Tokiu pavadinimu rugsėjo 19 ir 20 dienomis Vilniuje vyko tarptautinė konferencija, kurios viena iš organizatorių yra ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Pirmoji konferencijos diena buvo skirta plenariniams pranešimams, antrąją dieną konferencijos dalyviai trijose sekcijose svarstė kalbos politikos reikalus, kalbos ugdymą mokymo ir studijų procesuose, aptarė daugiakalbystės aspektus.


    
Konferencijoje „Gimtosios kalbos politika: mokykla, visuomenė, valstybė“ jos dalyviai diskutavo apie daugiakalbiškumo grėsmes Europai. O kartu ir galimybę, kad didesnės kalbos užgoš mažesnes. Būtent lietuvių kalbos raida ir išsaugojimas, anot pranešėjų, gali priklausyti nuo protingo skolinių vartojimo, mūsų kalbą gelbsti ir tarptautinis jos, kaip vienos iš oficialių Europos Sąjungos kalbų, statusas.

     Anot prof. rr. Gerhardo Stickelio, kiekviena Europos valstybė turėtų jausti atsakomybę už savo kalbą. Derėtų nepamiršti ir to, kad be savo kalbos reikėtų gerai mokėti dar kelias, bet kartu įvertinti faktą, kad daugiakalbiškumas nėra tik anglų kalbos mokėjimas ir naudojimas, daugiakalbiškumui reikia įvairių kalbų mokėjimo. Anot mokslininko, anglų kalba pradeda kenkti kalbų įvairovei, nes ji suprantama kaip vienintelė galima ir oficialiu, ir buitiniu lygmeniu.

     „Vilnius paskutiniu metu tapo tarptautine meka. Pasekmes galima matyti viešbučių pavadinimuose (Baltman, Shakespeare)“, - teigė dr. Gabrielle Hogan-Brun. Mokslininkė įsitikinusi, kad anglų kalbos įsigalėjimą Lietuvoje galima pamatyti ne tik įstaigų pavadinimuose.

     Jonas Morkus įsistikinęs, kad daugiakalbystė yra natūrali ateities politinių projektų dalis.

„Nuo XIX a. istorinės kalbotyros kūrėjai ir pasiekėjai gėrėjosi lietuvių kaip gyvąja kalba, išlaikusia daugiau archajiškų formų negu bet kuri kita indaeuropiečių kalboje. Šiandien nerasi šalies pristatymo, kuriame nebūtų akcentuojamas kalbos archajiškumas kaip savotiškas prekės ženklas. Tačiau dabar perspektvyiu kalbos ženklu galėtų tapti lietuvių kalbos tarptautinis statusas“, - savo skaitytame pranešime Seime vykusioje konferencijoje pabrėžė J. Morkus. Anot J. Morkaus, kartais verčiant oficialiuosius politinius dokumentus pritrūkstama lietuviškų atitkmenų. Konferencijoje jis iškėlė ir kitą problemą – ES tekstų versija turi ne tik politinę reikšmę. „Be techninių tekstų ir terminų neatsiras žinių visuomenė, nes žinias visada lydi kalbinė išraiška“, - įsitikinęs J. Morkus. Tad vertimas tampa būdų perkelti į visuomenę naujas sąvokas ir idėjas, o tai daro įtaką ir administraciniam kalbos stiliui, jo kaitai.

     Šis kalbos terminų perkėlimas į visuomenę iš ES aktų neatsiejamas nuo kalbos politikos Lietuvoje. Nes naujoves diegia ir perduoda tokie žmones, kokius suformavo situacija Lietuvoje: dėmesys kalbai, kitų kalbų mokymas, kalbų profesijų prestižas, terminologijos darbo intensyvumas šalies institucijose.

     M. Martinaitis pastebėjo, kad lietuvių mokslo, meno, politikos ir verslo žodynai pučiasi ir dėl pačios lietuvių kalbos ypatybių. „Atviros visuomenės kalba nuolat kinta. Dinamiškos, gyvybingos visuomenės asimiliuoja gana daug svetimžodžių. Dabartinio internetinio žodyno daugelis reikšmių būtų visai nesuprantamos K. Donelaičio būrui, Vaižgantui, Maironiui“, - savo pranešime teigė M. Martinaitis.

     Anot poeto, kalbos raidą galime vertinti dvejopai: kaip globalinių procesų atneštą degradaciją ir įžvelgdami kalbos turtėjimą, kai yra priimama ir asimiliuojama daugybė naujų žodžių.

„Kalba, papildoma skoliniais, kartu nuo abstraktėja. Kyla klausimas, ar nevyksta globalinis kalbų supanašėjimas ar net susiliejmas tam tikrame aptrakčiame, bendrame lygmenyje?“, - klausė M. Martinaitis.

     Poetas pabrėžė ir tai, kad jaunimo „mobiliakų“ kalba, kurią galima vadinti postmodernistiniu žargonu, persimeta ir į šnekamąją kalbą, ir į rašytinius tekstus žiniaskalidoje bei grožinėje literatūroje.

     Anot M. Martinaičio galvodami apie lietuvių kalbos išsaugojimą, pirmiausia nesugebame valdyti įvairių globalinių įtakų, o viduje iki šiol nepasirūpinome net kompiuterinės kalbos kultūros ugdymu.

„Jau susiduriame su nelauktu reiškiniu, kai baigęs vidurinę mokyklą žmogus nesuvokia ir net neperskaito ar nenori skaityti rišlaus literatūrinio teksto. Ar, skirtingai nuo kitų šalių, neprarandame savo kalbinės klasikos, kurioje išsiraizgiusios mūsų kalbos ir kalbinės vaizduotės šaknys?“, - nerimauja M. Martinaitis.

     Pasak M. Martinaičio, Lietuvoje, įsigalint komercijai, visa mūsų viešoji erdvė užpildoma agresyviais žodiniais ženklais, kada nereikia nei kalbėti, nei įsivaizduoti, nei suprasti.

     Jomilė Juškaitė
     lrt.lt
     2008.09.22

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1