tekstai.lt


Warning: Creating default object from empty value in /home/tekstai/domains/tekstai.lt/public_html/components/com_alphacontent/models/alphacontent.php on line 620

tekstai » tekstai » Boruta Kazys

Boruta Kazys (7)

boruta.jpgKazys Boruta (1905–1965) – maištingos prigimties kūrėjas, antikonformistas gyvenime ir kūryboje. Visuomenės veikėjas, prozininkas, vertėjas, trečiafrontininkų kartos poetas, tapęs lietuvių literatūros klasiku. Baigęs Marijampolės „Žiburio“ gimnaziją, mokėsi Mokytojų seminarijoje. 1924 m. už dalyvavimą Gegužės pirmosios demonstracijose pašalintas iš seminarijos. Už opoziciją valdžiai buvo priverstas emigruoti į užsienį. 1926 m. išvyko į Austriją ir įstojo į Vienos universitetą. 1930 m. kartu su gimnazistu Kostu Korsaku pradėjo leisti avangardistų literatūrinį žurnalą „Trečiasis frontas“. Už nelegalią politinę veiklą 1933 m. suimtas ir nuteistas 4 metams sunkiųjų darbų kalėjimo. Lietuvių Rašytojų draugijos pastangomis 1935 m. amnestuotas. K. Boruta buvo kritiškas ir naujos sovietinės santvarkos atžvilgiu. 1946 m. suimtas, nuteistas už antisovietinę veiklą ir ištremtas į Sibirą. 1949 m. amnestuotas, turėjo viešai išpažinti savo tariamas ideologines klaidas. Grįžęs į Vilnių, atsidėjo vertimams ir kūrybai. 1965 m. jam suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas. Kazys Boruta – ekspresionistinio, energingos intonacijos eilėraščio tipo, novatoriškų folklorinių romanų kūrėjas. Lietuvių pasakų eiliuotojas, kelionių bei humoristinių kūrinių autorius. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1920 m. Debiutavo eilėraščių rinkiniu „A-lo!“ (1925). Vėliau išleido dar kelis eilėraščių rinkinius, dokumentinį pasakojimą „Kelionės į Šiaurę“, folkloro stilizacijos knygas „Dangus griūva“, „Jurgio Paketurio klajonės“. K. Borutą ypač išpopuliarino romanai „Mediniai stebuklai“ (1938) ir „Baltaragio malūnas“ (1945). Pagal pastarąjį sukurtas lietuvių kino klasikos šedevras „Velnio nuotaka“. „Menkas poetas, jei jis eilėraščio savo gyvenimu nerašo. Tai visai ne poetas, bet tik šiaip sau rašantis“ (Kazys Boruta).

Apie Kazį Borutą ir jo tekstus
Kazio Borutos bibliografija
Vitalija Pilipauskaitė. Nauji faktai „Baltaragio malūno“ byloje (2006)
L. Jakonytė. Nauji Kazio Borutos kūrybos skaitymai (2005)
Bronius Lazdynas. Tragiško likimo rašytojas. Kazio Borutos gimimo 100-osioms metinėms (2005)
Mykolas Sluckis. Mėnuo su Kaziu Boruta (2005)
Dalia Striogaitė. Ar susitikome su Kaziu Boruta? (Susitikimai su Kaziu Boruta, 2005)
Bronius Vaškelis. „Trečio fronto“ keliai ir klystkeliai (1982) (1)
Bronius Vaškelis. „Trečio fronto“ keliai ir klystkeliai (1982) (2)
Kazys Boruta: „Jūs, ne kas kitas, sumynėt po kojų asmens, spaudos, žodžio laisvę“ (Vytautas Kubilius. Kazio Borutos kūryba, 1980)
L. Miškinas. Kazys Boruta arba revoliucinis romantizmas (1953)
Jonas Radžvilas. Bernas literatūroj. Platesnės studijos škicas (1930)
Alvydas Surblys. Kazio Borutos „Namas Nr. 13“ (1928)

Kazio Borutos tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved