tekstai.lt

tekstai » tekstai » Binkis Kazys

Binkis Kazys (8)

b_100_135_16777215_0___images_stories_kbinkis.jpgKazys Binkis (1893–1942) – lietuvių poetas, rašytojas, žurnalistas, dramaturgas, avangardistinės „Keturių vėjų“ grupės iniciatorius ir vadovas. 1922 m. išleido „Keturių vėjų pranašą“, 1924 m. kartu su kitais bendraminčiais (J. Petrėnu, S. Šemeriu, J. Tysliava) įkūrė žurnalą „Keturi vėjai“.  Dirbo žurnalistu, redagavo įvairius leidinius, rašė populiarias brošiūras, straipsnius, prisidėjo prie laikraščio „Literatūros naujienos“ leidimo. Pasirašinėjo slapyvardžiais K. Alijošius, K. Papilietis, Kazys, Kazys Roviejietis, Nedarbininkas, Neklaipėdietis, Nelatvis, Nepartyvis, Ras Desta, Riza Chanas ir kt. Išleido poezijos rinkinius: „Eilėraščiai“ (1920 m.), „100 pavasarių“ (1923 m.), parašė humoristinių ir satyrinių poemų, kūrinių vaikams. Parengė lietuvių poezijos ir liaudies dainų antologijas. Dirbo Lietuvių rašytojų draugijoje, keletą metų buvo jos valdybos narys. Kūrybinis K.Binkio palikimas nėra didelis, tačiau visuose žanruose jis pasiekė didelių aukštumų. Atsistojęs naujo literatūrinio sąjūdžio priekyje, paskelbęs kovą tradicinėms poezijos priemonėms ir visokiai rutinai, K.Binkis pasuko ekspresionizmo kryptimi, prabilo didelio talento jėga. Jo poezija padarė didelę įtaką vėlesnei poezijai turinio ir formos atnaujinimo atžvilgiu.


Apie Kazį Binkį ir jo tekstus

Rita Tūtlytė. Lietuviškasis jugendas. Balio Sruogos ir Kazio Binkio gamtiškoji vaizduotė (2005)

Vygantas Šiukščius. „Keturių vėjų“ aura. Akcijos (2004)

Kostas Ostrauskas. Kazys Binkis. Literatūrinis portretas (1997)

Sigitas Geda. Kazys Binkis visu ūgiu (1989)

Algirdas Julius Greimas Kazimieras Binkis. Įnašas į „literatūrologiją“ (1988)

Balys Gražulis. Mano pažintis su keturvėjininkais (1975)

Birutė Ciplijauskaitė. Kazys Binkis ir 1920-tųjų metų poetinės tradicijos (1971)

Alfonsas Nyka-Niliūnas. „Keturi vėjai“ ir keturvėjininkai (1949)

Algirdas Julius Greimas. Binkis – vėliauninkas (1942)

Vincas Mykolaitis-Putinas. Mūsų futuristai (1926)

„Keturiems vėjams“ bemirštant. Kibirkštis (1925)

Keturi vėjai Nr.1 Kazys Binkis. Laiškas apie gegnes, spalius, vėjus, poėziją, poėtus ir kitokius daiktus

Keturi vėjai Nr.1 P. Janeliūnas. Kazio Binkio pavasaris (1924)


Kazio Binkio tekstai


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved