sinkariukas tomas       Vienvietė palata ligoninėje. Didelio lango užuolaidos atitrauktos ir palatoje šviesu. Lova stovi statmenai langui prie kairiosios palatos sienos. Lovugalyje stovi TV, bet jis išjungtas. Ligonis pusiaugulom sėdi lovoje ir žiūri į sieną.

       Į palatos duris pabeldžia.

       LIGONIS Įeikit.

       Įeina lankytojas.

       LANKYTOJAS /gana tyliai/ Sveikas, Vladimirai.
       LIGONIS /garsiai/ Sveikas, Alfredai. Užeik užeik. Nekalbėk pašnibždom ir nedaryk tokio veido.
       ALFREDAS /įeina/ Kokio veido?
       VLADIMIRAS Kaip atėjęs į mirties teritoriją.
       ALFREDAS Baik tu ---
       VLADIMIRAS Sėsk. Nu. /jie paspaudžia rankas/

       Alfredas atsisėda ant kėdės šalia lovos.

       VLADIMIRAS Galvojau, tu nepasirodysi. Dabar vasara, visi atostogauja. Tai kas gero? Ką veiki?
       ALFREDAS Nieko ypatingo. Kaip ir anksčiau.
       VLADIMIRAS Kaip draugė?
       ALFREDAS Gerai.
       VLADIMIRAS Tai gerai. O aš likau vienas. Visi, žinai, labai greit atšoka, kai prasideda tokie dalykai. Kaip nuo sergančio vilko.
       ALFREDAS O Karina?
       VLADIMIRAS Kas?
       ALFREDAS Nu tavo Karina.
       VLADIMIRAS Aaa. Aš ją pasiunčiau nachui.
       ALFREDAS Kodėl?
       VLADIMIRAS Pajutau, kaip jai sunku čia vaikščioti ir nusprendžiau išlaisvinti nuo kančių. Pasiunčiau nachui ir viskas. Tikiuosi, kad ji apsidžiaugė.
       ALFREDAS Gal tu neteisingai supratai?
       VLADIMIRAS Klausyk, kai ji čia ateidavo, taip nuobodžiaudavo ar kankindavosi, net nežinau, kaip pasakyti, kad atrodydavo, jog ji mirtinai serga, o aš ją lankau.
       ALFREDAS Turbūt ji dėl tavęs jaudinosi.
       VLADIMIRAS Jo, dėl manęs... karoče, užtenka, nebekalbėkim apie ją. Aš likau vienas. Zajebis, kad tu atėjai, Alfredai. Man labai malonu. /ištraukia konjako butelį/ Davai, atnešk antrą stiklinę iš vonios.
       ALFREDAS Tau nekenkia?
       VLADIMIRAS Man jau nieks nekenkia.

       Alfredas atneša antrą stiklinę

       VLADIMIRAS Ir užrakink duris. Landžioja čia visą laiką ---

       Alfredas užrakina duris.

       ALFREDAS Nu, už tave, kad greit pasveiktum.
       VLADIMIRAS Davai.

       Abu išgeria. Vladimiras užsikosti, po to susiriečia, sustingsta ir griežia dantimis. Alfredas pašoka.

       ALFREDAS Vladimirai, tau blogai? Tuoj pakviesiu gydytoją.
       VLADIMIRAS /pro dantis/ Kur, bliat... sėsk..
       ALFREDAS Bet jis---
       VLADIMIRAS Sėsk! Tuoj praeis.

       Jam iš tiesų praeina.

       VLADIMIRAS Taip būna. Nieko baisaus. Nekreipk dėmesio. /pila gėrimą į stiklinę/
       ALFREDAS Negerk.
       VLADIMIRAS Pirmoji visą laiką blogai nueina. Nieko nepadarysi. /įkala vienu šūviu/ Matai? Dabar jau gerai. Hūūū...Viskas gerai.
       ALFREDAS Kai pasveiksi nuvarysim į Varšuvą pagert, kaip senais gerais laikais, atsimeni?
       VLADIMIRAS Jo. Pani Valevska... tada buvo linksma, ar ne? Ir mūsų lenkės buvo zajebis ir viskas buvo gerai.
       ALFREDAS Nepergyvenk. Važiuosim būtinai.
       VLADIMIRAS Tu važiuosi vienas.
       ALFREDAS Kodėl? Kai tave išrašys, po to dar atsigausi porą mėnesių ir ---
       VLADIMIRAS Nepizdelink, Alfredai. Tu viską žinai.
       ALFREDAS Nieko aš nežinau.
       VLADIMIRAS Viską žinai.
       ALFREDAS Klausyk, vis tiek išgysi. Pamatysi. Viskas bus gerai.
       VLADIMIRAS Mano daktaras normalus. Aš jį prispaudžiau. Pasakiau, aš stipraus charakterio, paaiškink viską kaip prieš Viešpatį Dievą, man reikia žinoti.
       ALFREDAS Ir ką?
       VLADIMIRAS Ir jis paaiškino. Viską pasakė.
       ALFREDAS Nu?
       VLADIMIRAS Viskas. Pizdec.
       ALFREDAS Nesąmonė.
       VLADIMIRAS Ketvirta stadija. Mėnuo, du maksimum. Viskas.
       ALFREDAS Žinai, niekad nereikia ---
       VLADIMIRAS Ir dar jis man sakė, kad tu kalbėjai su juo telefonu ir, kad jis viską tau pasakė. Taip, kad man optimizmo nebevaryk, gerai? Geriau įkalam.
       ALFREDAS Būna kad ---
       VLADIMIRAS Stebuklais aš netikiu. Valios triumfu irgi ne.
    /pauzė/

       ALFREDAS Skausmai... dažnai užeina?
       VLADIMIRAS Kartais. Vėliau bus dažniau. Leidžia morfijų. Tikiuosi pidarai nepagailės. Vėliau, kai reiks daugiau. Kitaip ligoninę nachui sudeginsiu.
       ALFREDAS Vis tiek nepulk į desperaciją. Visos tos diagnozės ---
       VLADIMIRAS Kas puola į desperaciją? Niekas nepuola. Tik tu daugiau manęs neguosk, gerai? Palik man mano paties protą, gerai?
       ALFREDAS Gerai.
       VLADIMIRAS Nu. Davai. Už senus gerus laikus. /jie išgeria/
       ---- --- --- ---- ---
       --- --- --- --- --- ---

       Praėjo šiek tiek laiko. Butelis beveik tuščias. Abu rūko.

       ALFREDAS Žinai, aš pagalvojau, jeigu tau ko nors reikia---
       VLADIMIRAS Ko?
       ALFREDAS Bet ko.
       VLADIMIRAS Ko man gali reikėti? Norėčiau išsikviesti taksą ir dingt iš čia.
       ALFREDAS Tai davai. Aš su mašina.
       VLADIMIRAS Ir kas iš to?
       ALFREDAS Į Varšuvą nuvarysim ar dar kur nors.
       VLADIMIRAS Baik. Nieko nebus. Aš jau galvojau. Kartais taip blogai pasidaro, kad ant kojų nebepastovėčiau. Kelionė būtų groteskiška. Ir greit pasibaigtų.
    /pauzė/

       ALFREDAS Bet vis tiek, jeigu tau ko nors reikia, tai sakyk.
       VLADIMIRAS O tu viską gali padaryti? Dėl draugo?
       ALFREDAS Aišku, kad taip. Jokių problemų.
       VLADIMIRAS Aš norėčiau vieno dalyko.
       ALFREDAS Kokio?
       VLADIMIRAS Tai tu viską gali dėl draugo padaryti?
       ALFREDAS Jau sakiau.

       Vladimiras parodo į kalendorių ant sienos. Ten didelė nuotrauka su palmių ir jūros peizažu.

