Pavadinimas
Aloyzas Arnašius. Pirmoji knyga: ornamentuoti ir kitokie angies kirčiai (Dainius Gintalas. Angis, 1997)
Benediktas Januševičius. Kurti ir griauti pasaulį (Dainius Gintalas. Angis, 1997)
Blaise Cendrars. Panama, arba Septynių mano dėdžių nuotykiai. Vertė Dainius Gintalas
Castor&Pollux. Poezijos čiurlionis (Dainius Gintalas. Boa, 2007)
Dainius Gintalas skaito „Nykštukas nykštukui“ (video, 2010)
Dainius Gintalas Vilniaus mokytojų namuose (garso įrašas, 2010)
Dainius Gintalas: „Pragarą mes nešiojamės savo galvoj" (2007)
Dainius Gintalas. „Ašarą kūdą nubraukęs“ (Ričardas Šileika. Metraščiai, 1998)
Dainius Gintalas. Didelis ir drąsus (Darius Šimonis. Rykštė, 2001)
Dainius Gintalas. Eilėraščiai iš knygos „Angis“ (1997)
Dainius Gintalas. Mano kūnai – kančios simboliai (2007)
Dainius Gintalas. Rantas (Artūras Valionis. Skrendant nelieka pėdsakų, 2003)
Dainius Gintalas. Roko operos „ŽUVIAGANYS“ libretas (2004) (1)
Dainius Gintalas. Roko operos „ŽUVIAGANYS“ libretas (2004) (2)
Dainius Gintalas. Roko operos „ŽUVIAGANYS“ libretas (2004) (3)
Dainius Gintalas. ŠAMANO DIUENDĖS PASAKOJIMAS APIE KŪNO IŠSKAIDYMĄ INICIACIJOS-SAPNO METU (2006)
Dainius Gintalas. Visa poezija daugiau ar mažiau meluoja (interviu, 2008)
Jonas Jackevičius. Košmaro poetika (Dainius Gintalas. Boa, 2007)
Jonas Jackevičius. Košmaro poetika (Dainius Gintalas. Boa, 2007)
Mirties antologija. Dainius Gintalas