tekstai.lt

Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Gražina Tulauskaitė. Autobiografija

Grazina Tulauskaite foto
Grazina Tulauskaite foto
     Gimiau ir mirsiu XX šimtmetį. Labiausiai mėgstu liūdnas dainas, smuiko raudą, rudens spalvas ir audrą.

 

    

     Gražina Tulauskaitė

    

     Naujosios poezijos antologija „Antrieji vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. Spaudos fondas, Kaunas, 1936.