Accessibility Tools

Rašytojų klubasRašytojų klubas       Kovo 2 d. 17.30 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) – poeto Algimanto Baltakio sukaktuvinis vakaras su nauja knyga „Antakalnio vigilijos“.

       Šiai knygai populiarus poetas parinko geriausius eilėraščius iš 1980–2010 m. kūrybos. Juose atsispindi šio laiko – su Lietuvos gyvenimo lūžiu, su tūkstantmečio riba – poeto jausmai ir apmąstymai. Tai kitoniškas, atskiras jo kūrybos etapas, nors svarbiausi akcentai – žmonių bendravimo vertės, kasdienybės ir būties ryšio, atviro paprasto kalbėjimo – yra išlikę. Dabar daugiau refleksijų bei elegiškų spalvų.

 

       Vakare dalyvaus poetas Algimantas Baltakis, aktorius Rimantas Bagdzevičius, kompozitoriai Algimantas Bražinskas, Algimantas Raudonikis, solistai Romualda Suchocka (mecosopranas), Audrius Martišius (baritonas), koncertmeisterė Nijolė Baranauskaitė. Vakaro vedėjas – literatūros kritikas Valentinas Sventickas.

 

       Rašytojų klube veiks Laimos Grikšaitės-Kėrienės grafikos paroda.

 

       tekstai.lt

       2010-02-28