tekstai.lt

Poezijos pavasario 2012 almanacho pristatymas (vaizdo įrašai)

Poezijos pavasaris 2012. Dailininkas Tomas Mrazauskas
Poezijos pavasaris 2012. Dailininkas Tomas Mrazauskas
       Gegužės 14 d. Rašytojų sąjungos Baltojoje salėje pristytas Poezijos pavasario almanachas. 48-asis Poezijos pavasario leidinys kitoks nei iki šiol – jis sudarytas ne iš poetų pateiktos kūrybos, kaip būdavo iki šiol, o iš įdomiausių praeitų metų poezijos publikacijų kultūrinėje spaudoje („Literatūroje ir mene“, „Metuose“, „Nemune“, „Kultūros baruose“, „Naujojoje Romuvoje“).

       Kūrybą atrinko Giedrė Kazlauskaitė, Marius Burokas ir Benediktas Januševičius, festivalio svečių tekstus – Donatas Petrošius, kompaktinę plokštelę „Poezija ir balsas“ – Mindaugas Nastaravičius. Be poezijos, almanache yra ir du straipsniai: Virginijaus Gasiliūno „Maironianos trupiniai“ ir Donato Petrošiaus „Apibaublinimai“. Devyni poetai atsakė į anketos klausimus. Knygą apipavidalino dailininkas Tomas Mrazauskas, suteikęs jai visiškai naują pavidalą. Išleido Rašytojų sąjungos fondas.

 

       Almanacho pristatyme dalyvavo Poezijos pavasario 2012 almanacho sudarytojai, savo eilėraščių skaitė poetai.

 

       Dominykas Norkūnas:

 

 

       Ieva Gudmonaitė:

 

 

       Jonas Kalinauskas:

 

 

 

       Ramunė Brundzaitė:

 

 

 

       Stasė Lygutaitė-Bucevičienė:

 

 

 

       Simonas Bernotas:

 

 

 

       Žiemos žodžiai

       2012-05-16