Pavadinimas
Rimvydas Šilbajoris. Lietuvių egzodo literatūra. Antanas Škėma (1992)