TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA

 
       LORETA JAKONYTĖ

 
       Rašytojai viešumoje:
       šiandieninės periodikos įvaizdžiai

 
       Rašytojai be knygų: visuomenės „įžymybės“ ir gyvenimo „ekspertai“
       Rašytojai su knygomis: premijų laureatai, debiutantai ir bestselerių autoriai
       Stereotipų tinklai: pinigai, bohema ir mūzos

 
       Paklausti, kaip įsivaizduoja rašytoją, literatūrinės kūrybos procesą ar šios profesijos specifiką, žmonės vardija įvairias ypatybes, dėlioja prieštaringus akcentus. Antai net patys kultūrinės veiklos dalyviai, Lietuvos muziejų darbuotojai, apibūdindami literatus svyruoja tarp vertinimų „elitiniai“, „profesionalūs“, „reikalingi“, „nuskurdę“, arba mano, jog poetai yra emocingesni, mažiau savimi pasitikintys, didesni idealistai ir žymiai jaunesni nei kiti rašytojai, kurie atrodo ramesni, tvarkingesni, sėkmingesni menininkai1.
       Rašytojo ir literatūros įvaizdį visuomenėje veikia daugybė veiksnių: kūryba, menininkų elgsena, viešos kalbos, leidėjų reklama, kritikų atsiliepimai, skaitytojų skoniai, kultūros tradicija ir kt. Svarbus vaidmuo tenka vadinamajai plačiajai (plataus adresato) žiniasklaidai. Anot literatūros sociologo Itamaro Even-Zoharo, net ir nekultūrinio profilio periodika yra kultūros institucija tuo požiūriu, jog palaiko literatūrą kaip sociokultūrinę veiklą, prisideda formuojant šio lauko normas, įteisina ir populiarina vienus dalykus, kritikuoja ar atmeta kitus2 (pavyzdžiui, tam tikrą kūrybos sampratą, stilistiką, žanrus, konkrečius autorius ir pan.).
       Nagrinėti rašytojų įvaizdžius šioje spaudoje ne tik smalsu, bet ir aktualu. Periodika užima plačią viešosios erdvės teritoriją ir yra svarbi jungiamoji grandis tarp literatūros rašymo ir vartojimo sferų. Ji turi užtektinai galios daryti įtaką rašytojo socialiniam įvaizdžiui, profesijos reputacijai, visuomenės nuomonei apie meną bei menininkus; pasitelkusi žodinę ar vaizdinę retoriką ji gali manipuliuoti vertinimo perspektyvomis, siūlyti reiškinius traktuoti vienokiu, o ne kitokiu būdu3. Tai teritorija, kurioje vyksta skirtingų kultūros ideologijų varžytuvės (pavyzdžiui, populiariosios ir „aukštosios“), rengiamos atviros ar paslėptos reklaminės akcijos, realizuojamos literatūros „viešųjų ryšių“ kampanijos, įtvirtinamos knygų mados. Rašytojų pasirodymų spaudoje scenografija ir siužetai yra vienas iš lakmuso popierėlių, rodančių, kokią vietą visuomenė skiria savo menininkams.
       Kokie rašytojų įvaizdžiai egzistuoja poros pastarųjų metų Lietuvos ne kultūrinėje periodikoje – dienraščiuose, savaitraščiuose, regioniniuose laikraščiuose, moterims skirtuose žurnaluose? Leidiniai, kuriuose būna skelbiami tekstai apie rašytojus, daugialypiai: nevienodi jų orientyrai (politika ir ekonomika, laisvalaikio pramogos ar kurios nors srities specialistų spauda), skirtingi (bent teoriškai tokie turėtų būti) informacijos pateikimo principai analitiniuose dienraščiuose ir populiariuose žurnaluose. Šįkart atskirai neanalizuojant vidinių žiniasklaidos skirtumų, norima pamatyti bendrą viešų diskursų apie rašytojus vaizdą, pasižiūrėti, kiek ši profesija sulaukia dėmesio, kokios būna spaudos intencijos kalbinti literatus, kurie rašytojų veiklos aspektai dažniausiai ir labiausiai pabrėžiami, kokios rašinių temos ir problemos vyrauja. Žinoma, rašytojų pristatymo spaudoje atmosferą kuria ne tik žurnalistai, bet ir individualios kviečiamų menininkų pozicijos (tarp mėgstamiausių – Jurga Ivanauskaitė, Marius Ivaškevičius, Sigitas Parulskis, Laura Sintija Černiauskaitė, Juozas Erlickas, Vytautas V. Landsbergis, esama pokalbių ir su Renata Šerelyte, Kęstučiu Navaku, Alvydu Šlepiku, Petru Dirgėla, Daiva Čepauskaite, Dovile Zelčiūte ir kt.). Tačiau šiai analizei svarbu ne tiek konkrečios pavardės, kiek įvaizdžių paletė, pateikiama žmonėms, skaitantiems įvairią Lietuvos spaudą.
       Priešingai kartais pasigirstantiems menininkų apgailestavimams, jog Lietuvos žiniasklaida visiškai abejinga kultūrai, ignoruoja šiuolaikinę lietuvių kūrybą, nesuteikia rašytojui tribūnos savo mintims išreikšti, spaudos leidinių bibliografijos liudija palyginti dažną literatų rodymąsi periodikoje. Bibliotekų kataloguose ieškant įrašų apie įvairius autorius, pasirodo gausios nuorodos į leidinius „Lietuvos rytas“, „Lietuvos žinios“, „Lietuvos aidas“, „Respublika“, „XXI amžius“, „Veidas“, „Ekstra“, „Kauno diena“, „Klaipėda“, „Moteris“, „Žmonės“, „Šeimininkė“, „Valstiečių laikraštis“. Apie lietuvių literatus rašo netgi „Cosmopolitan“, „Policija“, „Sveikata ir grožis“, „Meilės istorijos“, „Atleisk“ ir pan. Dominuoja interviu žanras, taip pat pasitaiko proginių jubiliejinių rašinių bei vadinamųjų „mokslo populiarinimo“ straipsnių apie ryškias literatūros istorijos figūras (pavyzdžiui, Antaną Baranauską, Vincą Kudirką, Vincą Mykolaitį-Putiną ir kt.). Be to, ne vienas rašytojas bendradarbiauja su plačiąja spauda teikdamas jai įvairaus pobūdžio tekstus – nuo politikos komentarų iki satyrų (pavyzdžiui, R. Šerelytės publicistiniai, eseistiniai rašiniai „Lietuvos žiniose“, Rimvydo Stankevičiaus rengiami pokalbiai „Respublikoje“, nuolatiniai Violetos Šoblinskaitės, Gasparo Aleksos ir Almos Karosaitės tekstai „Šeimininkės“ rubrikoje „Mozaika“, Tomo Staniulio straipsniai „Moteryje“, Kazio Sajos užrašai „Valstiečių laikraštyje“, po kuriais leidinys, beje, prideda prierašą: „Pastaba: už rašytojo pareikštas mintis redakcija neatsako“4). Tad žodis „rašytojas“ ir šios profesijos žmonės neabejotinai patenka į plačiąją spaudą, tik vaizdavimo aplinkybės bei pavidalai galbūt priimtini ne visiems literatūros atstovams.

Į viršų

       Rašytojai be knygų: visuomenės „įžymybės“ ir gyvenimo „ekspertai“

       Pasak rašytojos Margaret Drabble, per pastaruosius keturis dešimtmečius rašytojai buvo paversti viešais atlikėjais: jie pasirodo festivaliuose, knygynuose, radijo ir televizijos laidose, mokyklose, universitetuose ir pan. XIX a. ir XX a. pradžioje didžiumos žinomų ir garbinamų autorių išvaizda, asmenybės įpročiai ir privatus gyvenimas dažniausiai buvo privatūs ir mažai pažįstami plačiajai publikai, o dabar daugybė dalykų tapo vieši. Rašytojai, anot M. Drabble, jaučiasi prarandą savo tapatybę, nebežinantys, kas esą – intelektualai, juokdariai, skaitovai, menininkai ar estrados artistai5.
       Šiandieninė Lietuvos spauda rašytojams dažnai suteikia visuomenės „įžymybės“ ir įvairių gyvenimo sričių „eksperto“ vaidmenį. Publikuojama daugybė tekstų (nuo kelių puslapių apimties iki trumputės replikos paraštėje), kuriuose rašytojai pristatomi be jų knygų paminėjimo ar apskritai be literatūrinės temos. Auditorijai jie rodomi pirmiausia kaip žmonės su svariu, „garsenybės“ statusą suteikiančiu simboliniu kapitalu (šis gali būti sukauptas dėl profesinės sėkmės, populiarumo tarp skaitytojų ar tiesiog gautas su vis dar sociume išliekančiu palankumu menams), kaip truputį egzotiškos sferos, mažiau įprasto „gyvenimo būdo“ ar ekstremalios patirties pavyzdžiai. Toks rašytojo vaizdinys ypač būdingas populiariesiems žurnalams. Štai diskutuojant, ką vyrai mano apie moteris, nuomonės teiraujamasi ir rašytojo M. Ivaškevičiaus6. Poetas Benediktas Januševičius kviečiamas atsakyti į klausimą: „Ką darytumėte, jei Jūsų žmona susižavėtų turtingas vyriškis?“7 Dalia Jazukevičiūtė pristatoma kaip „fatališka moteris, daužanti vyrams širdis ir laužanti likimus“8, o Edmundas Malūkas, žurnalo apibūdinimu, „pašėlęs moterų numylėtinis“, dalyvauja pokalbyje „Jie grįžo pas buvusias žmonas“9. L. S. Černiauskaitė skiltyje „Meilės ekspertizė“ pasakoja savo išgyvenimus10, Gintaras Beresnevičius su šypsena atsakinėja į temos „Seksas ir melas“ klausimus11, o Saulius Šaltenis rubrikoje „Stiliaus metamorfozės“ inventorizuoja įvairiais savo gyvenimo periodais vilkėtus drabužius12. Tokiais atvejais spaudai nerūpi rašytojo kūryba, naujos knygos, domimasi pirmiausia jo privačiu gyvenimu, požiūriu į savo paties bei kitų žmonių asmeninius santykius. Rašytojai prilyginami kitoms visuomenės, o tiksliau – spaudos iškeliamoms „garsenybėms“, ir pastatomi greta sportininkų, aktorių, dainininkų, politikų ar verslininkų.
       Pasakodami apie pasirinktus rašytojus, kaip apie išskirtines asmenybes, periodiniai leidiniai naudojasi populiariajai kultūrai būdingais „įžymybių“ įvaizdžio konstravimo principais. Rašinių herojai, nepriklausomai nuo to, ar jie reikšmingų literatūrinių premijų laureatai, ar debiutuojantys studentai, ar garbaus amžiaus populiarių romanų tiražuotojai, apdovanojami epitetais „garsus“, „gerai žinomas“, „pripažintas“, „populiarus“, „kultinis“ (šis būdvardis ne kartą atsiranda, pavyzdžiui, prie S. Parulskio pavardės13), ar bent jau „vienas garsiausių (iškiliausių, talentingiausių) dabarties lietuvių rašytojų“, kurio romanas yra „viena perkamiausių lietuvių autorių knygų“. Nors naudojamais superliatyvais siekiama skaitytoją įtikinti, kad spaudoje kalbinami iškiliausi žodžio meno meistrai, realios autorių gradacijos literatūrinės kokybės požiūriu nėra. Rašytojų atrankos ir vertinimo kriterijai plačiojoje spaudoje yra ne literatūriniai, bet socialiniai, susiję ne su individualia literatūrine pozicija, bet pirmiausia su populiarumu (tikru ar žurnalistų išgalvojamu).
       Linkstama pateikti sėkmingas menininko karjeros istorijas, ypač akcentuojant, jog pakviesto autoriaus kūryba puikiai vertinama kolegų bei pelningai parduodama. Pavyzdžiui, „Moters“ žurnalo skaitytojoms Arnas Ališauskas pristatomas kaip paklausus ir produktyvus poetas: pirmoji knyga „mikliai išgraibstyta, netrukus pasirodys antroji“14. Jei tikėtume populiariąja Lietuvos spauda, susidarytų vaizdas, jog šalies gyventojai aktyviai domisi literatūra, be galo mėgsta poeziją, pasinaudojant Ramūno Gerbutavičiaus fraze – „Prie knygų ir rašytojų – įvairiausių kartų skaitytojų eilės“ (tiesa, ši tezė „Lietuvos ryte“ buvo pagrįsta spūstimis knygų mugėje)15.
       Ypač laisvalaikio žurnalai paretušuoja rašytojų likimus, pagražina socialinę padėtį, kasdienybę. Pasak Martino Conboy, eksploatuodami „įžymybes“, šie leidiniai pateikia tam tikrus lūkesčių rėmus, kuriuose pasirodo idealizuotos žmonių gyvenimo versijos, o tikroviškų žmonių popkultūrai priklausančioje spaudoje nėra16. Didžiuosiuose moterų žurnaluose tarp ryškiaspalvių reklamos tekstų ir vaizdų kartkartėmis išnyra puslapio dydžio rašytojų portretinės nuotraukos ir interviu. Pavyzdžiui, L. S. Černiauskaitė „Cosmopolitan“ skyriaus „Žvaigždės“ rubrikoje „Jauna. Žavi. Veikli“ pristatoma lakoniška ir žaisminga greitakalbe pagal tipišką šio leidinio herojų modelį: „Graži, protinga, nebijo permainų ir nenuleidžia rankų net ištikta didelių nemalonumų. Rytą pradeda Tibeto arbata, lediniu vandeniu ir pratimais pilvo presui stiprinti“17.
       Kita vertus, nors toks schemiškas visuomenės „įžymybės“ įvaizdis, paviršutiniškas rašytojo asmens bei kūrybos vaizdavimas yra įsitvirtinęs plataus adresato spaudoje, vis dėlto jis ne vienintelis. Dalyje leidinių, net jei rašytojas pristatomas bemaž neminint literatūros ir jo knygų, nesiknaisiojama po jo privataus gyvenimo kertes, o prašoma pakomentuoti bendresnius visuomenės procesus, istorinius įvykius arba pasidalyti jų sukeltais asmeniniais potyriais. Pavyzdžiui, save „Lietuvos moterų savaitraščiu“ tituluojantis leidinys „Šeimininkė“ teiraujasi „gerai žinomų mūsų visuomenėje žmonių“, kokią įtaką jų gyvenimui padarė, ką pakeitė, kokias mintis sukėlė potvynis Naujajame Orleane18. Arba Naujųjų metų proga prašoma papasakoti, kuo įsimintini buvo praėjusieji19. Tokiose situacijose rašytojai funkcionuoja kaip asmenybės, kurių nuomonė vertinama kaip įdomi ir visuomenei svarbi, kurių kompetencija ir įžvalgomis galima pasitikėti. Jiems suteikiama moralinė teisė aiškinti gyvenimo reiškinius, nes jie geba giliai justi pasaulį ir pojūčius išreikšti žodžiu. Geriausiais atvejais tokie bendresnio pobūdžio tekstai pasiekia dalykišką toną ir intelektualesnį turinį (pavyzdžiui, ramus ir išmintingas pokalbis su Vanda Juknaite apie žmogiškąją stiprybę „Lietuvos žiniose“, skiltyje „Žmonės“20).

Į viršų

       Rašytojai su knygomis: premijų laureatai, debiutantai
       ir bestselerių autoriai

       Nepaisant žiniasklaidoje populiarėjančio literatų, kaip visuomenės „įžymybių“, vaidmens, pretekstas apie juos rašyti spaudoje dažniausiai yra knygos. Dienraščiai, savaitraščiai, mėnesiniai žurnalai daugiausia dėmesio skiria trims rašytojų grupėms: operatyviai reaguoja į literatūros debiutantus (ypač pristatomus turtingų leidyklų); bendrauja su skirtingos vertės bestselerių autoriais; skelbia palyginti išsamius straipsnius apie pagrindinių literatūrinių premijų laureatus bei jų kūrybą. Tiesa, populiariesiems žurnalams, net ir pabrėžus, kad proga susitikti yra nauja knyga, būdinga dėmesį sutelkti į asmenį, o ne kūrybą. Pavyzdžiui, spauda pastebėjo išleistą Sonatos Paliulytės poezijos rinkinį, tačiau rašinių turinį sudarė privačios gyvenimo istorijos pasakojimas (plg. antraštę: „Meilė man teko kaip narkotikas“21). Šiuo požiūriu kur kas konstruktyvesni ir labiau rašytojo literatūrinę veiklą, jo kaip autoriaus reikšmę akcentuoja kultūros priedai dienraščiuose. Pavyzdys gali būti „Lietuvos ryto“ priedas „Mūzų malūnas“, kuriame kalbinami įvairių estetinių pakraipų, generacijų, skirtingo populiarumo ir kūrybos lygio autoriai, pirmiausia aptariami literatūriniai dalykai, bandoma atskleisti individualias konkretaus autoriaus kūrybos ypatybes.
       Nors „Mūzų malūnas“ taip pat daro ekskursų į biografijas, privačią asmens sferą, profesionalesnis požiūris į literatūrą ir jos autorius išryškėja lyginant su kitais „Lietuvos ryto“ puslapiais, kuriuose rašytojo profesija ir konkretūs tekstai tampa veikiau medžiaga „pikantiškoms“ istorijoms. Kaip kraštutinį komišką atvejį galima cituoti didžiausiame šalies dienraštyje atsidūrusį pasakojimą apie moterį iš Lazdijų, pristatytą kaip rašytoją. Esą jos romanas (net neišleistas, tik atspausdintas kompiuteriu) Lazdijų mieste ir jo apylinkėse per kelias savaites tapo „bestseleriu“, „keliauja iš rankų į rankas“, bibliotekoje sudaryta laukiančiųjų eilė, tiek jaunimas, tiek vyresnieji „skaito ir naktimis, kad kuo greičiau duotų juo pasimėgauti ir kitiems“, viena moteris dėl to net atsiprašė dienai iš darbo (atitinkamos ir skilčių antraštės, pavyzdžiui, „Knyga graibstyte graibstoma“22). Žurnalistė, pasirinkusi straipsnio objektu Kaimo rašytojų sąjungos narę Zuzaną Urbonaitę, nekalba apie regioninės kultūros ar meilės romanų žanro specifiką, jai rūpi tik skandalingai išryškinti erotinę situacijos pusę. Pateikiamas siužetas apie šešiasdešimt aštuonerių metų moterį, drįsusią sukurpti „erotinį“ romaną su išplėtotomis intymiomis scenomis, kuriuo „drovioji Lazdijų visuomenės dalis“ „baisisi“, o kita – apimta skaitymo manijos.
       Erotika, kaip tekstų apie rašytojus ir knygas raktažodis, dažnai eksploatuojama plataus adresato spaudoje. Patys rašytojai, ypač turintys žurnalistinio darbo patirties, veikiausiai ir jų įvaizdį kuriantys leidėjai, šį principą naudoja saviems tikslams – per tariamai sensacingas privataus gyvenimo detales siekiama tapti matomu, žinomesniu, perkamesniu ir pan. Ryškus pastarojo meto pavyzdys – laikraščių istorijos ir interviu apie Zitą Čepaitę. Tokio diskurso centre – rašytojo tipas, kuriam priimtina „garsinimosi“ taktika ir sutartis su žiniasklaida, kai mainais už intymius portreto štrichus susiderama būti dažniau paminėtam. Anot Z. Čepaitės, „kitaip informaciniame triukšme gali būti neišgirstas“23. Norėdama tai įrodyti, autorė prisipažįsta: „Kai viename laikraštyje pasirodė straipsnis, kuriame papasakojau apie savo intymius išgyvenimus, sulaukiau net penkių televizijų kvietimų dalyvauti laidose“24.
       Z. Čepaitės poelgis inspiravo keletą plataus adresato spaudos diskusijų apie rašytoją viešumoje, kontroversiškas priemones formuoti savo įvaizdį, kaupti dviprasmiškos vertės simbolinį kapitalą. Antai savaitraštis „Šeimininkė“, reaguodamas į Z. Čepaitės viešus išsipasakojimus, paprašė kultūros žmonių įvertinti, „ar egzistuoja etikos ribos, kurių nevalia peržengti rašytojui siekiant savo kūrinio reklamos?“25 Publikacijos autoriai (Ugnė Barauskaitė, Stanislovas Abromavičius, Algimantas Baltakis, Lolita Varanavičienė ir kt.) nepritarė tokiam savireklamos būdui ir jį vertino kaip kraštutinį atvejį.
       Anot Andrew Wachtel, konkrečioje visuomenėje egzistuojantį socialinį literatūros bei rašytojų prestižą atskleidžia plačiosios žiniasklaidos požiūris į literatūrines premijas26 – ar apie jas praneša televizija, radijas, laikraščiai; ar jos aptariamos pirmuose puslapiuose, ar nukeliamos į pabaigą. Lietuvos spauda nuo didžiųjų dienraščių iki regioninių leidinių dėmesingai seka premijų dalybas (todėl premijos, ypač nacionalinės, yra vienas tiesiausių kelių „rimtosios“ literatūros autoriams patekti į plataus adresato periodiką) bei ryškiausius literatūrinius renginius. Svarbiausias premijas – Lietuvos nacionalinę, Rašytojų sąjungos, Poezijos pavasario ir kt. – mini didžiuma spaudos. Retkarčiais publikuojami literatūrinių renginių aprašymai (pavyzdžiui, vakarai Rašytojų klube, Maironio lietuvių literatūros muziejuje ar Kauno menininkų rūmuose, Lietuvos rašytojų sąjungos konferencijos ir t. t.). Atpasakojant rašytojų kalbas ar kritikų pranešimus viešumoje atsiranda profesionalesnis, literatūrinius aspektus įtraukiantis diskursas apie autorius. Tik stambesniuose leidiniuose šioms žinioms skiriamas didesnis plotas, o mažesniuose, regioniniuose, naujienos apie rašytojus prišliejamos prie kitų informacijos sričių. Pavyzdžiui, žinia apie premiją ir buvusius bei naujausią laureatą pateikiama tarp kitų naujienų rubrikoje „Savaitė Lietuvoje ir pasaulyje“, kur šalia spausdinamas tekstas apie skolinimosi procedūrą, informacija žemdirbiams ir istorija apie krūtų augimą skatinančią liemenėlę27.
       Kadangi plačioji žiniasklaida vadovaujasi kitais kriterijais nei literatūros kritikai, paiso pirmiausia numanomų skaitytojų interesų ar pasiduoda leidėjų pageidavimams, ji lygia greta ir panašia retorika pristato tiek nacionalinės premijos laureatus, tiek pramoginės lektūros autorius, literatūros mėgėjus ar debiutantus. Rašytoju vadina visus, ką nors parašiusius ar išleidusius, – todėl viešumoje literatūros sferai priskiriami ir rašytojo įvaizdžių paletę papildo knygas publikavę popdainininkai, verslininkai, lakūnai, kaliniai ir t. t. Su pristatomų vardų įvairove skaitytojai sužino skirtingiausių versijų, kodėl, kaip ir kam rašytojai rašo. Vaizdiniai svyruoja nuo rašymo kaip verslo ar pramogos iki sunkaus darbo, gelminių žmogiškos patirties refleksijų, filosofinių būties apmąstymų. Antai, kaip teigiama „Respublikos“ priede „Julius“, Rimantas Šavelis rašo pagal principą – „perteikti kitiems tai, ką pats patyrė pasaulyje“28; „Lietuvos rytas“ cituoja Stasį Jonauską: „Poezija padeda gyventi. <…> Ji ugdo stoišką ramybę, ramų santykį su pasauliu“29. Priklausomai nuo bendraujančių asmenybių (klausinėjančio žurnalisto ir atsakinėjančio rašytojo), plačiojoje spaudoje kartais pasirodo išsamesnių, analitiškesnių, intelektualesnių tekstų apie rašytoją ir literatūrą. Toks, pvz., R. Stankevičiaus pokalbis su Juozu Apučiu ir Aidu Marčėnu „Respublikoje“, kur pašnekovai kalba „ne apie laurus, o apie išbrauktus metus, rašytojo pareigas ir jų „pomirtinį gyvenimą“30. Parengti įvairesni klausimai leidžia geriau atsiskleisti rašytojams, išryškinti dviejų kūrėjų pasaulėžiūros skirtumus, menininko vietos sociume supratimą.
       Tačiau gilesnį, problemiškesnį kūrybos suvokimą bei sudėtingesnę teksto retoriką kiekybiškai užgožia paviršutiniški rašytojų viešieji pavidalai. „Cosmopolitan“, pristatydamas savo veikliąsias autores „žavuoles“, rašymą vaizduoja kur kas paprasčiau, kaip lengvą žaismą, pramogą: „Kai Justinai baigėsi meilė, ji pradėjo rašyti knygą“31. Pagal vyraujančią populiariųjų leidinių interpretaciją, rašytoju tapti gana paprasta, pripažinimą įgyti galima greitai, o juo vėliau būti visai smagu. Tereikia įsiklausyti į savo ambicijas („ar tikrai galiu parašyti knygą?“), brūkštelti elektroninį laišką leidyklai, o paskui „linksmintis“ susitikinėjant su žurnalistais ir skaitytojais. Toks paviršutiniškas viešas diskursas apie rašytojus pastaruoju metu tampa kone modeliu pristatant literatūros debiutantus. Antai „Respublikos“ priedas „Brigita“ supažindina su dar viena „jaunąja rašytoja“, kuri išleido romaną po grįžimo iš užsienio, ilgai skatinta tėvų bei kamuota depresijos. Jai rašymas „tėra savęs išbandymas, dar vienas saviraiškos būdas“, ir ji „nežino, ar susies su šia veiklos sritimi tolimesnį savo gyvenimą“32.
       Plačioji spauda mėgsta ieškoti atitikmenų, sąsajų tarp rašytojo biografijos ir kūrinių, vaizduoti jį kaip turiningos, išskirtinės, net ekstremalios patirties turintį ir jos nuolat ieškantį žmogų. Akivaizdžiausias pavyzdys – straipsniai apie „bestselerių autorių“ E. Malūką. Štai „Valstiečių laikraštis“ jam pristatyti pasitelkia frazes „nuoga patirtis“, „kuitėsi šiukšlyne“, „siužetų ieško realybėje“33 ir pan. Priduriama, jog rašytoju įmanoma tapti grynai iš komercinių paskatų („pirmiausia jis į knygų rašymą žiūrėjo kaip į verslą, kuriam reikia mažiausiai investicijų – tik popieriaus ir pieštuko“34).
       Regioninė spauda gana akylai stebi savo kraštiečių karjerą ir, pasitaikius progai (premija, jubiliejus), spausdina straipsnius ar interviu. Taip pat kalbina tuos, kurie atvyksta į kraštą su paskaita ar nauja knyga. Pvz., „Klaipėda“ rašo apie Juozą Šikšnelį, Gintarą Grajauską, Romualdą Lankauską, gyventi atsikėlusį Vytautą P. Bložę, viešintį Sigitą Gedą ir t. t. Kartu regioniniai laikraščiai nemažai informuoja apie vietinius literatus ir pateikia jų, kaip gana aktyvios bendruomenės, įvaizdį (šie autoriai pagarbiai kalba apie literatūrą, siekia „pašvęsti“ jai savo gyvenimus, išreikšti jausmus ir idėjas). Pavyzdžiui, rašinys pavadinimu „Kapitonas tapo rašytoju“ pasakoja apie buvusį jūrininką, kurį „apsėdo“ knygų rašymas, ir dabar jis kasdien po šešias valandas praleidžia prie kompiuterio, kurdamas prozą apie keliones jūra35.
       Bene populiariausia periodikos figūra J. Ivanauskaitė, atitinkanti abu spaudą dominančius kriterijus – ir publikos mėgstama, populiari, ir Nacionalinės premijos laureatė. Ji labai dažnai kalbinama, plačiai domimasi kiekviena nauja knyga. Išsamiuose pokalbiuose žurnalistai konstruoja „drąsios moters“, „netradicinės maištaujančios asmenybės“, neriančios „į egzistencijos ir kūrybos gelmes“, lietuviams atveriančios tolimus kraštus, reputaciją36. Pati rašytoja savo atsakymuose gana proporcingai subalansuoja asmeninio gyvenimo plotmę ir mintis apie literatūrą. Iš vieno į kitą interviu pasikartojantys jos teiginiai apie kūrybos procesą, skirtingą prozos ir poezijos rašymą („proza – šachtininko darbas. Keliesi 8 valandą ir visą dieną rašai“, „eilėraštis tarsi nukrinta iš dangaus, o tu jį užrašai, ir viskas“37), spėtina, daro poveikį įsivaizduojamam rašytojo portretui skaitytojų sąmonėje, galbūt veikia skaitytojų lūkesčius ir pasirinkimus.

