuo. Oficiali versija – plaučių uždegimo komplikacijos. Palaidotas bevardžių kapinėse Rokantiškėse.  Poezija liko rankraščiais, išėjo pomirtiniu leidiniu „39 eilėraščiai“ (1992). Nors R. Buroko eilėraščiai nebuvo politiniai, jie niekaip neatitiko tuometinės oficialiosios poezijos sampratos. Kūriniai – grakščios muzikalios elegijos su.dažnai sutinkamais muzikos (Haydno, Liszto) motyvais. Vyrauja lyrikai tipiškos eleginės nuotaikos, rudens, lietaus, nakties įvaizdžiai, pustonių žaismas. Eilėraščių erdvė – miestas (realus Vilnius, prisiminimų Sankt Peterburgas, svajonių Paryžius), o lyrinis subjektas – poetas valkata, kurio nuotaikos neatskiriamos nuo miesto pulso. „Rimas Burokas buvo simbolis kartos, kuri patyrė brutalią, groteskišką laiko akistatą, bet neišsižadėjo to, ką jinai atsinešė savo pasaulėjautoj ir pasaulėžiūroj“ (Liudvikas Jakimavičius).

Apie Rimą Buroką ir jo tekstus:

Rimo Buroko bibliografija

1975-ieji: Apie rainas kojines, „Agdamo“ antologiją ir Yves’ą Saint Laurent’ą. Rimą Buroką prisimena Viljama Sudikienė ir Edmondas Kelmickas (2008)

Solečnikų zuikis. Rimą Buroką prisimena Tomas Čepaitis (2008)

Giedrė Kazlauskaitė. Rimas Burokas. (Ne)gyvenimo fragmentai (2008)

Kęstutis Navakas. Efemeriški legendos blyksniai (Rimas Burokas. (ne)gyvenimo fragmentai, 2008)

Renata Šerelytė. Poezija kaip tylus maištas (Rimas Burokas. (Ne)gyvenimo fragmentai, 2008)
Rimas Burokas – laisvas žmogus (55-erių metų sukakčiai) (2008)
Rasa Petkevičienė. Rimas Burokas: „aš liksiu Jums sutrešę rėmai…“ (2008)
Saulė Pinkevičienė. Rimas Burokas. (Ne)gyvenimo fragmentai (2008)
Leokadija Sušinskaitė. Rudens ir liūdesio poetas (apie Rimą Buroką) (2007)

Rimo Buroko tekstai:


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved