Pavadinimas
L. Miškinas. Kazys Boruta arba revoliucinis romantizmas (1953)
Literatūros almanachas „Pirmas darbas“ (1932). Kazys Boruta. Apysaka apie paukštį buką (1)
Literatūros almanachas „Pirmas darbas“ (1932). Kazys Boruta. Apysaka apie paukštį buką (2)
Loreta Jakonytė. Poeto vaizdinys Kazio Borutos lyrikoje (2005)
Mykolas Sluckis. Mėnuo su Kaziu Boruta (2005)
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Kazys Boruta. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Kazys Boruta. Poezija
Nerijus Brazauskas. Kazio Borutos „Namas Nr. 13“ kaip avangardistinio romano bandymas (2005)
Raketa. Kazys Boruta. Paklausimas Liudui Girai
Rimvydas Šilbajoris. Rūstybės šviesa Kazio Borutos poezijoje (1992)
Trečias frontas Nr.2 Kazys Boruta. Laukiant traukinio
Trečias frontas Nr.2 Kazys Boruta. Nauji eilėraščio faktai
Trečias frontas Nr.2 Kazys Boruta. Su minia
Trečias frontas Nr.3 Kazys Boruta. Nykos valsčių saulėlydžiai
Trečias frontas Nr.3 Kazys Boruta. Prieš saulėtekį su beržais
Viktorija Šeina. Ankstyvoji Kazio Borutos poezija: minorinis ir mažorinis urbanizmo variantai (2005)
Vincas Ramonas. KAPITONAS BORUTA (1928)
Vitalija Pilipauskaitė. Nauji faktai „Baltaragio malūno“ byloje (2006)
Vygantas Šiukščius. Kazio Borutos lyrinis herojus (2005)
Vytautas Kubilius. Avangardinės lyrikos kryžkelėse: Kazys Boruta (1982)