Į viršų

       Stereotipų tinklai: pinigai, bohema ir mūzos

       Skiriasi spaudos ketinimai, pasirenkami autoriai, aptariamos temos, tačiau matyti pasikartojantys pokalbių motyvai. Žurnalistų klausimai atskleidžia visuomenėje populiarius rašytojo įsivaizdavimo dėmenis, gyvybingus stereotipus. Vienas dažniausiai aptariamų aspektų – materialinė rašytojo padėtis, menininko santykis su pinigais. Įprasta akcentuoti nepriteklius, honorarų menkumą, ribotas finansines galimybes, pavyzdžiui, „juokais sakoma, kad rašytojas atlyginimą gauna vieną kartą gyvenime, bet labai didelį – tai Nacionalinė premija – 40 000 litų“38. Rengiant dienraščio publikaciją apie Nacionalinės premijos laureatę Onę Baliukonę, į centrą iškelti ne jos literatūriniai nuopelnai, o komplikuoti piniginiai reikalai ir skurdi buitis („Ar pinigai pakeis poetės gyvenimą“39). Periodika formuoja įspūdį, jog rašytojo profesija paprastai nėra pelninga, autoriai priversti ieškotis kitų tarnybų (būdinga frazė „Duoną pelnytis kažkaip reikia“40). Diduma kalbinamų menininkų paremia tokį vaizdinį, jį papildydami teze, jog „buitis menininkui – tikrai neesminis dalykas. Kartais jis gali gyventi ir ant stogo“41.
       Kitas plataus adresato periodikoje gajus stereotipas yra bohemiška rašytojų gyvensena. Pavyzdžiui, žurnalistai tvirtina, jog „kūrėjo gyvenimas neįsivaizduojamas be bohemiškos prieblandos…“42, jog „poezija ir bohema – it seserys dvynės“43, jog šiandieniniai lietuvių rašytojai tarsi Jurgio Kunčino novelių menestreliai yra įsipareigojimų nevaržomi visuomenės bastūnai. Tokia nuomonė išnyra interviu klausimuose: „Esate vienas iš nedaugelio jaunų poetų, kurie dirba. Juk mėgstate būti laisvi…“44 Pasitaiko, jog rašytojai įsivaizduojami ne tik kaip bohemiečiai, bet dar ir smurtautojai. Antai leidinys džiaugiasi savo pašnekovu, esą sudarančiu išimtį: „Smagu kalbėtis su poetu, kuris nėra atvirai skėlęs moteriai per veidą, kuo galėtų „pasigirti“ kai kurie jūsų plunksnos broliai“45.
       Bohemiško įvaizdžio inercija paradoksaliai nedera su kalbinamų rašytojų tvirtinimais. Šie teigia, jog bohema jiems asmeniškai bei dabarties literatūrai apskritai yra mažai būdinga, nereikalinga, nepriimtina (pavyzdžiui, „Gyvenimas rašytojų pamėgtoje kavinėje man jau gerokai išsisėmęs, nebeįdomus, jaučiuosi ten svetimas“46), jog tai labiau praeities literatūrinio gyvenimo ypatybė („Šiandien mūsų gražioji, smagioji bohema iškrikusi, nebepažiūri taurelės pusėn“47). Be to, kartais bohema vertinama kaip gydytina rašytojų bendruomenės opa. Pavyzdžiui, Vytautas V. Landsbergis, paklaustas apie mėgstamiausią alkoholinį gėrimą, atsako: „Meditacija“. Remdamasis savo patirtim, bohemą jis traktuoja ne kaip žavų menininkų gyvensenos atributą, bet kaip įsisenėjusią ir spręstiną problemą: „Iki to, aišku, reikėjo prisikasti, reikėjo ir kepenis valyti, nes aš turėjau tą rašytojišką boheminę patirtį, kurią mes daugelis gauname kartu su kitomis lietuviškos kultūros tradicijomis. Nes jeigu negeri, esi kažkoks idiotas, nevykėlis ir grafomanas, o jeigu geri baruose, mušiesi, keikiesi, tada esi geras rašytojas. Tai reikia keisti“48.
       Panašiai prasilenkia dalies žiniasklaidos ir rašytojų stilistika kalbant apie menininkus ir kūrybos procesą. Spauda neretai linksta prie pakylėtos retorikos: vartoja sąvokas tikras rašytojas, įkvėpimas, žodį mūza rašo didžiąja raide, kūrybiniam darbui nori suteikti egzotikos atspalvį („Kuo ypatinga Jūsų darbo diena? Gal paisote kūrybinių ritualų?“49). Patetiškų klišių gausu regioninėje spaudoje ir moterų žurnaluose (pavyzdžiui, „kūryba – kaip upė, ji turi tekėti“50; „poetas be moters – kaip jūreivis be jūros…“51), jų atsiranda ir šalies dienraščiuose. Štai kaip aprašytas Kaimo rašytojų suvažiavimas „Lietuvos aide“: „Tyliai, slaptingai smuiko serenadai skambant prie uždegtų simbolinių septynių žvakių šventę atidarė LKRS pirmininkas Kostas Fedaravičius. Visi gieda himną“52.
       Rašytojai į „pakylėtus“ klausimus atsakinėja kur kas kasdieniškiau, mūzas pavadina darbu, pavyzdžiui: „Jei kas paskambinęs paklaustų, ką darau, ar rašyčiau eilėraštį, ar krapštyčiausi prie „Dviračio šou“ tekstų, ar redaguočiau politiko kalbą, atsakyčiau vienu žodžiu: „Dirbu“53. Nors paprastai kalbinami rašytojai nelabai konfliktuoja su žiniasklaidos jiems primetamais interpretaciniais rėmais, meno ir menininko traktuote, retkarčiais išsprūsta ir atviresni prieštaravimai jiems taikomiems stereotipams: „Nemėgstu pasakymo, kad poetai nejaučia atsakomybės, yra „paplaukę“, „pavažiavusiais stogais“, geriantys, pasileidę. Mitas“54.
       Periodikos tekstuose aiški žurnalistų pastanga iš rašytojų daryti keistuolius, akcentuoti menkiausias detales, kurios išskirtų juos iš „statistinių“ visuomenės narių. Pavyzdžiui, pabrėžiama, kad rašytojai įtariai vertina techniką ir net XXI a. mieliau rašo ranka, kad nežiūri televizoriaus, kad rašytojas gali kurti vilkėdamas ir muitininko uniformą (akcentuoti šią R. Šavelio biografijos detalę žiniasklaidai nenusibosta jau daug metų) ir pan. Pokalbyje paminėtos smulkmenos iškeliamos į rašytoją pristatančių straipsnių antraštes, pvz., R. Šavelio pasakymas, kad kapoti malkas yra jo hobis, tapo straipsnio pavadinimu: „Malkos, alus ir dar kartą malkos!“55
       Antraštės spaudoje atlieka ypač svarbų vaidmenį – reprezentuoja žurnalisto ir leidinio poziciją, rodo, ką labiausiai norima akcentuoti, kuo tikimasi suintriguoti skaitytoją. Lietuviškos spaudos realijos aiškiai liudija žurnalistų pasirenkamas pasakojimo strategijas ir rašytojo įvaizdžio rėmus: „Knygyne – skandalingas rašytojas“56, „Geri poetai nebūna „geriečiai“57, „Suprastas genijus“58, „Šiaulietiška Marimar istorija: buvusi muzikanto žmona, išbridusi iš skurdo, tapo rašytoja“59, „Nelaiminga meilė virto optine apgaule: devyniolikmetė rašytoja savo knygai pasirinko gyvenimo žanrą“60.
       Atskiro tyrimo yra vertas spaudos kuriamas vizualus diskursas, pavyzdžiui, kokią semantinę informaciją siunčia Mariaus Buroko nuotrauka, kur jis valiūkiškai pakeltais antakiais ir tariamai iš nuostabos išsižiojęs rankose laiko iliustruotą „Kama Sutrą“61. Arba U. Barauskaitės, po antrojo romano bemaž visur pozuojančios su kūdikiu ant rankų, nuotraukos, kurias lydi prierašai apie kintantį rašančios moters vaidmenį: „Ugnė Barauskaitė sugriovė kadaise vyravusį stereotipą, kad moteris kūrėja turi rinktis arba kūrybą, arba šeimą“62.

       Savaip rašytojus visuomenei pristato ne kultūrinė periodika. Ji formuoja kitokius amplua, pasitelkia literatūrinei spaudai neįprastą stilistiką, temas ir problemų akcentus, siūlo kitokį literatūros tipų bei autorių kūrybos vertės supratimą. Dėmesį šiuolaikiniam lietuvių rašytojui pelno nebūtinai nauja knyga, bet ir jo kaip asmens reputacija, profesijos įvaizdis, o klasikus gali aktualizuoti ne tik išleistas „Raštų“ tomas, bet ir kadaise turėto namo restauravimo subtilybės. Populiarioji žiniasklaida domisi menininkų vaikyste, impulsais rašyti, kūrybos procesu, kasdienybe ir privačiu gyvenimu. Nepriklausomai nuo pristatymo intencijų, žurnalistams beveik visuomet rūpi ne tik kūrybinė, bet ir privati rašytojo biografija (būdingas požiūris: „Norint suprasti <…> kūrybą, pirmiausia reikia pažinti patį poetą“63).
       Apibendrinus periodikoje pasirodančias rašytojo portreto detales, išeitų prieštaringas įvaizdis: tai žmogus, kuris menkai apsirūpinęs materialiai, dažnai apie tai užsimena, bet tvirtina pernelyg dėl to nesijaudinantis; rašo iš įvairių paskatų: saviraiškos poreikio, verslo bei finansinių interesų, trokšdamas padėti kitiems, norėdamas pasidalyti savo patirtimi; pasikliauja labiau emocijomis nei racionalumu („pasuko ten, kur liepia širdis, o ne protas“64); priešingai paplitusiems stereotipams, nėra (nebėra) šėlstantis bohemietis ir kritiškai vertina alkoholio poveikį kūrybai; dažniausiai sėkmingai suderina profesinį ir šeimos gyvenimą; kalbėdamas apie kūrybą, vengia pakilių žodžių. Kartu rašytojai (bent tie profesijos atstovai, kuriuos plačioji spauda atsirenka) yra pristatomi kaip populiari visuomenės grupė, kurios darbo rezultatai mėgstami, vertinami ir gerai perkami; žmonėms įdomi jų nuomonė apie Lietuvos ir užsienio politinius, socialinius įvykius, vyrų ir moterų santykius, meilę, seksą, pasaulines katastrofas.
       Viena vertus, literatūriniam gyvenimui naudinga, kad daug jo dalyvių gana dažnai atsiduria plataus adresato spaudoje. Kita vertus, itin dažnai periodikoje pasirodančios figūros (romaną parašę kolegos žurnalistai, debiutantai ar meilės romanų autorės) tik labai fragmentiškai reprezentuoja dabartinę lietuvių literatūrą, neatliepia jos įvairovės, o jų tekstai ir vieša laikysena neretai formuoja paviršutinišką literatūros supratimą ir istorinį vaizdą. Svarstytina, kokią įtaką profesijos ir literatūros socialinei reputacijai, skaitytojų skoniui daro, pavyzdžiui, tokie jaunos rašytojos pareiškimai: „Žinoma, kadaise skaičiau visokius Dostojevskius, Bachus ir Hemingway, tačiau dabar mano mylimiausios autorės – moterys“65.
       Siekdamos pritraukti skaitytojų dėmesį, dienraščių kultūrinės rubrikos perima populiariajai kultūrai būdingus elementus. Bandant išskelti sensacijų iš autoriaus biografijos ir apeinant kūrinių ypatybes, akcentuojant ne literatūrinį kūrybingumą ir nuopelnus, bet kokias nors privataus gyvenimo aplinkybes (pavyzdžiui, ligą, santuoką ar skyrybas, kelionių nuotykius ir t. t.), visuomenės dėmesio centras perkeliamas nuo kūrinio prie asmens, literatūros vertės matu tampa ne knygos turinys ir kokybė, o jos autoriaus elgsena ir patirtys. Viena kertinių literatūros sampratų – žodžio, kalbos menas – pastarojo meto plačiojoje spaudoje prisimenama tik atsitiktinai. Tiesa, „Šeimininkė“ dar rašo: „Raidė, žodis, sakinys, mintis… Kam, jei ne poetui, rašytojui, publicistui tai gali būti svarbiausia?“66, o Darius Šimonis, pakviestas „apmąstyti susitikimus su lemtingomis moterimis ir partnerėmis nakčiai“67, sugeba įterpti trumpą, bet įtaigią pastabą: „Šešias valandas per dieną galvoje nešioju ir dėlioju žodžius“68.

 
       1 K r u k a u s k i e n ė  E . ,  K u b l i c k i e n ė  L . ,  M a t u l i o n i s  A . ,  R a p o p o r t a s  S . ,  Š u t i n i e n ė  I .  Menininkas ir valstybė: Socialinis psichologinis aspektas. – Vilnius: Eugrimas, 2003. – P. 19. (Atgal>>>)
       2 E v e n - Z o h a r  I .  The „Literary System“// Polysystem Studies. Poetics Today. – 1990. – Nr. 11:1. – P. 37. (Atgal>>>)
       3 Plačiau apie įvaizdžio kūrimo strategijas ir pasekmes: K a r v o n e n  E .   Elämää mielikuvayhteiskunnassa. Imago ja maine menestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa [Gyvenimas įvaizdžių visuomenėje: Sėkmingo viešojo įvaizdžio ir reputacijos kūrimas vėlyvojo modernizmo eroje]. – Helsinki: Gaudeamus, 1999. (Atgal>>>)
       4 S a j a   K .  Iš mano maldaknygių (15) // Valstiečių laikraštis. – 2005. – Sausio 11. (Atgal>>>)
       5 D r a b b l e  M .  Thank you and good night // The Guardian. – 2001. – Spalio 20. (Atgal>>>)
       6 Š t u i k i e n ė  D .  Ką jie mano apie mus // Laima. – 2006. – Nr. 4. – P. 50–54. (Atgal>>>)
       7 Mano eksperimentas // Moteris. – 2003. – Nr. 11. – P. 62–63. (Atgal>>>)
       8 V a z b u t a i t ė  J .  Jeigu mylėjai – niekada nemirsi [pokalbis su D. Jazukevičiūte] // Moteris. – 2003. – Nr. 10. – P. 51. (Atgal>>>)
       9 M a j o r o v i e n ė  V .  Jie grįžo pas buvusias žmonas // Moteris. – 2003. – Nr. 5. – P. 41–42. (Atgal>>>)
       10 V a z b u t a i t ė  J .  Neištikimybė. Amoralu ar tiesiog madinga? // Moteris. – 2004. – Nr. 2. – P. 78–83. (Atgal>>>)
       11 V a z b u t a i t ė  J . ,  A b r o m a i t y t ė  V .  Seksas ir melas // Moteris. – 2003. – Nr. 12. – P. 90–93. (Atgal>>>)
       12 Š a l t e n i s  S .  [Stiliaus metamorfozės] // Moteris. – 2003. – Nr. 2. – P. 52–55. (Atgal>>>)
       13 M a j o r o v i e n ė  V .  Draugaukim. Provokuojame rašytoją, Nacionalinės premijos laureatą Sigitą Parulskį // Moteris. – 2005. – Nr. 3. – P. 37; Romanų autorius nepasitiki superherojais [pokalbis su rašytoju S. Parulskiu apie romaną „Doriforė“, užrašė R. Gerbutavičius] // Lietuvos rytas („Savaitgalis“). – 2005. – Vasario 4. (Atgal>>>)
       14 M a j o r o v i e n ė  V .  Reveransas mūzai // Moteris. – 2004. – Nr. 2. – P. 24. (Atgal>>>)
       15 G e r b u t a v i č i u s  R .  Prie knygų ir rašytojų – įvairiausių kartų skaitytojų eilės // Lietuvos rytas („Mūzų malūnas“). – 2005. – Vasario 15. (Atgal>>>)
       16 C o n b o y  M .  Press and Popular Culture. – Sage Publications, 2001. – P. 8. (Atgal>>>)
       17 Jauna, žavi, veikli. Laura Sintija Černiauskaitė // Cosmopolitan. – 2003. – Nr. 12. – P. 30–32. (Atgal>>>)
       18 Naujojo Orleano nelaimė [mintimis dalijasi R. Šerelytė, A. Genys] // Šeimininkė. – 2005. – Rugsėjo 14–20. (Atgal>>>)
       19 Šeimininkė. – 2005. – Sausio 5. Į klausimus atsako O. Baliukonė, D. Čepauskaitė, S. Parulskis. (Atgal>>>)
       20 Stiprybės galima pasisemti iš laikinumo [pokalbis su VPU dėstytoja, rašytoja V. Juknaite, užrašė R. Pakalkienė]. Lietuvos žinios. – 2005. – Balandžio 9. (Atgal>>>)
       21 M a j o r o v i e n ė  V .  Meilė man teko kaip narkotikas // Moteris. – 2006. – Nr. 2. – P. 22. (Atgal>>>)
       22 J a n k a u s k i e n ė  A .  Erotinę audrą sukėlusi rašytoja piršlius veja pro duris // Lietuvos rytas („Gyvenimo būdas“). – 2005. – Gruodžio 17. (Atgal>>>)
       23 V a z b u t a i t ė  V .  Žvaigždėdaros sindromas // Moteris. – 2006. – Nr. 1. – P. 30. (Atgal>>>)
       24 Ten pat. (Atgal>>>)
       25 Š e m e l y t ė  R .  Tabu rašytojams ir skaitytojams // Šeimininkė. – 2005 m. lapkričio 30– gruodžio 6. (Atgal>>>)
       26 W a c h t e l  A .  Writers and Society in Eastern Europe, 1989–2000: The End of the Golden Age // East European Politics and Societies. – Vol. 17. – No. 4. – P. 612. (Atgal>>>)
       27 Lietuvos rašytojų sąjungos premija // Elektrėnų kronika. – 2006. – Sausio 13–19. (Atgal>>>)
       28 N o r u t i e n ė  R .  Malkos, alus ir dar kartą malkos! // Respublika („Julius“). – 2005. – Liepos 16. (Atgal>>>)
       29 Trys karaliai poetą dar kartą prikėlė iš primirštųjų // Lietuvos rytas („Mūzų malūnas“) – 2005. – Sausio 11. (Atgal>>>)
       30 Mūsų metus kažkas išbraukia už mus [pokalbis su Lietuvos nacionalinės premijos laureatais rašytoju J. Apučiu ir poetu A. Marčėnu, užrašė Rimvydas Stankevičius] // Respublika („Julius“). – 2005. – Gruodžio 31. (Atgal>>>)
       31 Jauna, žavi, veikli. Justina Stučinskaitė // Cosmopolitan. – 2005. – Nr. 3. – P. 30. (Atgal>>>)
       32 Erotinio romano autorė – studentė // Respublika („Brigita“). – 2005. – Kovo 26. (Atgal>>>)
       33 M i l a š i u s  A .  Bestselerių autorius įspūdžių ieškojo ir sąvartyne // Valstiečių laikraštis. – 2005. – Sausio 15. (Atgal>>>)
       34 Ten pat. (Atgal>>>)
       35 Ž i č k u v i e n ė  A .  Kapitonas tapo rašytoju // Klaipėda („Jūra“). – 2005. – Lapkričio 4. (Atgal>>>)
       36 J u n e v i č i e n ė  D .  Išmokusi budizmo pamoką // Šeimininkė. – 2005. – Vasario 9–17. (Atgal>>>)
       37 Ž e m u l i e n ė  L .  Romanistei eilėraščiai pabiro lyg iš dangaus // Lietuvos rytas. – 2005. – Sausio 7. (Atgal>>>)
       38 Mūsų metus kažkas išbraukia už mus [pokalbis su Lietuvos nacionalinės premijos laureatais rašytoju J. Apučiu ir poetu A. Marčėnu, užrašė R. Stankevičius] // Respublika („Julius“). – 2005. – Gruodžio 31. (Atgal>>>)
       39 Ar pinigai pakeis poetės gyvenimą [pokalbis su poete, eseiste, šių metų nacionalinės premijos laureate O. Baliukone, užrašė A. Jablonskienė] // Respublika. – 2005. – Sausio 15. (Atgal>>>)
       40 V i t k ū n a s  M .  Muitininko uniforma rašytojui netrukdo kurti // Valstiečių laikraštis („Šeštadienis“). – 2005. – Vasario 5. (Atgal>>>)
       41 Ž e m a i t i e n ė  R .  Jubiliejinės abėcėlės asociacijos [pokalbis su A. Karosaite] // Šeimininkė. – 2005. – Sausio 19. (Atgal>>>)
       42 Vedybinio gyvenimo ekspertas // Moteris. – 2005. – Nr. 1. – P. 35. (Atgal>>>)
       43 Apie pasiduodančių lėtinei savižudybei klaną [V. Kukulą kalbina V. Užusienis] // Respublika („Julius“). – 2005. – Balandžio 23. (Atgal>>>)
       44 M a j o r o v i e n ė  V .  Reveransas mūzai // Moteris. – 2004. – Nr. 2. – P. 33. (Atgal>>>)
       45 Ten pat. – P. 34. (Atgal>>>)
       46 Ten pat. – P. 33. (Atgal>>>)
       47 Apie pasiduodančių lėtinei savižudybei klaną [Valdą Kukulą kalbina Vidmantas Užusienis] // Respublika („Julius“). – 2005. – Balandžio 23. (Atgal>>>)
       48 Aš į politiką neisiu…: D. Rekašienės interviu su rašytoju, poetu, teatro bei kino režisieriumi V. V. Landsbergiu // Šeimininkė. – 2005. – Rugpjūčio 17–23. (Atgal>>>)
       49 P u t e i k i s  V .  Larso sniego jausmas // Moteris. – 2006. – Nr. 3. – P. 52. (Atgal>>>)
       50 Š i m u k a u s k a i t ė  R .  Kūryba – kaip upė, ji turi tekėti // Gyvenimas. – 2005. – Spalio 15. (Atgal>>>)
       51 M a j o r o v i e n ė  V .  Reveransas mūzai // Moteris. – 2004. – Nr. 2. – P. 34. (Atgal>>>)
       52 K i r l y s  J .  Lietuvos kaimo rašytojų suvažiavimas Jonavoje // Lietuvos aidas. – 2005. – Liepos 11. (Atgal>>>)
       53 M a j o r o v i e n ė  V .  Reveransas mūzai // Moteris. – 2004. – Nr. 2. – P. 33. (Atgal>>>)
       54 Ten pat. – P. 34. (Atgal>>>)
       55 N o r u t i e n ė  R .  Malkos, alus ir dar kartą malkos! // Respublika („Julius“). – 2005. – Liepos 16. (Atgal>>>)
       56 Knygyne – skandalingas rašytojas // Laikinoji sostinė. – 2005. – Vasario 11. (Atgal>>>)
       57 Geri poetai nebūna „geriečiai“ [pokalbis su A. Pogrebnojumi] // Žmonės. – 2006. – Nr. 8 (vasario 23). – P. 28–30. (Atgal>>>)
       58 Suprastas genijus [pokalbis su Sigitu Geda] // Moteris. – 2005. – Nr. 5. – P. 18–24. (Atgal>>>)
       59 Šiaulietiška Marimar istorija: buvusi muzikanto žmona, išbridusi iš skurdo, tapo rašytoja // Šiaulių naujienos. – 2005. – Kovo 4. (Atgal>>>)
       60 Nelaiminga meilė virto optine apgaule: devyniolikmetė rašytoja savo knygai pasirinko gyvenimo žanrą // Kauno diena. – 2005. – Sausio 14. (Atgal>>>)
       61 V a z b u t a i t ė  J .  Marius Burokas, poetas, vertėjas // Moteris. – 2005. – Nr. 2. – P. 89. (Atgal>>>)
       62 K n i e ž a i t ė  M .  Romanas „Dešimt“: Parašytas moters, skaitomas vyrų // Respublika. – 2005. – Kovo 10. (Atgal>>>)
       63 Š e m e l y t ė  R .  Dabrišius yra reiškinys // Šeimininkė. – 2005. – Lapkričio 30–gruodžio 6. (Atgal>>>)
       64 M i l a š i u s  A .  Bestselerių autorius įspūdžių ieškojo ir sąvartyne // Valstiečių laikraštis. – 2005. – Sausio 15. (Atgal>>>)
       65 Rašytoja myluoja savo knygas kaip vaikus [pokalbis su rašytoja U. Barauskaite apie naująjį romaną „Dešimt“, užrašė R. Gerbutavičius] // Lietuvos rytas („Savaitgalis“). – 2005. – Balandžio 1. (Atgal>>>)
       66 Ž e m a i t i e n ė  R .  Jubiliejinės abėcėlės asociacijos [pokalbis su A. Karosaite] // Šeimininkė. – 2005. – Sausio 19. (Atgal>>>)
       67 M a j o r o v i e n ė  V .  Kartais būdavau šlykštus // Moteris. – 2004. – Nr. 4. – P. 46. (Atgal>>>)
       68 Ten pat. – P. 50. (Atgal>>>)

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt