Pavadinimas
Mirga Girniuvienė. Algimanto Baltakio „Akimirkos“ (1970)