sinkariukas tomas       Vienvietė palata ligoninėje. Didelio lango užuolaidos atitrauktos ir palatoje šviesu. Lova stovi statmenai langui prie kairiosios palatos sienos. Lovugalyje stovi TV, bet jis išjungtas. Ligonis pusiaugulom sėdi lovoje ir žiūri į sieną.

       Į palatos duris pabeldžia.

       LIGONIS Įeikit.

       Įeina lankytojas.

       LANKYTOJAS /gana tyliai/ Sveikas, Vladimirai.
       LIGONIS /garsiai/ Sveikas, Alfredai. Užeik užeik. Nekalbėk pašnibždom ir nedaryk tokio veido.
       ALFREDAS /įeina/ Kokio veido?
       VLADIMIRAS Kaip atėjęs į mirties teritoriją.
       ALFREDAS Baik tu ---
       VLADIMIRAS Sėsk. Nu. /jie paspaudžia rankas/

       Alfredas atsisėda ant kėdės šalia lovos.

       VLADIMIRAS Galvojau, tu nepasirodysi. Dabar vasara, visi atostogauja. Tai kas gero? Ką veiki?
       ALFREDAS Nieko ypatingo. Kaip ir anksčiau.
       VLADIMIRAS Kaip draugė?
       ALFREDAS Gerai.
       VLADIMIRAS Tai gerai. O aš likau vienas. Visi, žinai, labai greit atšoka, kai prasideda tokie dalykai. Kaip nuo sergančio vilko.
       ALFREDAS O Karina?
       VLADIMIRAS Kas?
       ALFREDAS Nu tavo Karina.
       VLADIMIRAS Aaa. Aš ją pasiunčiau nachui.
       ALFREDAS Kodėl?
       VLADIMIRAS Pajutau, kaip jai sunku čia vaikščioti ir nusprendžiau išlaisvinti nuo kančių. Pasiunčiau nachui ir viskas. Tikiuosi, kad ji apsidžiaugė.
       ALFREDAS Gal tu neteisingai supratai?
       VLADIMIRAS Klausyk, kai ji čia ateidavo, taip nuobodžiaudavo ar kankindavosi, net nežinau, kaip pasakyti, kad atrodydavo, jog ji mirtinai serga, o aš ją lankau.
       ALFREDAS Turbūt ji dėl tavęs jaudinosi.
       VLADIMIRAS Jo, dėl manęs... karoče, užtenka, nebekalbėkim apie ją. Aš likau vienas. Zajebis, kad tu atėjai, Alfredai. Man labai malonu. /ištraukia konjako butelį/ Davai, atnešk antrą stiklinę iš vonios.
       ALFREDAS Tau nekenkia?
       VLADIMIRAS Man jau nieks nekenkia.

       Alfredas atneša antrą stiklinę

       VLADIMIRAS Ir užrakink duris. Landžioja čia visą laiką ---

       Alfredas užrakina duris.

       ALFREDAS Nu, už tave, kad greit pasveiktum.
       VLADIMIRAS Davai.

       Abu išgeria. Vladimiras užsikosti, po to susiriečia, sustingsta ir griežia dantimis. Alfredas pašoka.

       ALFREDAS Vladimirai, tau blogai? Tuoj pakviesiu gydytoją.
       VLADIMIRAS /pro dantis/ Kur, bliat... sėsk..
       ALFREDAS Bet jis---
       VLADIMIRAS Sėsk! Tuoj praeis.

       Jam iš tiesų praeina.

       VLADIMIRAS Taip būna. Nieko baisaus. Nekreipk dėmesio. /pila gėrimą į stiklinę/
       ALFREDAS Negerk.
       VLADIMIRAS Pirmoji visą laiką blogai nueina. Nieko nepadarysi. /įkala vienu šūviu/ Matai? Dabar jau gerai. Hūūū...Viskas gerai.
       ALFREDAS Kai pasveiksi nuvarysim į Varšuvą pagert, kaip senais gerais laikais, atsimeni?
       VLADIMIRAS Jo. Pani Valevska... tada buvo linksma, ar ne? Ir mūsų lenkės buvo zajebis ir viskas buvo gerai.
       ALFREDAS Nepergyvenk. Važiuosim būtinai.
       VLADIMIRAS Tu važiuosi vienas.
       ALFREDAS Kodėl? Kai tave išrašys, po to dar atsigausi porą mėnesių ir ---
       VLADIMIRAS Nepizdelink, Alfredai. Tu viską žinai.
       ALFREDAS Nieko aš nežinau.
       VLADIMIRAS Viską žinai.
       ALFREDAS Klausyk, vis tiek išgysi. Pamatysi. Viskas bus gerai.
       VLADIMIRAS Mano daktaras normalus. Aš jį prispaudžiau. Pasakiau, aš stipraus charakterio, paaiškink viską kaip prieš Viešpatį Dievą, man reikia žinoti.
       ALFREDAS Ir ką?
       VLADIMIRAS Ir jis paaiškino. Viską pasakė.
       ALFREDAS Nu?
       VLADIMIRAS Viskas. Pizdec.
       ALFREDAS Nesąmonė.
       VLADIMIRAS Ketvirta stadija. Mėnuo, du maksimum. Viskas.
       ALFREDAS Žinai, niekad nereikia ---
       VLADIMIRAS Ir dar jis man sakė, kad tu kalbėjai su juo telefonu ir, kad jis viską tau pasakė. Taip, kad man optimizmo nebevaryk, gerai? Geriau įkalam.
       ALFREDAS Būna kad ---
       VLADIMIRAS Stebuklais aš netikiu. Valios triumfu irgi ne.
    /pauzė/

       ALFREDAS Skausmai... dažnai užeina?
       VLADIMIRAS Kartais. Vėliau bus dažniau. Leidžia morfijų. Tikiuosi pidarai nepagailės. Vėliau, kai reiks daugiau. Kitaip ligoninę nachui sudeginsiu.
       ALFREDAS Vis tiek nepulk į desperaciją. Visos tos diagnozės ---
       VLADIMIRAS Kas puola į desperaciją? Niekas nepuola. Tik tu daugiau manęs neguosk, gerai? Palik man mano paties protą, gerai?
       ALFREDAS Gerai.
       VLADIMIRAS Nu. Davai. Už senus gerus laikus. /jie išgeria/
       ---- --- --- ---- ---
       --- --- --- --- --- ---

       Praėjo šiek tiek laiko. Butelis beveik tuščias. Abu rūko.

       ALFREDAS Žinai, aš pagalvojau, jeigu tau ko nors reikia---
       VLADIMIRAS Ko?
       ALFREDAS Bet ko.
       VLADIMIRAS Ko man gali reikėti? Norėčiau išsikviesti taksą ir dingt iš čia.
       ALFREDAS Tai davai. Aš su mašina.
       VLADIMIRAS Ir kas iš to?
       ALFREDAS Į Varšuvą nuvarysim ar dar kur nors.
       VLADIMIRAS Baik. Nieko nebus. Aš jau galvojau. Kartais taip blogai pasidaro, kad ant kojų nebepastovėčiau. Kelionė būtų groteskiška. Ir greit pasibaigtų.
    /pauzė/

       ALFREDAS Bet vis tiek, jeigu tau ko nors reikia, tai sakyk.
       VLADIMIRAS O tu viską gali padaryti? Dėl draugo?
       ALFREDAS Aišku, kad taip. Jokių problemų.
       VLADIMIRAS Aš norėčiau vieno dalyko.
       ALFREDAS Kokio?
       VLADIMIRAS Tai tu viską gali dėl draugo padaryti?
       ALFREDAS Jau sakiau.

       Vladimiras parodo į kalendorių ant sienos. Ten didelė nuotrauka su palmių ir jūros peizažu.