       VLADIMIRAS Pažiūrėk. Laisvė, bliat, gyvenimas...
       ALFREDAS Tai ko tu nori? Sakyk, Vladimirai. Nesikuklink.
       VLADIMIRAS Norėčiau tave padaryti.
       ALFREDAS Ką?
       VLADIMIRAS Tave.
       ALFREDAS Nesuprantu.
       VLADIMIRAS Nu, per šikną.
       ALFREDAS /nusijuokia/ Jo.
       VLADIMIRAS Aš rimtai. Visai rimtai.
       ALFREDAS Tau kokius vaistus duoda?
       VLADIMIRAS Visokius. Kodėl klausi?
       ALFREDAS Gal jie reaguoja su alkoholiu.
       VLADIMIRAS O kas?
       ALFREDAS Tu kliedi. Ar čia toks bajeris?
       VLADIMIRAS Ne. Čia paskutinis mano noras. Juk sakei, kad viską padarysi.
       ALFREDAS Kas tau yra?
       VLADIMIRAS Nieko. Tai kaip?
       ALFREDAS Aš, karoče, einu... gulėk. Pailsėk.
       VLADIMIRAS Pailsėsiu grabe. Tai kaip? Tau ką, gaila? Sunku?
       ALFREDAS Eik tu nachui. Tau aptemo smegenys.
       VLADIMIRAS Neaptemo.
       ALFREDAS Tai kas yra? Kame reikalas?
       VLADIMIRAS Nieko. Toks mano paskutinis noras.
       ALFREDAS Pasakyk, kad čia bajeris.
       VLADIMIRAS Ne.
       ALFREDAS Tu ką, pidaras pasidarei?
       VLADIMIRAS Ne. Sunku paaiškinti.
       ALFREDAS Pabandyk.
       VLADIMIRAS Neišeis paaiškinti. Tai, sakyčiau, komplikuota---
       ALFREDAS Chuli tu mekeni. Paaiškink paprastai. Komplikuota, bliat...
       VLADIMIRAS /mąsliai rūko/ Komplikuota.
       ALFREDAS Nori aš tau kurvą rytoj atvesiu?
       VLADIMIRAS Ne.
       ALFREDAS /atsistoja/ Aš einu. Davai. Sveik.
       VLADIMIRAS Taip ir išeisi?
       ALFREDAS O ką?
       VLADIMIRAS Negi tau sunku? Būk tikras draugas. Juk man pizdec. Po mėnesio. O gal dar anksčiau. Nebegersim daugiau taip. Bus viskas.
       ALFREDAS Graudini, ne?
       VLADIMIRAS Konstatuoju.
       ALFREDAS Ko tu nori?
       VLADIMIRAS Aš jau sakiau. Tik vieną kartą.
       ALFREDAS /užsirūko/ Bliat, pizdec, tu nesveikas...
       VLADIMIRAS Liga neužkrečiama. Juk žinai.
       ALFREDAS Beprotis, bliat...
       VLADIMIRAS Tik vieną kartą. Tai užgaida. Mirtininko užgaida. Tu būsi šventasis ---
       ALFREDAS Pizdasis nachui.
       VLADIMIRAS Nesinervuok. Jeigu tau atrodo negarbinga, gali po to mane ---
       ALFREDAS Eik nachui.
       VLADIMIRAS Būtent. Giltinė.
       ALFREDAS Ką giltinė?
       VLADIMIRAS Stovi man už nugaros su dalgiu. Aš nusižeminęs tavęs prašau. Supranti? Tai labai svarbu. Nori atsiklaupsiu ant kelių?
       ALFREDAS Tu beprotis.
       VLADIMIRAS Taip. O tu būk tikras draugas. Tai svarbiausia. Tik tai svarbiausia.
       ALFREDAS Nu pizdec bliat...
       VLADIMIRAS Tai mistika. Tai esmė. Angelų choralai skamba. Fanfaros aidi.
       ALFREDAS Tave gi, kurva, švitina. Tau turi būti jau ---
       VLADIMIRAS Ne, man gerai. Man gerai.
       ALFREDAS Ne, bliat, aš negaliu.
       VLADIMIRAS Gali. Tu tikras draugas.
       ALFREDAS Kaip akys dega. Kaip pamišėlio.
       VLADIMIRAS Tai mistika. Aš žinau. Tai kaip?
    /pauzė/

       ALFREDAS Aš galvoju. /įsipila gėrimo/
       VLADIMIRAS Kartais naktį sapnuoju sapnus. Žinai kokius sapnus? Šamaniškus, bliat. Per raudoną dangų drakonai skrenda, monstrai, ugnikalniai spjaudo, lava teka, verda vandenynai, šaudo asteroidai, meteoritai, kometos, juda visa žemės pluta, žemynai... karoče, pasaulio sukūrimas. Gal čia dėl vaistų.
       Arba, pavyzdžiui, sapnuoju, kad susitinku save, visiškai juodą ir niekur nebegaliu dingt. Niekur. Ir baisu. O po to pabundi ir ką, prisimeni, kad tuoj mirsi. Ir viskas, nori grįžt atgal į košmarą. Supranti, normalūs sveiki žmonės atsibunda iš košmaro ir jiems tuoj palengvėja. A, čia buvo tik sapnas... O man atvirkščiai, man taip chujovai, kad pabudus ir atsidūrus realybėj norisi sugrįžti atgal į baisiausią košmarą, kad tik pabėgti, pabėgti nuo šitos tikrovės, nuo šitų minčių ir žinojimo. Tu negali įsivaizduoti kaip chujova. Niekas negali. To įsivaizduoti neįmanoma. Tai supistas pragaras. Paskyriau sau dvi savaites. Dar pagalvoti. Reikalus sutvarkyti. Po to viskas. Pabaigos nelauksiu. Nachui tempti gumą. Prasidės baisūs skausmai. Nesąmonė. /pauzė/ Nu, ką nusprendei?
       ALFREDAS Mesim monetą. /išsitraukia monetą/ Herbas – tavo. Skaičius – mano.
       VLADIMIRAS Okei.

       Alfredas meta monetą. Abu žiūri.

       VLADIMIRAS Herbas. Mistika. Džiaugsmo triumfas. Juodasis pavasaris.

       --- --- --- --- --- --- --- ---

       Sueitis ant kilimo tęsiasi kurį laiką. Bet staiga Vladimiras sustingsta ir pasigirsta keistas švogždimas, po to konvulsijos. Ir tyla.
       Alfredas lėtai pasisuka ir Vladimiras jam už nugaros nuvirsta ant šono.
       Alfredas atsistoja, užsimauna kelnes ir nuėjęs užsirūko cigaretę, tada grįžta ir žiūri į Vladimirą gulintį ant kilimo. Po to pasilenkia ir prideda ranką prie kaklo arterijos. Vladimiro veido raumenimis perbėga greiti traukuliai. Alfredas atitraukia ranką, bet po to vėl prideda ir ieško pulso. Paima kūną už pažastų ir sunkiai tempia į lovą. Užkėlęs ant lovos, pasodina pusiaugulom, atremia galvą į pagalves ir užkloja antklodę. Tada atsisėda ant kėdės ir įsipila į stiklinę paskutinį konjako gurkšnį. Išgeria. Nueina prie lango. Rūko. Žvelgia pro langą. Užtraukia užuolaidas. Grįžta prie lovos. Vladimiro akys pusiau pramerktos. Labai lėtai iš abiejų nosies šnervių pradeda tekėti tirštas, tamsesnis už kraują skystis, palengva perkopia lūpas ir pasiekia smakrą.
       Alfredas išsitraukia iš kišenės savo tamsius akinius nuo saulės ir uždeda juos Vladimirui.
       Tada pakyla nuo kėdės ir nuėjęs atrakina palatos duris. Tarpduryje dar kiek pastovi, žiūrėdamas į figūrą tamsiais akiniais abejingai sėdinčią lovoje. Pro šviesias spalvotas užuolaidas skverbiasi saulės spinduliai ir palatos erdvė atrodo žaliai geltona.
       Alfredas uždaro duris ir nueina tuščiu ligoninės koridoriumi.

       2007 m.

       Tomas Šinkariukas. Šokis: novelės, dramos. – Kaunas: Kitos knygos, 2008.
Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1