       VLADIMIRAS Pažiūrėk. Laisvė, bliat, gyvenimas...
       ALFREDAS Tai ko tu nori? Sakyk, Vladimirai. Nesikuklink.
       VLADIMIRAS Norėčiau tave padaryti.
       ALFREDAS Ką?
       VLADIMIRAS Tave.
       ALFREDAS Nesuprantu.
       VLADIMIRAS Nu, per šikną.
       ALFREDAS /nusijuokia/ Jo.
       VLADIMIRAS Aš rimtai. Visai rimtai.
       ALFREDAS Tau kokius vaistus duoda?
       VLADIMIRAS Visokius. Kodėl klausi?
       ALFREDAS Gal jie reaguoja su alkoholiu.
       VLADIMIRAS O kas?
       ALFREDAS Tu kliedi. Ar čia toks bajeris?
       VLADIMIRAS Ne. Čia paskutinis mano noras. Juk sakei, kad viską padarysi.
       ALFREDAS Kas tau yra?
       VLADIMIRAS Nieko. Tai kaip?
       ALFREDAS Aš, karoče, einu... gulėk. Pailsėk.
       VLADIMIRAS Pailsėsiu grabe. Tai kaip? Tau ką, gaila? Sunku?
       ALFREDAS Eik tu nachui. Tau aptemo smegenys.
       VLADIMIRAS Neaptemo.
       ALFREDAS Tai kas yra? Kame reikalas?
       VLADIMIRAS Nieko. Toks mano paskutinis noras.
       ALFREDAS Pasakyk, kad čia bajeris.
       VLADIMIRAS Ne.
       ALFREDAS Tu ką, pidaras pasidarei?
       VLADIMIRAS Ne. Sunku paaiškinti.
       ALFREDAS Pabandyk.
       VLADIMIRAS Neišeis paaiškinti. Tai, sakyčiau, komplikuota---
       ALFREDAS Chuli tu mekeni. Paaiškink paprastai. Komplikuota, bliat...
       VLADIMIRAS /mąsliai rūko/ Komplikuota.
       ALFREDAS Nori aš tau kurvą rytoj atvesiu?
       VLADIMIRAS Ne.
       ALFREDAS /atsistoja/ Aš einu. Davai. Sveik.
       VLADIMIRAS Taip ir išeisi?
       ALFREDAS O ką?
       VLADIMIRAS Negi tau sunku? Būk tikras draugas. Juk man pizdec. Po mėnesio. O gal dar anksčiau. Nebegersim daugiau taip. Bus viskas.
       ALFREDAS Graudini, ne?
       VLADIMIRAS Konstatuoju.
       ALFREDAS Ko tu nori?
       VLADIMIRAS Aš jau sakiau. Tik vieną kartą.
       ALFREDAS /užsirūko/ Bliat, pizdec, tu nesveikas...
       VLADIMIRAS Liga neužkrečiama. Juk žinai.
       ALFREDAS Beprotis, bliat...
       VLADIMIRAS Tik vieną kartą. Tai užgaida. Mirtininko užgaida. Tu būsi šventasis ---
       ALFREDAS Pizdasis nachui.
       VLADIMIRAS Nesinervuok. Jeigu tau atrodo negarbinga, gali po to mane ---
       ALFREDAS Eik nachui.
       VLADIMIRAS Būtent. Giltinė.
       ALFREDAS Ką giltinė?
       VLADIMIRAS Stovi man už nugaros su dalgiu. Aš nusižeminęs tavęs prašau. Supranti? Tai labai svarbu. Nori atsiklaupsiu ant kelių?
       ALFREDAS Tu beprotis.
       VLADIMIRAS Taip. O tu būk tikras draugas. Tai svarbiausia. Tik tai svarbiausia.
       ALFREDAS Nu pizdec bliat...
       VLADIMIRAS Tai mistika. Tai esmė. Angelų choralai skamba. Fanfaros aidi.
       ALFREDAS Tave gi, kurva, švitina. Tau turi būti jau ---
       VLADIMIRAS Ne, man gerai. Man gerai.
       ALFREDAS Ne, bliat, aš negaliu.
       VLADIMIRAS Gali. Tu tikras draugas.
       ALFREDAS Kaip akys dega. Kaip pamišėlio.
       VLADIMIRAS Tai mistika. Aš žinau. Tai kaip?
    /pauzė/

       ALFREDAS Aš galvoju. /įsipila gėrimo/
       VLADIMIRAS Kartais naktį sapnuoju sapnus. Žinai kokius sapnus? Šamaniškus, bliat. Per raudoną dangų drakonai skrenda, monstrai, ugnikalniai spjaudo, lava teka, verda vandenynai, šaudo asteroidai, meteoritai, kometos, juda visa žemės pluta, žemynai... karoče, pasaulio sukūrimas. Gal čia dėl vaistų.
       Arba, pavyzdžiui, sapnuoju, kad susitinku save, visiškai juodą ir niekur nebegaliu dingt. Niekur. Ir baisu. O po to pabundi ir ką, prisimeni, kad tuoj mirsi. Ir viskas, nori grįžt atgal į košmarą. Supranti, normalūs sveiki žmonės atsibunda iš košmaro ir jiems tuoj palengvėja. A, čia buvo tik sapnas... O man atvirkščiai, man taip chujovai, kad pabudus ir atsidūrus realybėj norisi sugrįžti atgal į baisiausią košmarą, kad tik pabėgti, pabėgti nuo šitos tikrovės, nuo šitų minčių ir žinojimo. Tu negali įsivaizduoti kaip chujova. Niekas negali. To įsivaizduoti neįmanoma. Tai supistas pragaras. Paskyriau sau dvi savaites. Dar pagalvoti. Reikalus sutvarkyti. Po to viskas. Pabaigos nelauksiu. Nachui tempti gumą. Prasidės baisūs skausmai. Nesąmonė. /pauzė/ Nu, ką nusprendei?
       ALFREDAS Mesim monetą. /išsitraukia monetą/ Herbas – tavo. Skaičius – mano.
       VLADIMIRAS Okei.

       Alfredas meta monetą. Abu žiūri.

       VLADIMIRAS Herbas. Mistika. Džiaugsmo triumfas. Juodasis pavasaris.

       --- --- --- --- --- --- --- ---

       Sueitis ant kilimo tęsiasi kurį laiką. Bet staiga Vladimiras sustingsta ir pasigirsta keistas švogždimas, po to konvulsijos. Ir tyla.
       Alfredas lėtai pasisuka ir Vladimiras jam už nugaros nuvirsta ant šono.
       Alfredas atsistoja, užsimauna kelnes ir nuėjęs užsirūko cigaretę, tada grįžta ir žiūri į Vladimirą gulintį ant kilimo. Po to pasilenkia ir prideda ranką prie kaklo arterijos. Vladimiro veido raumenimis perbėga greiti traukuliai. Alfredas atitraukia ranką, bet po to vėl prideda ir ieško pulso. Paima kūną už pažastų ir sunkiai tempia į lovą. Užkėlęs ant lovos, pasodina pusiaugulom, atremia galvą į pagalves ir užkloja antklodę. Tada atsisėda ant kėdės ir įsipila į stiklinę paskutinį konjako gurkšnį. Išgeria. Nueina prie lango. Rūko. Žvelgia pro langą. Užtraukia užuolaidas. Grįžta prie lovos. Vladimiro akys pusiau pramerktos. Labai lėtai iš abiejų nosies šnervių pradeda tekėti tirštas, tamsesnis už kraują skystis, palengva perkopia lūpas ir pasiekia smakrą.
       Alfredas išsitraukia iš kišenės savo tamsius akinius nuo saulės ir uždeda juos Vladimirui.
       Tada pakyla nuo kėdės ir nuėjęs atrakina palatos duris. Tarpduryje dar kiek pastovi, žiūrėdamas į figūrą tamsiais akiniais abejingai sėdinčią lovoje. Pro šviesias spalvotas užuolaidas skverbiasi saulės spinduliai ir palatos erdvė atrodo žaliai geltona.
       Alfredas uždaro duris ir nueina tuščiu ligoninės koridoriumi.

       2007 m.

       Tomas Šinkariukas. Šokis: novelės, dramos. – Kaunas: Kitos knygos, 2008.
Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1